- Politik

Venstre: 100% erstatning til minkavlerne – 50% til minkarbejderne

Author profile

Coronahåndteringen, nedslagtningen af den samlede minkbestand, den manglende lovhjemmel, erstatning til minkavlerne m.m. har udløst en veritabel storm på regeringen. Fra at have været i en vælgermæssig særdeles gunstig situation med stor folkelig opbakning siden foråret, befinder Mette Frederiksens regering sig nu i krise. Efter i godt et halvt år at have ligget underdrejet og pligtskyldigt stemt for alle regeringens coronabekæmpelsesforslag er oppositionen nu for alvor trådt i karakter og lever op til det, den er sat i verden for: at kritisere regeringen!

Uvist, hvilke parlamentariske konsekvenser Venstre drager af den manglende lovhjemmel
– Karsten Lauritzen, valgt i Nordjylland og gruppeformand for Venstre, hvad tænker du om den måde, hvorpå regeringen har tacklet nedslagtningen af minkbestanden?
– Jeg har aldrig i mine efterhånden mange år på Christiansborg oplevet noget lignende. Processen om den manglende lovhjemmel er løbet helt af sporet, og jeg kan kun forklare det med, at det er gået for stærkt, hvorved regeringen har mistet overblikket og ikke haft styr på detaljerne, herunder om der overhovedet var lovhjemmel til slagte alle mink – også dem uden for 7,8 km-zonen.

Karsten Lauritzen, Venstre. Foto Steen Brogard

– Hvilke parlamentariske konsekvenser skal den efter din mening amatøragtige håndtering af nedslagtningen have?
– Dér er vi ikke endnu. Først må vi have afdækket, hvad der er sket. Vi venter på en redegørelse fra ministeren og hans ministerium. Derudover har Folketingets udvalg for forretningsorden netop på Venstres initiativ besluttet, at undersøgelsen af regeringens ulovlige mink-aflivningsinstruks skal være uvildig. Der nedsættes et særligt udvalg, der skal beslutte formen på den uvildige undersøgelse. Jeg minder om, at sidst, der var en minister mistænkt for at give en ulovlig ordre, så besluttede de, der har magten nu, at der skulle nedsættes en kommission for at undersøge det.

– Alt tyder på, at Mogens Jensen i øjeblikket er den, der må tage en for holdet. Han udsættes for voldsom kritik i medierne. Går Venstre efter ham, eller er I enige i det synspunkt, at beslutningen om at aflive den samlede bestand af mink er en regeringsbeslutning, og at aben derfor rettelig må havne på statsministerens skuldre?
– Det er for tidligt at udtale sig om. Vi må først have redegørelserne. Og der er også en del jura i det her. Hvem har skrevet under på instruksen og er dermed ansvarlig? Er det ministeren eller regeringens koordinationsudvalg?

– Kan man forestille sig, at Venstre vil forsøge at vælte regeringen og dermed udløse et valg på denne sag?
– Dér er vi ikke endnu. Om vi stiller mistillidsvotum til regeringen afhænger af, hvad redegørelsen og den uvildige undersøgelse når frem til.

Ville have bevaret de ikke-smittede mink
– Og nu til selve substansen i minksagen, Karsten Lauritzen. Hvad ville Venstre have gjort, hvis partiet sad med regeringsmagten? Ville partiet være gået lige så hårdhændet til værks som den socialdemokratiske regering?
– Nej! Vi ville for det første have bedt om en second opinion og dermed udfordret sundhedsmyndighedernes konklusioner. For det andet ville vi have inddraget Folketingets partier i beslutningsprocessen og delt den information, vi ville være i besiddelse af, med de andre partier.

– Men er du enig i, at minkavl udgør en alvorlig smitterisiko, som er uforenelig med bekæmpelsen af covid 19 og dermed må betyde, at samtlige mink skal slås ned?
– Vi deler det synspunkt, at mink, der er smittede, udgør et reservoir, hvorfra smitten kan forplante sig. Vi mener, at de syge besætninger skal isoleres og slås ned, men at regeringen er gået for hårdhændet og hurtigt til værks. Hvis vi var blevet lukket ind i regeringens beslutningsrum, havde vi argumenteret for, at de ikke-smittede besætninger uden for 7,8 km zonen skulle have en chance. Men det er, når alt kommer til alt, spekulativt, al den stund, vi aldrig kom så langt. Regeringen kørte forløbet helt solo.

100% erstatning til minkavlerne – 50 % til lønmodtagerne
– Karsten Lauritzen, hvilken erstatning skal minkavlerne efter Venstres opfattelse have?
– Venstre mener, at avlerne skal have 100 % erstatning. Der pågår i øjeblikket forhandlinger, og der er (i skrivende stund 15.11, red.) et voldsomt gab mellem regeringens udspil og så Venstres ønsker. Regeringen vil kun erstatte værdien af de skind, der ikke kan sælges, mens Venstre vil erstatte også bure, maskiner etc.

– I fagbevægelsen undrer man sig over Venstres udspil, når arbejdsløse lønmodtagere kun kan få omkring 50%’s kompensation, når de mister deres job.
– Jeg har stor forståelse for, at også en række ansatte mister deres udkomme, når minkavlerne må lukke deres farme. Og i Venstre er vi helt med på at ville hjælpe dem med omskoling og efteruddannelse.

– Vil Venstre være med til at hæve de arbejdsløses understøttelse?
– Nej, vi har ingen planer om at løfte indkomstoverførslerne for de arbejdsløse lønmodtagere.

3F: Uhørt forskelsbehandling
I 3F Frederikshavn er formand Finn Jenne rystet over Venstres synspunkt.
– Det er helt uhørt, at arbejdsgiverne kan blive kompenseret med 100% for mistet indtægt oven i købet i en årrække, når de fyrede minkarbejdere må nøjes med dagpengesatsen. Jeg mener, at der er tale om en himmelråbende forskelsbehandling, og at den naturligvis bunder i, at minkavlerne tilhører Venstres vælgersegment. Den eneste retfærdige løsning er, at også de arbejdsløses understøttelse hæves, efter at kompensationsgraden over en årrække er faldet til 50%.

Finn Jenne, formand for 3F Frederikshavn. Foto 3F

Nedlukningen af Nordjylland
Nedlukningen af Nordjylland er efter Karsten Lauritzens opfattelse en overreaktion og bygger på en tynd argumentation nu, hvor det viser sig, at Cluster 5 ikke er særligt udbredt og formentlig ikke er så resistent over for vaccine som først antaget.

Finn Jenne, 3F, påpeger, at hovedproblemet for hans medlemmer er, at der er tale om en anbefaling og ikke et påbud.
– Arbejdsgiverne vurderer suverænt, om medarbejderne skal krydse kommunegrænsen, og det stiller 3f’erne i en urimelig situation, hvor de på den ene side gerne vil være loyale over for regeringsudspillet, men på den anden side er underlagt arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Der skulle være udstukket et påbud med mulighed for sanktioner, siger Finn Jenne
———————-
Topfoto: Pressefoto Kopenhagen Fur

3
Skriv en kommentar til historien

avatar
Karl Wiederhold
Læser
Karl Wiederhold

Wir haben in Deutschland die Situation mit den Minkfarmen ausmerksam verfolgt, hören aber erst jetzt, dass die Regierung wohl doch etwas übereilt und evtl. ungesetzlich gehandelt hat. Regierungen haben es in Coronazeiten nicht leicht. Handeln sie nicht oder zu langsam heißt es : Da hätten die doch eher eingreifen müssen. Handeln sie zügig so heißt es: Da hätte man aber noch einmal in Ruhe alles überdenkenb und evtl. eine Zweitmeinung einholen müssen.

Kjeld Hansen
Læser
Kjeld Hansen

Da 47 % af lønarbejderne i minkindustrien har været østarbejdere, skal det blive interessant at erfare, om Venstre agter at drysse et par milliard ud over landsbyer i Rumænien, Ukraine, Polen og de baltiske randstater. I givet fald vil det være lidt af et nybrud.

Ann Thorsted
Læser
Ann Thorsted

dobbelt moral er ikke dobbelt så godt – det skal selvfølgelig tjekkes om der er udbetalt overenskomstmæssig løn – og arbejderne skal have fuld erstatning, hvis ejerne skal ! – Som jeg forstår det går en del af pengene til Kina, hvor smitten oprindeligt startede 🙂