- Sundhed og livsstil

Intensivsygeplejerske i en coronatid.

Author profile

Lisa Paarmann er intensivsygeplejerske på pandemiafsnittet på Aalborg Sygehus Syd. Her oplever hun på nært hold en del af følgerne af COVID-epidemien. Hvordan opleves pandemien fra sygeplejerskernes side? Hvordan er deres arbejdsforhold? Hvor pressede er de? Og hvordan kan deres arbejdsforhold forbedres?

– Hvad er din baggrund, Lisa Paarmann?
– Jeg blev uddannet sygeplejerske i 2002. Jeg startede på intensiv i 2005 og blev intensivsygeplejerske i 2009. At jeg er uddannet intensivsygeplejerske betyder, at jeg ud over min uddannelse som sygeplejerske har taget en overbygningsuddannelse på 2 år som intensivsygeplejerske. Det giver kompetencer som viden om og håndtering af respiratorbehandling, dialysebehandling og behandling med højpotente stoffer som sedering og inotropi (adrenalin, noradrenalin).

– Det kræver et vist overblik, og når man starter på en intensivafdeling er man i oplæring i 12 uger inden man får lov til at passe patienten selv.

– Hvordan er din arbejdsdag?
– Da jeg arbejder på pandemiafsnittet er 100 % af patienterne COVID 19 positive.
Vi arbejder mest på 2-sengsstuer, hvor der er en intensivsygeplejerske, en anæstesi- eller opvågningssygeplejerske og en til to ventilatører. Intensivsygeplejersken har ansvar for respiratorbehandling, eventuel dialyse og diverse pumper i tæt samarbejde med den anden sygeplejerske på stuen. Intensivsygeplejersken har hovedansvaret for den patient, vi nu passer.

– Vores patienter er meget dårlige, de kan ikke trække vejret selv, er ustabile med lavt blodtryk, hurtig hjertefrekvens, høj temperatur og er i kritisk tilstand, så det er meget vigtigt at man ved, hvad man laver.

– Vi er lukket inde på en isolationsstue i 8 timer, kommer kun ud til toiletbesøg og spisning. Vi bruger selvfølgelig værnemidler, men de har også deres ulemper. Vi er på stuen iført overtrækskittel, maske, briller og handsker. Det er frygteligt varmt, de fleste af os har dagligt hovedpine, flere har fået tryksår i panden og bag ørerne, en del har fået håndeksem og revnede hænder.

– Vores arbejdsmiljø er blevet kraftigt ændret meget hurtigt. Vores vagtplan blev ændret fra dag til dag, vi har ingen indflydelse på vagtplanen, hvilket vi tidligere har haft til en vis grad. Personalet har derfor svært ved få dagligdagen til at hænge sammen, der er f.eks. problemer med at få børn passede.

– En del af personalet kommer fra områder, der nu er blevet lukket helt ned, de er blevet omplacerede og skal vænne sig til nye forhold.

Foto (c)Lisa Paarmann

– Det lyder som nogle lidt pressede arbejdsvilkår. Hvordan har jeres arbejdsgivere tacklet situationen?
– Vi har en virkelig dygtig afdelingsledelse, der har formået at stable en velfungerende afdeling på benene i løbet af ingen tid, de er meget lydhøre og forstående for vores problemer og frustrationer og gør, hvad de kan for at hjælpe os i dagligdagen. Stor ros til dem!

– Men det er en ukendt situation. Der har været mange skiftende udmeldinger om, hvilke værnemidler vi skal bruge hvornår, det har selvfølgelig givet en vis forvirring og usikkerhed om eksponering af smitte.

– Under nogle procedurer skal vi have ffp3 masker på, dem må vi have på i højst tre timer, da de er så tætte, at vi kan få vand i lungerne, men nu er tiden, vi må have dem på, sat op til 5 timer…hvorfor mon?

Foto (c) Bertil Mortensen

– Det må give en del ekstra løn at være på pandemiafsnittet?
– Som sygeplejersker får vi intet tillæg, hverken for øget risiko eller isolation. Til gengæld får ventilatørerne tillæg.

– Ventilatører er lægestuderende, der har fået tre dages kursus i sygepleje, nogle har arbejdet som sygeplejevikarer og har lidt erfaring herfra. De er blevet ansat til at hjælpe os på pandemiafsnittet. Vi skal lære både dem og opvågnings- og anæstesisygeplejersker op dagligt. Problemet med hjælpen fra ventilatørerne er, at de kommer på alle intensive afsnit og skal lære mange forskellige ting. De er ikke tilknyttet et sted, så vi kan bruge dem til de ting, vi lige har lært dem. Næste dag kommer en ny ventilatør, vi skal oplære. Som sagt får de tillæg for at arbejde i isolation, hvilket vi sygeplejersker ikke gør.

– Ventilatøren forventes at deltage i plejen af patienten og blandt andet lave mundpleje. Det er intensivsygeplejersken på stuen, der har ansvaret og uddelegerer opgaver til andet personale. Jeg kan bare være lidt nervøs for, hvem der har ansvaret, hvis en ventilatør kommer til at ekstubere en patient ved et uheld, det kan have fatale konsekvenser.

– Jeg ved godt, at vi i en krisesituation er nødt til at gå på kompromis med nogle ting, men vores kerneopgave er jo stadig at hjælpe patienterne gennem deres sygdom.

– Vi har fået stor anerkendelse i befolkningen, vi kunne godt tænke os, at det afspejlede sig lidt i vores løn, og vi kunne tænke os nogle gode arbejdsvilkår. Vi er glade for at yde en ekstra indsats, vi samarbejder på kryds og tværs og får det til at fungere. Jeg har læst, at i Region Midt har man fjernet et tillæg, som intensivsygeplejersker plejer at få ved merarbejde (engangsbeløb ved ekstra vagter).

– Vores kompetencer er blevet forøgede i denne tid, hvor vi i høj grad skal være fleksible, oplære andre dagligt, passe meget dårlige patienter, der skal i bugleje dagligt. Bugleje kræver en del personale, da det er en kompliceret procedure på grund af alt det udstyr, patienten har tilkoblet. Det har vist sig at være en særdeles effektiv behandling af COVID-patienterne. Vi står med udstyr, vi ikke kender eller i nogle tilfælde har brugt flere år tilbage.

Foto (c)Bertil Mortensen

– Hvad er de største udfordringer for jer lige nu?
– En ting, der har været gennemgående, når jeg har spurgt mine kolleger, hvad de synes, der er af udfordringer ved vores arbejde lige nu, er værnemidler og de gener, det giver. Men også det, at vi ikke får tillæg for risiko og isolation. Her savner vi også støtte fra vores fagforening. Vi må ikke bede om mere i løn lige nu, fordi vi er i en krisesituation og skal være taknemmelige over at have et arbejde. Når det går godt i samfundet, må vi ikke bede om mere i løn, fordi det presser lønnen op i det private, som en kollega skrev til mig.

– Flere af os har kontaktet fagforeningen, men ingen er kommet derfra med positive meldinger. Det er den umiddelbare opfattelse, at vores fagforening ikke støtter os i særlig grad, men straks henviser til at vores arbejdsgivere ikke er enige i vores opfattelser, det er så der, jeg mener, vores fagforening må bakke os op og kæmpe for os. Desværre er troen blandt mine kolleger og jeg relativt lav i den retning. På deres hjemmeside står der ikke et klap om vores løn og vilkår, kun en sødsuppehistorie om, hvordan vi bedst yder omsorg.
———————
Topfoto ©Lisa Paarmann

23
Skriv en kommentar til historien

avatar
Jens Otto Madsen
Læser
Jens Otto Madsen

God og informativ artikel som giver et fint indtryk af intensivsygeplejerskernes belastende arbejdsvilkår på pandemiafsnittene på danske hospitaler. Overraskende at sygeplejerskes fagforening ikke støtter bedre op om deres medlemmer. Jens Otto Madsen

Linda Sørensen
Læser
Linda Sørensen

Sv og N Int sgpl får dobbelt løn nu.. Evt Skattefrihed til alle i Pleje omsorg i Sverige.. DSRer passiv…

Helle Gjeraae
Læser
Helle Gjeraae

God artikel – så oprørende at I ikke får tillæg og DSR ikke gør mere

Judith kok
Læser
Judith kok

Først tak❤️Og jeg er enig i fortjener en løn forhold til det store ansvar i har og ordentlige arbejdsvilkår .
Det er hårdt både at skulle oplære og samtidig have sit eget arbejde og store ansvar

Birger Fischer
Læser
Birger Fischer

Jeg vil kalde det direkte svineri, at der ikke ydes betydelige tillæg! Både på grund af arbejdsforholdene, men så sandelig da også fordi, I sætter livet på spil for at hjælpe andre!

At arbejdsgiverne holder igen, kan jeg have en vis forståelse for, men fagforeningen! Vor herre bevares! De skal da finde sig et andet arbejde! De skal skamme sig!!!

Susanne Olsen
Læser
Susanne Olsen

Hatten af for jer og så sørgeligt, at vores fagforening ikke støtter os 🤪🤪 vi kan ikke leve af folks opbakning, selvom det er dejligt, men som sædvanlig går det godt for lægerne, som jo altid for støtte og ekstra penge. Hvor er Dansk spl.råd henne og hvorfor er de ikke noget mere i medierne, vi ser altid kun FOA??? Du har virkelig skrevet en god artikel, som jo på alle måde beskriver kerne problemet, næsten hver sted vi arbejder indenfor sygeplejen med speciale funktioner, at vi jo aldrig for løn for det vi kan og står med hver dag.… Læs mere »

Eva
Læser
Eva

Her i Ghana har sundhedspersonale fået 50 % lønforhøjelse i foreløbig 3 måneder, mens vi inddæmmer og ser hvad vej det går. Foreløbig fredeligt.

Birgit Rossini
Læser
Birgit Rossini

Jeg har været spl. i 40 år og er desværre ikke overrsaket over den manglende opbakning fra DSR, jeg husker dårlig nok at det er sket tidligere.
En god artikel der beskriver situationen som i nr.spl.godt.

Louise
Læser
Louise

Tak for en fin beretning. Jeg er meget imponeret over jeres indsats og ved den er hård. Og det er hårdt både at have ansvar og skulle oplære nye hjælpere heletiden.
Jeg er bestemt heller ikke imponeret over DSR og er ikke sikker på jeg skal have den fagforening, når dette her er ovre. Nu må det være nok.
Tak fordi du skriver.
Er selv anæstesi sygeplejerske, men ikke sendt ud endnu. Er med i næste fase.
Kærlig hilsen
Louise

Helle Kampmann
Læser
Helle Kampmann

Dybeste respekt for jeres arbejde. Det skal afspejles i fare tillæg eller skattefritagelse. Mvh Helle Kampmann

Susanne Thomsen
Læser
Susanne Thomsen

Sygeplejersker står forrest mht ansvar
Bagerst mht løn
ALTID

Det et utroligt det lykkes hver gang at manipulerer dem til en ex indsats

Tænk om de alle strejkede blot en time
Prøv det

Runa valhøj
Læser
Runa valhøj

I 2020 tillader vi stadig at vores dygtige sygeplejersker stadig er lønnen som nogle af de ringeste i vores samfund. Med en mellem lang uddannelse, og skiftene vagter. Meget ofte med urimelige arbejds vilkår. Og med en meget vigtig Og grundig uddannelse i bagagen. Så vigtig, at man i Norge ser dem som eftertragtede pga deres faglighed og brede uddannelse. Jeg er så vred. Vi skulle skamme os.

Britta Larsen
Læser
Britta Larsen

Nærmest rystende læsning, hårdere end man forestillede sig grænserne overskrides og det kan ingen holde til på sigt, og denne modbydelige covid19 er ikke nem at komme til livs desværre – derfor drop at lægge gamle og syge over 80 år i respirator, det giver for lidt mening at nogle af dem dør! De fleste over 80 år er klar over livet er levet på godt og ondt, og ønsker blot at få en død uden st skulle for meget igennem yderligere? Sluk for urealistiske idèr om at redde så mange gamle som muligt, de ønsker nødvendigvis ikke dette liv… Læs mere »

Elisabeth
Læser
Elisabeth

Puha det er godt beskrevet
Jeg har været i faget siden 1972, er både Anæstesi og intensiv uddannet og er frygtelig ked af at læse, at der fortsat ingen støtte og forståelse er fra DSR, som jeg stadig er medlem af (arbejder stadig på fuld tid), har endda været FTR, men nej løn for ansvar og ulemper, det taler vi åbenbart fortsat ikke om 😢 Det er på en eller anden måde, måske stadig et kald og et privilegium at arbejde som sygeplejerske med ekstra uddannelse😳

Henrik Hansen
Læser
Henrik Hansen

En rigtig fin artikel som giver et godt indblik i sundhedspersonalets situation. Et pandemi risikotillæg ville være passende.
Jeg har lige tilbragt nogle dage på Sygehus Nord, og det er min opfattelse at personalet ofte er presset i arbejdet især omkring weekend hvor nogle akutafdelinger lukker ned og sengeafdelingerne tager over.
Jeg kan undrer mig over hvor sundhedspersonalet får overskudet fra, tid til en snak og god humor, samtidig super professionel. Jeg vil ønske at sundhedsvæsenet får tilført de nødvendige ressourcer så personalet kan få bedre arbejdsvilkår.

Gunnel Tykesson
Læser
Gunnel Tykesson

Stor tak for jeres store insats med de farer for jeres eget helbred som det jo indebær .Det at i ikke får mere løn ,som i fortjener , kan det bunde i at jeres gruppe består af flest kvinder ? En tanke der slog mig !

Pernille Faber-Madsen
Læser
Pernille Faber-Madsen

Velskrevet og giver fint indblik vores hver dag som intensivsygeplejetsker for tiden. Udfordringerne som beskrives kan jeg nikke genkendende til. Jeg selv har arbejdet på intensiv som sygeplejerske siden 1996 og vil betegne mig selv som rutineret, erfaren og med godt overblik og overskud i hverdagen. Jeg er bl.a. mentor og ergo vant til at oplære andre. Jeg må medgive at denne situation er speciel – helt uden sammenligning. Det er krævende at gå på arbejde denne tid. Både fysisk, psykisk og mentalt er det udfordrende. Og man /jeg er træt helt ind til benet. Vi har også på BBH… Læs mere »

Line Traugott
Læser
Line Traugott

Det er helt uacceptabelt at sygeplejerske bliver behandlet på den måde, de er jo på ekstra udsat og farligt arbejde. Sygeplejernes fagforening,,- skam jer hvor er det uværdigt overfor sygeplejerskerne.

Judith Hiort-Lorenzen
Læser
Judith Hiort-Lorenzen

Det er ikke til at fatte, at Dansk Sygeplejeråd ikke bakker sine medlemmer op i denne ekstreme situation! Det er blevet en tanteforening igen. Grethe Christensen er (og har altid været) nærmest usynlig i den offentlige debat.
Selvfølgelig skal sygeplejersker med specialuddannelser og særlige udfordringer (som Covid19) have en højere løn.

Claus Skriver
Læser
Claus Skriver

Bare en bekræftelse af at DSR ikke er sygeplejerskers forhandlinger værdig. Som sygeplejerske meldte jeg mig ud af den klub for længe siden. Jeg havde behov for deres hjælp flere gange og FIK INGEN HJÆLP!
Måske tiden er inde til at skabe et fælles alternativ til DSR?

Marianne Christensen
Læser
Marianne Christensen

😡igen brillierer DSR med inaktivitet. Det er helt uanstændige vilkår sygeplejersker bydes for tiden og naturligvis skal det honoreres. Lønkompensation til hjemsendte er intet problem, men anstændig løn og risikotillæg for dem der redder Danmark burde være en hastesag! Smed mens jernet er varmt DSR!

Christel Mirbach Jensen
Læser
Christel Mirbach Jensen

Det er en forklaring enhver uden faglighed må kunne forstå at dette arbejde er uden sidestykke til en ussel løn Arbejdsforhold som en alm arbejdsydende ikke ville acceptere Slet ikke at kunne blive udsat for smitte da der åbenbart ikke er beskyttelse til rådighed til enhver situation Venligst alm pens. Odense

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Det er hårdt arbejde sygeplejersker og alle andre sundhedspersonale har med at gøre i disse svære tider med corona – og dejligt at almindelige mennesker kan læse om de alvorlige strabasser med pressede arbejdsvilkår man er udsat på en covid afdeling. Desværre har jeg selv gennem mange år oplevet, at sundhedspersonale aldrig er blevet værdsat på behørig vis og der har altid skullet spares på plejepersonale, især når borgerlige var i regering. Det har altid været noget med at være “et kald” til en lille løn. At det har været dejligt og slidsomt arbejde er selvfølgelig en glæde, men der… Læs mere »