- Andet

Gaza – set fra Nordjylland

Author profile

I Aalborg sidder en 39 – årig dansk/palæstinensisk kvinde og følger, hvad der sker i Gaza. Hendes familie har rødder i det Palæstina, der eksisterede, før verdenssamfundet forærede Israel mere end halvdelen og gjorde 750.000 palæstinensere til flygtninge i nabolandene. Hun er helt uforstående overfor, at verden kan tillade Israel at bombe civile palæstinensere, kvinder og børn og jævne deres boliger med jorden. Hun kritiserer den danske regering og folketinget for hykleri og peger på en enstatsløsning.

Foto Wikimedia Commons

Rasha Khalifes bedsteforældre hører til den generation af palæstinensere, som israelerne i 1948 – krigen tvang ud af Palæstina og gjorde til flygtninge i Libanon. Senere slog hendes forældre sig ned i De Forenede Arabiske Emirater, hvor Rasha blev født. 4 år gammel kom hun i 1988 med sin familie til Danmark, hvor hun og forældrene fik opholdstilladelse.

Hun er bosat i Aalborg, er uddannet arkitekt og arbejder i dag som tolk. Hun føler sig fuldt integreret i Danmark, som hun betragter som sit hjemland. ”Her hører jeg til”, siger hun.

Men hun er sig sin familiens historie meget bevidst og har rejst på Vestbredden. Hun har engageret sig i den palæstinensiske frihedskamp og har påtaget sig opgaven herhjemme at tale palæstinensernes sag.

Kilde: boykotisrael.dk

– Jeg græder hver dag over bombningerne
– Hvordan påvirker de israelske bombardementer af Gaza dig?
– Jeg græder hver dag. Jeg ser børn og voksne, som ikke har noget med Hamas at gøre, blive bombet. Uskyldige mennesker, som bliver behandlet på den mest bestialske, umenneskelige og fornedrende måde. Det er helt uforståeligt, at verdenssamfundet ikke griber ind.

– Ude af proportioner
– Kunne man ikke forvente, at Israel ville svare igen efter Hamas’ terrorhandling ind i Israel den 7. oktober?
– Israel er en besættelsesmagt og svarer altid igen, når palæstinenserne forsøger at bekæmpe dem. Men hvad der foregår i Gaza nu, er helt ude af proportioner. Mere end 25.000 palæstinensere er blevet dræbt og dobbelt så mange sårede. Det er kvinder og børn, som ikke har noget med Hamas at gøre. Og på Vestbredden går israelske sikkerhedsstyrker og bosættere også løs på palæstinenserne. Der er dræbte og sårede hver dag, men som medierne ikke fokuserer på.

Hamas’ rolle
– Men Hamas må have vidst, at Israel ville svare hårdt igen på terrorangrebet 7. oktober. Og have kalkuleret med, at omkostningerne for civilbefolkningen i Gaza er blevet så voldsomme med så mange dræbte og internt fordrevne, men midt i tragedien har Hamas vel opnået at få sat palæstinensernes sag på den internationale dagsorden, efter at den i årevis har ført en noget tilbagetrukken tilværelse. Hvordan ser du Hamas´rolle?
– Jeg synes ikke, at Hamas har spillet en rolle for at sætte palæstinensernes sag på den internationale dagsorden. Det er jo de civile, der filmer besættelsesmagtens brutalitet i Gaza og viser uhyrlighederne til verden, hvorved de civile samfund bliver mere oplyst, og det er dem, der presser på for at sætte dagsordenen og fremme palæstinensernes sag, ikke de internationale politikere eller Hamas eller for den sags skyld heller ikke de traditionelle medier.

– PLO er Israels forlængede arm
– Hvordan ser du på PLO´s rolle på Vestbredden?
– PLO har i dag ingen rolle for palæstinenserne. PLO skal ses og forstås i en geografisk og historisk kontekst. PLO er etableret af palæstinensere i diaspora, og de blev set som aktivister, der mobiliserede og oplyste verdens civile samfund om vores sag, men det såkaldte selvstyre på den besatte Vestbred spiller efter min opfattelse ingen rolle for palæstinenserne.
Jeg ser selvstyret og PLO som Israels forlængede arm. PLO´s politi og sikkerhedsstyrker arbejder sammen med israelerne og hjælper dem med at holde palæstinenserne nede. Jeg forstår ikke, hvordan PLO har kunnet udvikle sig sådan.

– Den danske regering og folketings hykleri
– Hvordan ser du på Danmarks holdning til det, der foregår i Palæstina?
– Noget delt, synes jeg. Forleden var jeg til et byrådsmøde i Aalborg, hvor der skulle holdes 1 minuts stilhed til ære for alle de dræbte palæstinensere i Gaza. En flot gestus, synes jeg. Men her udvandrede de borgerlige, V, K, og Danmarksdemokraterne, fra mødet i protest mod sympatien med palæstinenserne.
Og der er meget hykleri i regeringens og folketingsflertallets syn på Palæstina, når man sammenligner med den entydige fordømmelse af russernes invasion i Ukraine. Hvorfor tager man ikke på sammen måde afstand fra Israels besættelse af Vestbredden og bombningerne af Gaza? Hvorfor holder Vesten og især USA hånden under Israel?

En enstatsløsning?
– Hvordan ser du på en mulig fredsløsning og evt. en tostatsløsning?
– Det første, der skal ske, er at få stoppet krigen, så freden kan indfinde sig.
Mht. en tostatsløsning, som Nethanyahu ikke er tilhænger af, skal man huske, at da jøderne kom til Palæstina som flygtninge fra bl.a. Europa, hjalp palæstinenserne dem med at finde sig til rette. Der var der tale om én stat, hvor jøder og arabere levede side om side. Som tak for hjælpen og gæstfriheden stjal israelerne med international hjælp palæstinensernes land. Nu har israelerne undertrykt palæstinenserne i 75 år og frataget dem deres rettigheder.
Det er ret indlysende, at det avler modstand, ligesom den danske modstandsbevægelse under krigen bekæmpede den tyske besættelsesmagt. Ideelt set går jeg ind for en enstatsløsing, således som Palæstina var historisk.

– Den internationale Domstol har valgt at undersøge, om Israel begår folkedrab i Gaza, men har ikke krævet en våbenhvile. Er det en sejr for palæstinenserne?
– Mit ønske var at få stoppet krigen øjeblikkeligt, men det med at sagen ikke blev afvist, sådan som Apartheidstaten havde ønsket, er en sejr, og forhåbentligt starten på fremtidige fordømmelser af Israel.
——-
Hovedfoto: Rasha Khalife. Privatfoto

 

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Arne Hansen
Læser
Arne Hansen

Kære Paul Tak for et godt interview med en nordjysk palæstinensisk kvinde, som har sat sig ind i tingene. Man kan også høre Rasha Khalife tale til demonstration i Aalborg d. 16. marts 2019 via https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/190316StayHumanDemoModRacisme-DanielRosengr96.htm