- Politik

Aalborg Alliancen – en partnerskabsaftale om en motorvej

Author profile

Aalborg Alliancen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og virksomhederne i kommunen – en ud af landets mange partnerskabsaftaler, hvor kommune og erhvervsliv samarbejder om en overordnet målsætning. På rekordtid er mellem 4- og 500 virksomheder blevet medlemmer. I følge Aalborg Kommune med formålet at skabe øget beskæftigelse i kommunen og bedre vilkår for erhvervslivet. I følge kritikerne først og fremmest et slet skjult reklamefremstød for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm.

Aalborg Lufthavn, Aalborg Kongres- og Kulturcenter og Aalborg Golf Klub. Penny Lane Cafe, Babytrold aps og Center for Dansk Jazzhistorie. Biltema og Arla Foods samt diverse afdelinger af COOP, Meny og Netto.
Alle er de medlem af Aalborg Alliancen.
Et sted mellem 400 og 500 nordjyske virksomheder er med i alliancen, som har egen hjemmeside – https://allborgalliancen.dk – med en oversigt over medlemmer, formålsbeskrivelse og ikke mindst oversigt over fordelene for medlemmerne.

Aalborg Alliancen – formål og opbygning
Aalborg Alliancen blev dannet i 2018 som et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Erhverv Norddanmark og aalborgensiske erhvervsvirksomheder.
Aalborg Alliancen er – ifølge hjemmesiden – en aftale mellem Aalborg Byråd og erhvervslivet i Aalborg Kommune for at skabe:
– gode rammevilkår for erhvervslivet
– adgang til kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder
– nedbringelse af ledigheden i Aalborg Kommune
– en styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. limfjordsforbindelse.

Aalborg Alliancen er placeret under Jobcenter Aalborg.

På hjemmesiden lover Aalborg Kommune en række fordele for de virksomheder, der er medlem af alliancen. Det gælder blandt andet en fast kontaktperson i Jobcenter Aalborg, garanteret svar på henvendelse til kommunen indenfor 24 timer og eksponering gennem Aalborg Alliancens hjemmeside og Aalborg Kommunes mange digitale platforme.

Jobcenter Aalborg. Foto (c)Henning Quist Hansen

Der er altså langt hen ad vejen tale om en traditionel partnerskabsaftale mellem kommune og erhvervsliv for at øge vækstmuligheder og nedbringe arbejdsløsheden i Aalborg Kommune. Men den fjerde pind, anlæggelse af en tredje limfjordsforbindelse over Egholm, adskiller sig fra de øvrige formål.

Aalborg Alliancen bruger altså beskæftigelsespolitikken og partnerskabsaftalerne som en løftestang for en politisk beslutning om oprettelse og placering af den tredje limfjordsforbindelse.

Vi har – efter aftale – sendt en række skriftlige spørgsmål til Jobcentret. Blandt andet:
– Hvordan er Aalborg Alliancens økonomi?
– Hvad gør Aalborg Alliancen for at hverve medlemmer?
– Hvordan introduceres medlemmerne til Aalborg Alliancen? Orienteres de om sammenhængen mellem Aalborg Alliancen og en tredje forbindelse over Limfjorden over Egholm?
– Hvilke fordele får medlemmerne?
– Hvad er holdningen til den kritik, specielt Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen har rettet mod Aalborg Alliancen?

Desværre har Jobcentret ikke nået at besvare spørgsmålene inden deadline på denne artikel.

Foto (c)Henning Quist Hansen

Kejserens nye klæder?
Det kan virke overraskende, at kommunen og jobcentret lover medlemsfordele for de virksomheder, som har tilsluttet sig alliancen. Det kan selvfølgelig være en del af begrundelsen for de mange medlemmer. Men man kan også overveje, hvorvidt medlemsfordelene er reelle. I en kommentar på Facebook betvivler Kit Johansen dette:
”Jeg er simpelthen så harm over, at Aalborg Kommune snører erhvervsdrivende til at indgå i en alliance, hvis indhold er noget nær et bluf.
De tilbydes at være med i en ”liga” = inderkreds, hvis indhold de ganske gratis har adgang til UDEN medlemskab.
Gad nok vide om Aalborg Alliancens medlemmer har nærlæst indholdet. Det minder virkelig meget om Kejserens nye klæder”.

Modoffensiv fra Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen
Foreningen Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen er selvsagt ikke begejstret for Aalborg Alliancens arbejde. Formanden, Louise Faber, siger:
– Vi undrer os over kommunens brug af alliancen.
Alliancen har 4 mål. De tre første er helt almindelige mål for en kommunal beskæftigelsesindsats, men det fjerde mål er ”etablering af en 3. Limfjordsforbindelse.
Selvom alliancens mål lyder politisk neutralt, står det klart for alle, at det drejer sig om en 3. limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.
Den stadigt længere liste af medlemsvirksomheder anvendes som en politisk løftestang i den offentlige debat og overfor politikerne på Christiansborg.
Kommunen forfordeler og reklamerer tilsyneladende for de erhvervsvirksomheder, der er med i alliancen – på bekostning af virksomheder, der ikke er. Det gør det svært at stå udenfor.
Alle medlemsvirksomhederne får således positiv omtale på kommunens hjemmeside og tilsyneladende adgang til særlig service. Det gør de virksomheder, der ikke er medlem, ikke. Det finder vi meget kritisabelt.

Louise Faber. Privatfoto

– Vi synes, virksomhederne skal vide, at det ikke er alle kunder, der sympatiserer med den form for kommunalt finansieret reklame. Og da slet ikke for den motorvej.
Det har også vist sig, at flere virksomheder ikke har tænkt over – og nogen har slet ikke været klar over – at de anvendes som reklamesøjle for en politisk mærkesag. Nogle tror, at det udelukkende drejer sig om beskæftigelse – og at man er medlem, fordi ”det er man.

– Det, virksomhederne bør forholde sig til, er, at det kan have en betydning for kunderne. Egholmmotorvejen vil have mange negative konsekvenser for rigtigt mange mennesker. Det er en motorvej, der vil påvirke mange på sin vej fra Østre Ådal syd, langs Sofiendal Enge og Hasseris Enge over Egholm frem til rundkørslen ved lufthavnen, vest om Nørresundbys kolonihaver, langs Lindholm og Hvorup. Den får visuelle, støjmæssige og negative økonomiske konsekvenser for rigtig mange mennesker. Mange skal eksproprieres, hvis den vedtages. Det er nærmest de ”heldige”. Det bliver værst for nabolaget.
For de ikke direkte berørte, men politisk bevidste kunder, er det vanskeligt at forene eksempelvis bæredygtige og grønne visioner på virksomhedens hjemmeside med en så voldsomt indgribende motorvej i de bynære, rekreative arealer.

Facebook-siden ”Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen” – som har omkring 1.900 medlemmer – er begyndt på en modoffensiv mod virksomhederne i Aalborg Alliancen, hvor man opfordrer eventuelle kunder til at boykotte de virksomheder, der er medlemmer, hvis man er imod den tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Det hedder i teksten fra Ingelise Tarber:
– Borgerbevægelsen undrer sig over Aalborg Kommunes Aalborg Alliance. Den anvendes til at reklamere for de virksomheder, der støtter kommunens såkaldte ”bindende beslutning” om etablering af en motorvej i Egholm-linjen…
Vi synes virksomhederne skal vide, at det ikke er alle, der sympatiserer med den form for kommunalt finansieret reklame eller for synspunktet. For nogen – os, blandt andre – skaber det bad will til virksomheden og dens produkter…
Hvis du vil vise din utilfredshed med det, så undlad at støtte virksomheden og skriv det gerne på deres Facebook..

Blandt de firmaer, der er nævnt på borgerbevægelsens hjemmeside, er Bayern Auto Group, Cafe bord 1 City Syd, A. Enggaard og Anicura Dyrehospitalet City Syd.

AniCura Dyrehospital City Syd som eksempel
Netavisnord har talt med AniCura Dyrehospitalet City Syd, som er en del af en landsdækkende kæde med 23 dyrehospitaler landet rundt. AniCura henviste til informationsmedarbejder Siri Jungersen, som skriftligt har besvaret vores spørgsmål:
– Hvorfor er AniCura medlem af Aalborg Alliancen?
– AniCura Dyrehospitalet City Syd er medlem af Aalborg Alliancen, fordi vi ønsker at bidrage til at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune. Som virksomhed ser vi det som vores opgave at bidrage til lokalsamfundet på forskellige måder. En af disse måder er at støtte Aalborg Alliancen, for herigennem blandt andet at arbejde på at nedbringe ledigheden og skabe gode vilkår for erhvervslivet.

– Er AniCura orienteret om sammenhængen mellem Aalborg Alliancen og arbejdet for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm?
– Hvis du med ”orienteret om” mener, om vi har læst hjemmesiden og informationsmaterialet fra Aalborg Alliancen, så er svaret ja.

– Har AniCura en holdning til den tredje limfjordsforbindelse?
– Nej, AniCura Dyrehospitalet City Syd har ikke en holdning til den tredje limfjordsforbindelse. AniCura Dyrehospitalet City Syd er interesserede i at støtte lokalsamfundet på mange forskellige måder, blandt andet igennem arbejdet med at få flere i job, som er Aalborg Alliancens hovedformål. Vores formål er at skabe fremtidens veterinærbehandling for kæledyr og give kæledyr mulighed for pleje og behandling af allerhøjeste kvalitet. Vi har ingen holdning til infrastruktur, men drejer det sig om dyrevelfærd, behandling og pleje af kæledyr, så har vi naturligvis en holdning.

– Hvordan forholder AniCura sig til borgerbevægelsens aktion?
– Hvilken aktion?

Dyrehospitalet AniCura. Foto (c)Henning Quist Hansen

Vi ville gerne have svar på 2 supplerende spørgsmål:
– Blev AniCura ikke mundtligt orienteret om alliancens formål om en tredje limfjordsforbindelse over Egholm?
– AniCura har dog meldt sig ind i en organisation, som har som et af sine 4 formål at få gennemført en limfjordsforbindelse over Egholm – og som anvender de mange medlemsvirksomheder som en del af argumentationen for forbindelsen?

AniCura har desværre ikke nået at svare inden deadline. Men noget tyder dog på, at ikke alle virksomheder er opmærksomme på, endsige interesserede i sammenhængen mellem Alliancen og den tredje limfjordsforbindelse over Egholm.

Politiske forbrugere og Aalborg Alliancen
En række Coop-butikker er medlem af Aalborg Alliancen. Det førte til et læserbrev til Samvirke fra Bente og Jan Nielsen, Nørresundby:
”Hvad er meningen COOP?
Ude i Limfjorden ligger der mellem Aalborg og Nørresundby en lille idyllisk, rekreativ og fortrinsvis økologisk ø, som giver mulighed for at opleve ro og fred med 5 minutters færgesejlads fra den larmende by.
Nu er det sådan, at nogle vil bygge en motorvej hen over den lille ø. Der er etableret et initiativ mellem Aalborg Kommune og dele af erhvervslivet i Aalborg Kommune. De kalder sig Aalborg Alliancen, og her kan virksomheder tegne medlemskab og dermed give deres støtte til en 3. limfjordsforbindelse over Egholm.
Det er også sådan, at en overvejende del af Aalborgs befolkning ikke ønsker en motorvejsforbindelse hen over den lille ø.

Det viser sig nu, at en lang række COOP-butikker i Aalborg og Nørresundby er tilmeldt Aalborg Alliancen.
Det er vi rigtigt mange COOP-medlemmer, som ikke kan forstå. Hvis COOP-medlemsskab indebærer støtte til Aalborg Alliancen og en tredje limfjordsforbindelse over Egholm, har vi nok et problem med fortsat medlemskab af COOP. Det vil vi nok være kede af at undvære”.

Kvickly Vestbyen. Foto (c)Henning Quist Hansen

De politiske forbrugere eksisterer altså endnu…

De COOP-afdelinger, der er med i alliancen, er Fakta Forbindelsesvejen, Fridhjof Nansens Vej, Skipperen og Thulebakken, Kvickly Vestbyen og Nørresundby og Superbrugsen Gistrup og Nibe.

Det bliver dog vanskeligt at købe ind i dagligvarebutikker for den politiske forbruger, for også 13 Netto-afdelinger, 4 Føtex-afdelinger, 2 Rema-afdelinger, 4 afdelinger af Meny, 2 Rema 1000 afdelinger og Salling er med i alliancen.

Netto, Vesterbro. Foto (c) Henning Quist Hansen

Udmeldelser
Nogle virksomheder har meldt sig ud af Aalborg Alliancen. Halkær Kro og Kulturhus meldte sig ud, da de blev klar over sammenhængen mellem medlemskab og tilslutning til den tredje limfjordsforbindelse over Egholm, mens Hasseris Gymnasiums bestyrelse besluttede at melde gymnasiet ud af Alliancen for nylig. Ifølge bestyrelsesmedlem Allan Norre Pedersen var årsagen, at man blev klar over at gymnasiet var medlem af alliancen. ”En offentlig institution som en skole skal ikke være en politisk aktør og tage stilling til politiske spørgsmål” (Aalborg diskuterer Politik 16/12 2020).
Det må give Aalborg Handelsskole og Tech College, som begge er medlemmer, lidt at tænke over.

Foto (c)Henning Quist Hansen

———————-
Topfoto: Aalborg fra oven. Foto Wikimedia Commons

9
Skriv en kommentar til historien

avatar
Steen
Læser
Steen

Flot klassisk undersøgende journalistik Henning Q, hold fast!

Jens Skovgaar
Læser
Jens Skovgaar

Jeg har på AniCura Dyrehospitalets FB-side rejst kritik af virksomhedens medlemsskab af Aalborg Alliancen. De gentager i deres svar, at de ikke har nogen poltisk holdning til en 3.LFF, og så skriver de, at ‘da jeg ikke har været hos dem siden 2014’, vil de gerne i kontakt med mig.
Virkomheden synes at være udenfor pædagogisk rækkevidde, eller også forsøger de at virke totalt uvidende om havd der sker i samfundet omkring dem.

Gurli Jensen
Læser
Gurli Jensen

Jeg kan ikke helt forstå man kan det her i forhold til forvaltningsloven ?? Det ligner jo fuldstændig en aftale hvor mange bliver forfordelt … og ikke er klar over en skjult dagsorden om en motorvej over Egholm? !

Bente Schmidt Nielsen
Læser
Bente Schmidt Nielsen

Det er lige præcist også det, det er!

Ingelise Tarber
Læser
Ingelise Tarber

En rigtig god og sober artikel, som jeg er glad for i bringer. Forhåbentlig bliver der lidt mere fokus på den konstellation.

Anders Wested
Læser
Anders Wested

At Aalborg Alliancen kæder ordet 3. Limfjordsforbindelse sammen med en vestlig forbindelse fremgår af denne video 2 minutter inde: https://www.youtube.com/watch?v=J7p3JTwyrvQ Det ville være interessant, hvis nogen kunne grave lidt i, om det tilskud på 600 mio., som Aalborg Kommune er ved at spare op til som tilskud til projektet, er bundet til den vestlige linjeføring, og hvor dette står i de aftaler, der er truffet. Jeg tror, at dem der har fundet på det her, forestiller sig, at byen får en gavnlig, vestlig omfartsvej og synes de skal give et kommunalt tilskud til det. Men hvad nu, hvis staten vælger… Læs mere »

Dorte Ive
Læser
Dorte Ive

Forsyningsvirksomhederne i Aalborg – som sørger for varme mm i Aalborg borgernes hjem – er også medlem af Aalborg Alliancen. Som forbruger kan jeg dog ikke melde mig ud. Ligeledes med Magistraterne i Aalborg Kommune.Jeg mener at jeg, som offentlig ansat, er meldt ind via mit job i kommunalt regi. Dybt bekymrende

Ralf Andersen
Læser
Ralf Andersen

Etisk set ikke den fine måde at føre politik på, men alliancen vil nok argumentere med at Egholmforbindelsen som et strukturtiltag genrelt vil bidrage til en vækst i erhverslivet og dermed en vækst af arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. Det lyder absolut plausibelt. For mig at se er det stærke modargument dog, at det vil en østforbindelse gøre mere effektivt og langt billigere. Og sådan set ville en Egholmforbindelse hæmme udviklingen mht infrastruktur og dermed også arbejdspladser.

Birthe Lund
Læser
Birthe Lund

Godt arbejde – det holder da ikke – sikke masse steder jeg ikke kan handle elle indgå i. tvivler på at Jazzcentret ved hvad de indgår i