- Medier, Politik

Nordjyskes dækning af valgkampen – en kommentar

Author profile

Som daglig læser af Nordjyske har man ikke kunnet undgå at se, at den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen i den nu overståede valgperiode mildt sagt ikke har været Nordjyskes kop te. Især i avisens lederartikler er der ikke blevet lagt fingre imellem. Men hvordan har Nordjyskes dækning af selve valgkampen været? Har den været præget af alsidighed i omtalen af partierne og deres folketingskandidater – eller det modsatte?

Nordjyske er det eneste dagblad i Nordjylland, og kan derfor kaldes en regional monopolavis. Når man har den status, har man et særligt ansvar for feks. en afbalanceret dækning af en valgkamp. Men det er klart, at ikke alle partier og kandidater kan være lige interessante for en avis og for dens læsere. Man kan ikke forlange et millimeterdemokrati her: Hvad Mette Frederiksen siger og gør er naturligvis mere interessant end hvad nummer 8 på et mindre partis kandidatliste har på hjerte.
Og det er også klart, at en avis – for at få folk til at købe den – må leve op til nogle af de gængse nyhedskriterier. Feks. at hændelser og begivenheder, der er usædvanlige, uventede, konfliktfyldte og væsentlige vækker mest interesse hos læserne.

Hvordan undersøge en avisdækning?
I undersøgelser kan man bruge en kvantitativ og/eller kvalitativ metode. I denne artikel bruges begge. Den kvantitative metode ved at opgøre, hvor meget de forskellige partier og deres kandidater har fået omtale i Nordjyske, og den kvalitative ved at undersøge om deres politiske initiativer og ageren i overvejende grad er blevet behandlet positiv eller negativt i avisens artikler – specielt i lederartiklerne.

Nordjyskes valgkampsartikler kan kategoriseres i fire forskellige typer: Ledere, analyser af valgkampen på landsplan, nyhedsartikler og portrætartikler.
Grænserne mellem de tre sidste kategorier kan i visse tilfælde være lidt flydende. Det gælder ikke lederne, som findes i Nordjyske under overskriften ”Nordjyske mener”.

Endeligt dækker artiklen perioden fra 6. oktober – dagen efter valgets udskrivelse – til og med valgdagen d. 1. november.

Nyhedsartikler og portrætartikler
Avisen bringer i perioden i alt 45 nyheds- og portrætartikler. De kan deles op i to typer: 1) Ritzau-artikler, der oftest omhandler valgkampen på landsplan, og som der flest af, og 2) egenproducerede artikler, skrevet af avisens journalister om specielt den nordjyske valgkamp. De sidste er ud fra en nordjysk vinkel de mest interessante, og det er dem, der – foruden avislederne – bliver behandlet i denne artikel.

Hvem de egenproducerede nyheds/portrætartikler artikler nærmere har handlet om, fremgår af tabel 1.

Som det ses, har Nordjyskes dækning været meget skæv. Partier og kandidater i Blå Blok har fået langt mere omtale end Rød Blok.

Bemærkelsesværdigt er det, at venstrefløjspartierne – SF, Enhedslisten og Alternativet – og dens kandidater overhovedet ikke har fundet nåde for Nordjyskes journalisters øjne, mens højrefløjspartierne – især Danmarksdemokraterne – har fået en fremtrædende placering i avisens valgdækning.

Bemærkelsesværdigt er det også, at Nordjyske i sine egenproducerede artikler har fundet Støjberg mere interessant at skrive om end landets statsminister, der jo ligesom Støjberg er opstillet i Nordjylland.

Inger Støjberg. Den suverænte mest omtalte politiker i Nordjyskes egenproducerede artikler. Arkivfoto Wikimedia Commons

– Vi er ikke underlagt et særligt alsidighedskrav
I en korrespondance mellem en af Netavisnords redaktører – Paul Rode Andersen – kommer Nordjyskes ansvarshavende chefredaktør, Karl Erik Stougaard, med denne måske for nogle noget opsigtsvækkende melding, efter at Paul Rode Andersen overfor chefredaktøren har efterlyst en mindre skæv valgkampsdækning af de nordjyske partier og kandidater: ”Vi er ikke underlagt et særligt alsidighedskrav” – siger chefredaktøren.
Det er faktisk en opsigtsvækkende melding, fordi det i Nordjyskes formålsparagraf hedder: ”Chefredaktionen skal indestå for, at Det Nordjyske Mediehus er saglige og sobre i deres tekst-, lyd- og billedvalg, og at indholdet er båret af troværdighed og alsidighed” (min fremhævelse)

I stedet henviser chefredaktøren til, at ”alle partier er velkomne til at bidrage med læserbreve”, og gør opmærksom på, at ”Nordjyske udkommer på andre platforme end på papir” (uden at han dog garanterer, at ensidigheden er mindre udtalt på disse), og endeligt at avisen er ”medarrangør af tre større valgtræf i Nordjylland, hvor alle opstillingsberettigede partier optræder”.
På den måde mener den ansvarshavende chefredaktør åbenbart at leve op til avisens målsætning om alsidighed.
Nok en ringe trøst for de partier og kandidater, som Nordjyske har valgt at negligere under valgkampen.

Nordjyskes avisledere
Avisens lederartikler under valgkampen er et kapital for sig. Det er vanskeligt at finde en leder fra Karl Erik Stougaard, hvor Mette Frederiksen ikke bliver angrebet. Et par citater kan illustrere det:
I en leder fra d. 8. oktober med overskriften ”Pas på mørkets fyrster” (Mette Frederiksen er ifølge chefredaktøren en af dem) hedder det: ”Men hvor var den rolige og trygge ledelse i november 2020, da regeringen i al hast nedlagde minkerhvervet, lukkede syv nordjyske kommuner ned og undervejs brød grundloven? Her blev der tværtimod handlet i panik, og regeringen udråbte på skammeligste vis Nordjylland til et potentielt nyt Wuhan. Et falsk skræmmebillede uden sidestykke i dansk politik”.

I en leder fra d. 16. oktober med overskriften ”Skandalerne under Mette Frederiksen eksploderer” får den heller ikke for lidt:
Der hersker en pilrådden kultur i regeringens øverste top, hvis to nye og nødvendige bøger om tidens største skandaler står til troende. Folketingsvalget kommer på høje tid.
Midt under valgkampen retter to bøger søgelyset mod en usund ledelseskultur i toppen af regeringen. En kultur, der bør få enhver demokratisk sindet vælger til at overveje sit kryds nøje ved valget 2. november” og ”…i november 2020 et regulært overgreb på 280.000 nordjyder…”, i forbindelse med nedlukningen af syv kommuner i Nordjylland.

Men andre af avisens lederskribenter sparer heller ikke på krudtet: F.eks. skriver chefredaktør Karen Edelmann Keinicke i en leder d. 21. oktober: ”…det må vække panderynken at se, i hvor høj grad Mette Frederiksens person splitter nordjyderne….Spørgsmålet er, om Mette Frederiksens person kan blive en samlende kraft igen? Det vil kræve mere end blot flere og bredere smil, for sårene fra minkskandalen er dybe, ikke mindst i Nordjylland”. Og Jens Peter Rodian Svarrer skriver i en leder d. 27. oktober med overskriften ”Føj for en gang valgflæsk: Mette vil købe sig til 235.000 stemmer”.

Mette Frederiksen. Arkivfoto©Bertil Mortensen

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at andre partier også i enkelte tilfælde bliver negativt omtalt i lederne: Venstre i tørklædesagen, og fordi partiet har stillet forslag om at sælge Ørsted, Radikale, fordi partiet vil udsætte bygningen af den 3. limfjordsforbindelse over Egholm, Vanopslagh fra LA, fordi han har snydt sig til boligstøtte og Pape fordi han ikke har statsministerformat.

Det kommer nok ikke bag på ret mange, at Nordjyske er en borgerlig avis, og derfor er det naturligvis logisk, at det afspejles i avisens ledere. Avisens redaktion er ikke fan af Socialdemokratiet. Redaktionen vil sikkert sige, at avisen har en forpligtelse til være kritisk overfor magthaverne – altså her Mette Frederiksen. Det har den ret i. Men det er påfaldende, at krikken fremstår så aggressiv og så unuanceret, som den gør i avisens lederartikler.

Efter valget
Det må have været pinefuldt for nok især Karl Erik Stougaard, at Socialdemokratiet og især Mette Frederiksen fik så godt et valg i Nordjylland. For hvordan skal han forklare, at hele 34 % af nordjyderne gav partiet deres stemme, og at partiet gik frem i Nordjylland. Og især at Mette Frederiksen fik rekordagtigt 60.837 personlige stemmer, når nu hun har leveret ”et falsk skræmmebillede uden sidestykke i dansk politik” og foretaget ”et regulært overgreb på 280.000 nordjyder”.
Og på Gjøl, hvor der inden nedlukningen fandtes mange – angiveligt 39 – minkfarme, holdt Socialdemokratiet skansen med en lille tilbagegang på 2,3 %. Men Mette Frederiksen fik flere personlige stemmer her end ved valget i 2019 (112 mod 94 i 2019).

Og valgresultatet har da tilsyneladende også været svært at sluge for Karl Erik Stougaard. Han mener at kunne forklare Socialdemokratiets og Mette Frederiksens gode valgresultat i Nordjylland med, at nordjyderne allerede sidste år ved kommunalvalget har markeret ”deres utilfredshed med minkskandalen” ved her at give Socialdemokratiet en ”vælgerlussing”.

Det forekommer ærligt talt at være en noget alternativ forklaring. Bedre bliver det ikke, når chefredaktøren over for Ritzau giver endnu et bud på Mette Frederiksens gode valgresultat. Her er forklaringen, at ”en del af tilslutningen til Støjberg ses som en kritik af Frederiksen” og at Støjberg er blevet ”symbolet på modstanden mod Mette Frederiksen”. Hvorfra chefredaktøren har sin viden om vælgernes motiver til at stemme på Støjberg, står hen i det uvisse.

Chefredaktøren har tydeligvis overvurderet den rolle, minksagen har spillet for nordjyderne. Han burde måske have lyttet til en af avisens journalister, Anders Sønderup, som i en artikel under valgkampen vurderede, at minksagen ikke var død. ”Men den spiller slet ikke den rolle i valgkampen, blå blok havde håbet på….Sagen har mistet nyhedsværdi (sic), og uanset hvor mange gange blå blok bringer den frem, så har den udspillet sin rolle som en sag, der kan flytte stemmer”.

Vælgerne – også de nordjyske – er tilsyneladende blevet trætte af Blå Bloks og f.eks. Karl Erik Stougaards nærmest grænseløse optagethed af Mette Frederiksen og minksagen. Og som det udtrykkes i en artikel i net-tidsskriftet POV: ”Angreb om mink, magtfuldkommenhed, retssamfundets opløsning, FE-sagen og Lars Findsen har fyldt alt for meget på bekostning af det, som optager helt almindelige danskere uden for de fine saloner. Det, som man taler om ved middagsbordene, når familierne er samlet”.
Det havde Nordjyskes redaktion ikke rigtigt forstået.
—————–
Netavisnord har forelagt artiklen for Karl Erik Stougaard. Han har ingen kommentarer til den.
—————–
Topfoto ©Bertil Mortensen

Se også Netavisnords artikel d. 26/11-20 om Nordjyskes dækning af minksagen i efteråret 2020 https://netavisnord.dk/politik/nordjyske-og-minkene-nyhedsformidling-med-politisk-slagside-en-analyse/

5
Skriv en kommentar til historien

avatar
Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Igen og igen ser vi Nordjydske, som en monopol avis, der udelukkende er modvillig overfor Socialdemokrater og andre røde partier og kun omtaler negative indlæg fra Hø-partier i deres avis. Og den person hetz bladet har formildet mod landets Statsminister er helt ude af proporsioner!! Redaktør Poul Rode Andersen mener han har særlige krav, om at formidle det, der kun gavner hø-partier?? En elendig avis, man ikke kan have tillid til overhovedet. Skift den redaktør ud, han er uværdig.

Arne Bonife Jensen
Læser
Arne Bonife Jensen

Det er jo helt rigtigt, det der er skrevet.

Lau Bergen
Læser
Lau Bergen

det er for helt utroligt, at Nordjyske igen og igen skyder sig selv i fødderne, når man tænker på, at langt de fleste af deres potentielle abonnenter har en anden politisk mening. Snak om at holde flaget så højt, at man ikke kan nå jorden. Bestyrelsen må da også sove i timen, når de ikke kan styre deres dybblå chefredaktør. Det er i hvert fald elendig ledelse at gå så meget imod sine kunder.

Jytte Bergen
Læser
Jytte Bergen

Bravo. Som altid sagligt og velargumenteret analyse

Kaj
Læser
Kaj

Jeg har besluttet at mit sidste abonnement på “hele Nordjyllands dagblad” er betalt. I kan skrive i Jeres gyllesprøjte lige hvad I vil. Jeg betaler bare ikke en krone til det mere.