- Politik

Venstre kaster grøn fremkaldervæske ud over en sort klima – energi – og miljøpolitik

Author profile

Venstre forsøger i et sidste, desperat forsøg på at fastholde stemmer at tegne et portræt af sig selv som et grønt parti. Kendsgerningerne viser noget helt andet.

Sagen er, at Venstre aldrig har tænkt én selvstændig, grøn tanke, men i bedste fald kun har støttet forslag fra venstrefløjen, fordi partiet har ment, at det var opportunt ud fra folkestemningen, som i stigende grad opprioriterer klima- og miljøpolitik.

Venstres bryster sig af at have bidraget med tre havvindmølleparker, men glemmer at fortælle, at partiet oprindeligt var imod, fordi møllerne skæmmer vindmøllemodstandernes havudsigt. Således har Venstre ikke løftet en finger for at fremme en vindmøllepark ud for Sæby.

Kun pres fra venstrefløjen – og måske de konservative – fik Venstre til at give sig og stemme for vindmølleparker ved Vestkysten.

Annonce fra Venstre

Venstre tager endvidere æren for, at der ikke kan bores efter skifergas i den nordjyske undergrund, men glemmer at fortælle, at det var Venstre daværende energiminister, Lykke Friis, der gav Total tilladelsen til efterforskningen ved Dybvad. Kun vedholdende, folkelige protester forhindrede den miljødelæggende skifergas i at se dagens lys.

Venstre har om nogen fremmet privatbilismen. Venstre vil bygge en ny midtjysk motorvej langs med hærvejen. Venstre har sænket afgifterne på dyre biler. Partiet støtter en motorvej over Egholm. FDM og vognmændene kan ikke få nogen bedre lobbyist end Venstre.

Venstre har gennemført en landbrugspakke, der lige nu fører til mere forurening af kvælstof og fosfor i vores vandløb og skaber større risiko for vores grundvand.

Venstre har udsat fristen for god økologisk tilstand i vores søer, vandløb og nære havområder til efter 2027, der ellers er den vedtagne slutdato.

Venstre fjernede straks ved Løkkeregeringens tiltræden målsætningen om 40 procents CO2-reduktion i 2020, og det viser sig, at den grønne omstilling siden 2015 nærmest er gået helt i stå, jf. Klimarådet, som endvidere har påvist, at den Venstreledede regerings planer indtil 2030 nedsætter tempoet i den grønne omstilling.

Det er Venstre, der har prikket hul i den strandbeskyttelseslovgivning, som først Stauning indførte, og som siden Svend Auken videreførte. Venstre har stemt for, at der nu må bebygges på dele af de før beskyttede strande.

Der kunne nævnes andre energi-, miljø- og klimaområder, hvor intet ville være sket, såfremt venstrefløjen ikke i et langt historisk pres havde sat dagsordenen. Det vil være uden hold i virkeligheden, hvis det lykkes Venstre at bilde vælgerne ind, at partiet er et initiativrigt, grønt parti, som tager natur, miljø og klima lige så alvorligt som venstrefløjen. De historiske kendsgerninger viser noget helt andet!

Løkke lukker øjnene for klimaforandringerne. Foto (c)Bertil Mortensen

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Ricardo
Læser
Ricardo

godt skrevet. Det kan ikke siges for tit. Et partis målsætning skal ses i lyset af resultaterne fra forløbne valgperiode, og ikke på de ‘drømme’scenarier der opstilles i valgkampen.