- Økonomi

Køb på nettet – eller køb lokalt? Det nye årtis forbrugerdilemma

Author profile

Forbrugeren handler i stigende grad på nettet. Amazon er på vej til Skandinavien. Udsigterne for de lokale handelsdrivende i de fysiske butikker er dystre, og når omsætningen forsvinder ud af kommunerne, påvirker det de kommunale budgetter. Det betyder besparelser på pasning, skoler, ældrepleje og veje. Lokalpolitiker opfordrer forbrugerne til at tænke sig om!

133 mia kroner. Så meget købte danske forbrugere for på nettet i 2018 ifølge DIBS Payment Services. Sammenlignet med 2017 er der tale om en vækst i e-handelen på 23%.
Henriette Høyer, Head of Sales, DIBS Payment Services, siger:
– Der er meget at glæde sig over, når vi ser på året 2018. Danskerne bliver gladere og gladere for at shoppe online – det er der ingen tvivl om. Forbrugerne vil kunne ligge på sofaen og shoppe, og det skal være så nemt som muligt.

Henriette Høyer, DIBS. Foto Dansk e-handel

Nethandelens omfang
Af den samlede nethandel udgør rejser hele 50 procent i 2018, mens varer og tjenester udgør henholdsvis 35 procent og 15 procent. (Oplysningerne i det følgende bygger på DANSK E-HANDEL. Alt du skal vide om e-handel i Danmark 2018. Udgivet af DIBS Payments Services)

På varesiden brugte danskerne omkring 46 mia kroner på online shopping i 2018. Det er især beklædning, forbrugerne køber online. I 2018 købte mere end halvdelen af danskerne – helt præcist 54 procent – tøj, sko og accessories på nettet. 27 % købte elektronik. 21% bestilte dagligvarer on line.

På tjenestesiden fylder køb af kommunikation mest. 42% af danskerne køber f.eks. TV – og musikstreamingstjenester on-line. 37 % køber billetter på nettet. 25 % bestilte rejser on line i 2018. 19% parkering

En del af nethandelen foregår i udenlandske web-shops. 49 % af forbrugerne har handlet på udenlandske websites. 55 procent af danske mænd har handlet online på en udenlandsk hjemmeside, mens det for kvinderne er 43 procent.

Nethandlen fordelt på socioøkonomiske variable
Dansk Erhverv har i en analyse (E-handlen anno 2018: Forbrugertrends og tendenser) opgjort e-handelen på en række socioøkonomiske variable:

Tabel: Andel af danskere, der har foretaget et køb på internettet inden for det seneste år (2018).

Heraf fremgår det, at
• Kvinder og mænd handler lige meget.
• Internethandel er omtrent lige udbredt blandt de helt unge, personer i tyverne og trediverne og de midaldrende, mens det kun er i aldersgruppen 60+, at andelen, som handler på nettet, er betydeligt lavere end de øvrige aldersgrupper.
• E-handel er mest populært i Region Hovedstaden (hvor 87 pct. har e-handlet), men forskellene på tværs af regionerne er små.
• Personer med videregående uddannelser har betydeligt større sandsynlighed for at e-handle (92 pct. har gjort det) end personer med grundskoleuddannelse (76 pct.).
• De højeste og laveste indkomstgrupper handler mest på nettet.

Gør det gammeldags at handle på nettet – moderne at handle i butikker
Den støt voksende e-handel skaber udfordringer for de fysiske butikker. Ekspert i detailhandel, Bruno Christensen, siger:
– Vi skal få forbrugerne til atter at føle glæde, lyst og prestige ved at handle i byens butikker, og vi skal gøre det ”gammeldags” at handle på nettet. I Singapore – verdens mest digitaliserede by – er der blandt den mest velhavende del af byens befolkning et klart ønske om at handle i butikkerne. I Singapore opleves det som ”gammeldags” og umoderne at handle på nettet. Her er holdningen den, at man skal ind til city for at opleve byen, og for at se og røre de produkter, som man gerne vil købe.
Vi skal i Danmark gøre præcis det samme. Vi skal gøre det moderne at handle i byens butikker, og vi skal hver dag bestræbe os på, at et besøg i byens butikker giver lyst til at komme igen. I praksis betyder det, at hver enkelt butik skal gennemføre et ”revival-program”, der får kunderne til at til vælge butikken og fravælge nettet.

Når danske butikskæder kan fortælle omverdenen om deres succes med nethandelen, er det samtidig værd at bemærke, at de samme butikskæder mister en omsætning i butikkerne, der modsvarer salget på nettet, hvilket i løbet af de kommende år vil medføre, at butikskæderne vil lukke flere og flere af kædens fysiske butikker på grund af faldende salg og utilfredsstillende indtjening, lyder Bruno Christensens analyse. Han tilføjer:
– Byens butikker har alle muligheder for at tilbageerobre tabte markedsandele fra nethandelen. I dag er det nethandel, der er moderne. I morgen skal det være handel i butikkerne, der er moderne. Saml derfor byens butikker om en strategi, der har som formål at gøre det moderne at handle i byens butikker. Bymidten skal være et in-sted for byens unge, og det skal atter være moderne at foretage sine indkøb i byens butikker for alle byens borgere.

Gør det til en oplevelse at handle i Midtbyen
I Frederikshavn deler handelschef, Dan Kobberup, Bruno Christensens synspunkter. Han anslår, at ca. 15 af den samlede handel i byen foregår over nettet, men den andel får efter hans opfattelse alt for megen opmærksomhed i forhold til de 85%, der stadig foregår i de fysiske butikker.

Dan Kobberup, Frederikshavns handelschef. Foto FREDERIK

Han har den opfattelse, at nogle brancher er mere påvirkede af nethandelen end andre. Det gælder f.eks. elektronikbranchen. Omvendt tror han også som Bruno Christensen, at e-handelen når et mætningspunkt, hvor kunderne vender tilbage til butikkerne. Der er tendenser i den retning ikke blot i Singapore, men også i USA. På den anden side har udenlandske mastodontwebshops som Amazone meldt deres ankomst på det skandinaviske marked, og det giver Dan Kobberup anledning til at understrege betydningen af, at den lokale handelsstand går all-in i forsøget på at modvirke, at midtbyen dør.

Han siger:
– Vi skal fortsat udbygge vores strategi med at gøre det til en oplevelse at komme i Midtbyen. Vi skal præsentere forbrugerne for begivenheder og underholdning, som bevirker, at de synes, det er attraktivt at komme på Strøget. Og butikkerne skal være bevidste om, at service, vareudvalg, atmosfære, pris-image, ekspedienternes kompetence, markedsføring etc. er vigtige konkurrenceparametre, når de skal tage kampen op mod nethandelen.
Et meget populært initiativ, som vi skal blive ved med, er gavekort, som kan indløses i mere end 100 butikker i Frederikshavn. Jeg har formidlet omkring 1000 her op til jul, og de er med til at fastholde forbrugerne til at handle lokalt.

Et er kampen for at få frederikshavnerne til at købe ind i byen i stedet for på nettet. Noget andet er at få dem til at handle lokalt, når de bor i oplandet. Herom siger handelschefen i Frederikshavn:
– Her har vi flere gode eksempler på, at de små samfund står sammen og arbejder for, at den lokale brugs og øvrige erhvervsdrivende kan overleve i konkurrencen med nethandelen. Det handler både om økonomisk tilskud, men også om at skabe en bevidsthed hos oplandsborgerne om, at hvis de ikke støtter de lokale erhvervsdrivende, så lukker de, og oplandsbyerne bliver mindre attraktive at bosætte sig i. På længere sigt dør de små byer, hvis forbrugerne ikke tænker sig om, inden de køber ind.

Nethandel fører til kommunale besparelser
Politisk i Frederikshavn er denne problemstilling også blevet rejst. Christina Lykke Eriksen, byrådsmedlem for SF, opfordrer forbrugerne til at droppe nettet og handle lokalt. Hun siger:
– Forbrugerne benytter sig i stigende grad af muligheden for at købe på nettet. Det giver mening, hvis nettet er den eneste måde, hvorpå man kan få fat på en bestemt vare, men jeg vil gerne appellere til, at man som forbruger tænker sig om en ekstra gang, inden man undlader at handle lokalt.

Cristian Lykke Eriksen, byrådsmedlem for SF i Frederikshavn. Foto Frederikshavn Kommune

Nethandel og indkøbsture til Ålborg eller Hjørring trækker omsætning ud af Frederikshavn Kommune – og dermed skatteindtægter. Faldende skatteindtægter betyder besparelser på det kommunale budget og dermed ringere serviceniveau.

– Så hvis man som borger er utilfreds med f.eks. vejenes tilstand, normeringen i daginstitutionerne, ældreplejen eller antal elever i klasserne, men samtidig hører til den kategori af forbrugere, der køber på nettet, bør man tænke over, om man lægger sine indkøb det rigtige sted. Beskæftigelsen og den kommunale økonomi kommer ind i en ond spiral med alvorlige konsekvenser for serviceniveauet, hvis nethandelen fortsætter med at stige, slutter Christina Lykke.
———————
Topfoto ©Bertil Mortensen

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Arthur Corneliussen
Læser
Arthur Corneliussen

Spændende artikel – ikke mindst mht det potentielle fremtidsperspektiv, at det måske kan ende med at tingene bliver vendt på hovedet, så det fremover bliver gammeldags at handle på nettet fremfor lokalt.
Det er også interessant at den citerede lokalpolitiker kæder nethandlen sammen med et egetansvar hos de nethandlende borgerne for et lavere kommunalt serviceniveau, beskæftigelsen og den kommunale økonomi, hvis nethandelen fortsætter med at stige.
Det kan hun sagtens have en pointe i, og det kunne derfor i samme forbindelse være interessant at vide, i hvor høj grad kommuner og måske også regioner handler lokalt.