- Politik

Det grønne Valgforbund i Aalborg – hvad nu??

Author profile

De 7 partier i Det grønne Valgforbund i Aalborg Kommune fik overordnet set et flot valg med 7 mandater. Vi har analyseret på tallene – hvor samlet står Aalborg bag ønsket om en tredje limfjordsforbindelse over Egholm? Hvordan går det med den grønne omstilling? Og hvad kan Det grønne Valgforbund gøre nu?

Kommunalvalget er ovre, resultatet kendt og konstitueringen på plads. Men der er stadig mange tal at dykke ned i, mange overraskende bevægelser at tolke på.

I Aalborg kommune var et af de store spørgsmål, hvordan Det grønne Valgforbund ville klare sig – 7 partier i valgforbund med hovedformålet at stoppe den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm og at styrke den grønne omstilling. Og selvfølgelig i samme åndedræt: hvordan ville det gå de partier, der går ind for forbindelsen.

– Alt i alt har Det grønne Valgforbund skabt et fremragende fundament for et fremtidigt arbejde med den grønne dagsorden i Nordjylland. I bevægelserne i Aalborg er der fuld tiltro til de grønne partier og fuld energi til at fortsætte arbejdet for den grønne omstilling.

Sådan vurderer Anna Dorthe Berthelsen – aktiv i blandt andet Bedsteforældrenes Klimaaktion og Borgerbevægelsen mod en tredje limfjordsforbindelse over Egholm – situationen efter kommunalvalget.

Det er ikke nogen nyhed, at Socialdemokratiet blev de store tabere. Og ej heller, at Det grønne Valgforbund fik et godt valg.
Socialdemokratiet mistede 11.8 % point af stemmerne – og gik fra 17 til 12 mandater. Det skal dog ses i sammenhæng med et meget flot valg 2017, hvor de opnåede 48.7 % af stemmerne – og med 17 mandater havde absolut flertal i byrådet.

Tilbagegangen skyldes selvfølgelig flere ting, mest markant: en naturlig reaktion på 2017- resultatet og landspolitiske tendenser – tilbagegangen er sammenlignelig med resultatet i de øvrige større byer, omend tilbagegangen i Aalborg var noget større end både København, Aarhus og Odense.
Men – som også borgmester Thomas Kastrup-Larsen har indrømmet – lokalpolitiske forhold og især modstanden mod den tredje limfjordsforbindelse over Egholm har været en væsentlig del af forklaringen.
Figur 1. Antal stemmer fordelt på partier/lister i Aalborg ved kommunalvalget 2021.

Kilde: Udarbejdet af Anna Dorthe Berthelsen på baggrund af kommunalvalget
Note: De grønne søjle (X) omfatter de 7 partier i Det grønne Valgforbund

Det kan også ses på, at de 7 partier i Det grønne Valgforbund, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet, Trafikalt Folkeparti, Kommunisterne og Veganerpartiet, alle fik et glimrende valg.
Med 3 mandater til Enhedslisten og 2 til Radikale Venstre og SF fik valgforbundet en fremgang fra 3 til 7 mandater – og tilsammen stemte over 25.000 vælgere på de 7 lister.
Og måske mest imponerende: Trafikalt Folkeparti fik 0.7 % af stemmerne, svarende til 818 vælgere, der i hvert fald må siges at have stemt decideret mod limfjordsforbindelsen.

Samlet set kan valget kun opfattes som et solidt vælgerskred fra tilhængerne af limfjordsforbindelsen over Egholm til modstandere. Det grønne Valgforbund fik held til i meget høj grad at gøre den tredje limfjordsforbindelse over Egholm til et hovedtema for byrådsvalget. Men samtidig er konklusionen, at 7 mandater langt fra er noget flertal.
Socialdemokratiet er med 36.9 % af stemmerne stadig suverænt størst – og større end partiet er på landsplan. Thomas Kastrup-Larsen er stadig borgmester, han fik 14.453 stemmer, et flot personligt stemmetal, endskønt hans personlige stemmetal er kraftigt formindsket og partiets manøvremuligheder i byrådet er blevet mindre.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). Arkivfoto ©Bertil Mortensen

Traditionelt har Socialdemokratiet i Aalborg søgt brede flertal. Men en væsentlig del af Kastrup-Larsens parlamentariske grundlag udgøres nu af 7 mandater, der som fælles mærkesag har en modstand mod den tredje limfjordsforbindelse og øget fokus på grøn politik.

Og konstitueringen betød, at Per Clausen fra Enhedslisten blev rådmand for klima og energi – unægtelig en central post set i forhold til kampen for den grønne omstilling. Valgforbundet fik endnu en rådmandspost, da Jes Lunde, Radikale Venstre, blev rådmand for sundhed og kultur.

Rådmand Per Clausen (Ø). Arkivfoto ©Bertil Mortensen

Analyse af valgresultatet
Anna Dorthe Berthelsen har, sammen med andre aktive fra borgerbevægelsen og en valgforsker, brugt meget tid på at analysere valgresultatet. Hendes hovedkonklusion er klar:
– Valgresultatet var overordnet set godt for den grønne omstilling og for modstanden mod en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Men der er mange ting, der går under radaren, når man kun ser på det overordnede resultat. Samlet set er resultatet et udtryk for, at der sker en bevægelse hen imod
en mere aktiv indsats for klimaet. Man ser tydeligt, at flere og flere er optagede af de her forhold, de grønne sager vinder gehør.
Og samtidigt er det helt tydeligt, at borgmesterens mantra om, at Nordjylland står samlet bag ønsket om en tredje forbindelse over Egholm ikke har noget på sig.
Figur 2. De grønne stemmer fordelt på valgstederne i Aalborg Kommune ved kommunalvalget 2021.

Kilde: Udarbejdet af Anna Dorthe Berthelsen på baggrund af kommunalvalget

Men der er trods alt kun 7 mandater bag modstanden?
– Det kan man sige. Men man kan også sige, at valgforbundet blev det næststørste parti, hvis man lægger deres stemmer sammen.
Det rigtigt interessante ser man først, når man ser på resultatet fra de enkelte valgsteder.
Hvis man ser på hvert enkelt af de 36 valgsteder, kan man se, at det grønne valgforbund har fået flest stemmer af alle i KFUM-hallen, Aalborghallen, Haraldslund og Nordkraft. Og man kan se, at der er meget stor forskel på stemmeandelen de forskellige steder i kommunen.
Der, hvor valgforbundet står stærkest, har de fået 34-37 % af stemmerne – og der, hvor de står svagest, har de fået 7 %.
Samtidigt må man ikke glemme, at Jysk Analyseinstitut har lavet en måling, der viser, at der er flertal imod limfjordsforbindelsen over Egholm. Der er en meget stor modstand mod forbindelsen – men det er selvfølgelig ikke det eneste, kommunalvalget er gået ud på.

Det tyder på en temmelig splittet kommune?
– Ja, tallene viser klart, hvor splittet det er. Umiddelbart virker det som om at vælgerne har handlet efter et synspunkt, der hedder ”not in my backyard”. Men vi vil meget gerne lave flere undersøgelser og dykke endnu mere ned i tallene.
Det er klart, at de afstemningssteder, der ligger nærmest linjeføringen for egholmforbindelsen, også er de steder, hvor valgforbundet har fået flest stemmer. Det gælder specielt KFUM-Hallen (Hasseris, Sofiendal Enge), Haraldslund og Vesterkæret (Aalborgs vestby), Gammel Lindholm Skole. Men det er også interessant, at de 7 partier står stærkt i byafstemningssteder, der ikke ligger direkte op til linjeføringen, som Nordkraft, Skipperen, Gigantium og Østre Alle, hvor valgforbundet har fået over 25 % af stemmerne.
Og så er det da interessant, at der ikke har været så stor tilslutning til valgforbundet i Ferslev og Skalborggård, hvor der har været en del vælgere, der vil blive kraftigt berørt at linjeføringen.
De afstemningssteder, der ligger længst ved fra motorvejsprojektet, er også de steder, hvor valgforbundet har fået færrest stemmer – Ulsted, Kongerslev, Farstrup, Mou, Sulsted. Men det har selvfølgelig også med meget andet end motorvejsprojektet at gøre – det er steder, hvor det grønne valgforbunds partier i forvejen har stået svagt.

Figur 3: Andelen af de grønne stemmer fordelt på valgsteder i Aalborg Kommune ved kommunalvalget 2021.

Kilde; Kilde: Udarbejdet af Anna Dorthe Berthelsen på baggrund af kommunalvalget

Det starter vel ikke så godt? Ved byrådsmødet i december forsøgte Enhedslisten forgæves at få byrådet til at udsætte offentlighedsfasen om anlægsloven?
– Nej. Men det var ikke det nye byråd. Og det er da tankevækkende, at det afgående byråd mente, at det var OK at offentlighedsfasen foregik i juleferien…

Regner du Socialdemokratiet som et grønt parti?
– Nej, det regner jeg ikke med – på grund af den politik, de fører i Aalborg – og især støtten til motorvejsprojektet. Jeg skal sige, at jeg ikke selv er partipolitisk engageret – men set fra bevægelserne kan man ikke stole på, at Socialdemokratiet i Aalborg handler ud fra et fokus på grøn omstilling. De snakker meget – men det ligner mest greenwashing. Det er godt, at de gør noget – og en del af opgaven for Det grønne Valgforbund bliver selvfølgelig at få Socialdemokratiet til at handle mere grønt. Der er et klart flertal mellem Det grønne Valgforbund og Socialdemokratiet i byrådet. Det håber vi, at Socialdemokratiet vil bruge!

Anna Dorthe Berthelsen (th), Arkivfoto (c) Henning Quist Hansen

Konklusionen på byrådsvalget?
– Konklusionen er, at der er en klar tendens til, at vælgerne vil se mere handling omkring klimapolitikken. Det kan man også se i den daglige debat – mange er utilfredse med Socialdemokratiet, flere og flere ønsker en mere grøn politik. Det kan man også se landspolitisk – Amager Fælled, Lynetteholmen, der er bevægelser mod motorveje i hele landet. Og den bevægelse vil udvikles frem mod folketingsvalget om under 2 år.
Der er rigtigt mange NGO-initiativer i gang – ikke bare i Aalborg, men også landspolitisk – Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces, Danmarks Naturfredningsforening osv.

Det fremtidige byrådsarbejde
En spændende byrådsperiode ligger forude – en periode, hvor Socialdemokratiet skal søge nye flertalsmuligheder, og hvor Det grønne Valgforbund skal forsøge at benytte de 7 mandater og 2 rådmandsposter til at virkeliggøre øget fokus på grøn omstilling – og at støtte arbejdet mod den tredje limfjordsforbindelse over Egholm.

Valgforbundet er her kommet godt fra land, da de 7 byrådsmedlemmer har brugt høringsperioden om anlægsloven til at lave en fælles indsigelse, ligesom man vil bringe spørgsmålet om kommunens medfinansiering af den tredje limfjordsforbindelse på 600.000.000 kr. til afstemning på byrådsmødet mandag den 17. januar.

Arkivfoto (c) Henning Quist Hansen

———————-
Topfoto: Stemmeandele på valgstederne i Aalborg centrum og i Hasseris

Skriv en kommentar til historien

avatar