- Andet

Egholmmotorvejen op i EU- Parlamentet

Author profile

EU kan sætte en stopper for en motorvej over Egholm. I marts får Egholms Venner og Borgerbevægelsen mod Egholmforbindelsen foretræde for EU-Parlamentet i forbindelse med en klage over, at den danske regering tilsidesætter EU – lovgivningen vedrørende beskyttede områder.

Den 19. marts førstebehandler Folketinget anlægsloven til en motorvej over Egholm. Datoen er skelsættende, fordi den foreløbigt afrunder en årelang debat om fordele og ulemper ved at placere en motorvej over øen. Anders Wested har behandlet vejens historik i en artikel i Netavisnord den 15.12 2023.
Alt tyder på, at regeringen har et massivt flertal for forbindelsen. Kun venstrefløjen er modstandere. Nu viser der sig imidlertid en mulig, sidste udvej for at sætte en stopper for projektet.

Foretræde for EU-Parlamentet
I marts er Egholms Venner og Borgerbevægelsen mod Egholmmotorvejen nemlig inviteret til Bruxelles. Her får den danske delegation foretræde for EU-parlamentets Peti-udvalg, som er et udvalg, der giver europæiske borgere og indbyggere mulighed for at kommunikere med EU-Parlamentet.

Udvalget har i forlængelse heraf også til opgave løbende at realitetstjekke, hvordan europæisk lovgivning implementeres i medlemslandene, og her får repræsentanterne fra de to bevægelser mulighed for at uddybe, hvordan den danske regering med fuldt overlæg undlader at udvide Natura 2000-området på Egholm og Limfjorden omkring øen.

– Vi har i otte år vedvarende gjort en lang række myndigheder opmærksomme på, at de østlige dele af Egholm opfylder alle kriterier for at blive udpeget både som fuglebeskyttelsesområde og som beskyttet habitatområde for arter efter Natura 2000-reglerne, siger formand for Egholms Venner, Henrik Mørch.

Henrik Mørch. Formand for Egholms Venner

Han forklarer, at når blot 1% af en bestand som fx lysbuget knortegæs vender tilbage hvert år til samme område, skal Natura 2000-området for fugle ifølge EU-lovgivningen udvides. Derfor har foreningen klaget til EU over den manglende handling fra den danske regerings side.

Lysbuget knortegæs. Privatfoto

Invitationen fra EU giver Henrik Mørch en forhåbning om, at alle planer om en motorvej over Egholm omsider stopper.
– Invitationen viser, at EU tager vores klager alvorligt, og at de er interesserede i, at EU-lovgivningen overholdes, pointerer han.

– Danmark opfylder ikke EU-lovgivning
Egholmmotorvejen har siden Trafikforliget i 2014 været planlagt til at gå gennem områder, der vil påvirke dyrelivet negativt. Fx er Egholm hvert år samlingssted for flokke af lysbuget knortegæs, og ynglende oddere, ligesom damflagermusen søger sin føde tværs hen over området for den planlagte motorvej.

Imidlertid nægter myndighederne at udpege Egholm og limfjordsvandet omkring som beskyttede.
– Dermed tilsidesætter Danmark EU-lovgivningen, siger formand for Borgerbevægelsen og advokat for Egholms Venner, Louise Faber.

Louise Faber. Formand for Borgerbevægelsen og advokat for Egholms Venner. Privatfoto

Hun forklarer, at det fremgår af EU-Domstolens praksis, at udpegning og afgrænsning af disse områder alene skal baseres på ornitologiske kriterier, mens det er ulovligt at inddrage samfundsøkonomiske, rekreative eller privatøkonomiske hensyn ved udpegningen.

– Fremgangsmåden sår tvivl om, hvorvidt Danmark opfylder sine forpligtelser loyalt over for EU-kommissionen, når myndighederne ikke udpeger et område, der opfylder alle ornitologiske og biologfaglige kriterier for et Natura 2000 område og dertil har en helt unik artsrigdom, siger Louise Faber, der ser meget frem til at uddybe sagen over for EU-Parlamentets Peti-udvalg.

– Endelig får vi en myndighed i tale, der har magt til at håndhæve EU lovene over for Folketinget, siger Louise Faber.
—–
Hovedfoto: Egholm. Privatfoto

2
Skriv en kommentar til historien

avatar
Karl.wiederhold
Læser
Karl.wiederhold

Da bin ich sehr gespannt wie der petitionsausschuss der EU entscheidet! Karl Wiederhold

Ann Thorsted
Læser
Ann Thorsted

Håber det hjælper og sætter en stopper for Egholmmotorvejen