- Politik

Ny på Borgen

Author profile

Ved folketingsvalget blev der i Nordjylland valgt syv nye folketingsmedlemmer. To af dem er Theresa Berg Andersen for SF og Mohammad Rona for Moderaterne. Hvilke forventninger har de til deres fremtidige arbejde, hvordan ser de på sammensætningen af det nye Folketing, og hvordan oplevede de selve valgkampen.

Theresa Berg Andersen – nyvalgt folketingsmedlem for SF – er ikke helt ukendt med arbejdet i Folketinget. Hun har her i to perioder været stedfortræder for Lisbet Bech-Nielsen. I de sidste 3 kommunale valgperioder har hun også været medlem af byrådet i Vesthimmerland – de sidste 5 år som viceborgmester.
– Hvordan vil dit politiske liv ændre sig, efter du nu skal arbejde politisk i Folketinget i stedet for i et byråd, Theresa Bang Andersen?
– I Folketinget får jeg mulighed for at få indflydelse på den politik, man fører i byrådene. I et byråd er mange af de beslutninger, man foretager, reelt foretaget på et højere niveau, altså i Folketinget. Og nogle gange kan man som byrådsmedlem ryste på hovedet over de beslutninger, der er taget ovenfra.
Personligt bliver jeg efter valget udfordret på den måde, at jeg kommer længere væk fra nordjyderne. Jeg er jo vant til at møde vælgerne henover køledisken næsten hver eneste dag, men nu tager jeg til Christiansborg mandag eller tirsdag og kommer hjem torsdag eller fredag. Det er et andet job, hvor man godt kan føle sig ensom. Det kan jeg mærke.

– Hvad er hovedforskellen mellem arbejdet i byrådet og i Folketinget?
– Overordnet vil jeg sige, at i et byråd er der større lyst til at indgå kompromisser end i Folketinget, hvor ideologierne spiller en større rolle i beslutningerne. I Vesthimmerland Kommune sidder vi f.eks. ved de årlige budgetforhandlinger og forhandler reelt om fordelingen af kun 1-2 mio, som skal dække 27 byrådsmedlemmers ønsker, og som har direkte betydning for borgerne. Det fremmer kompromisviljen.

– Hvilke politikområder kunne du især tænke dig at beskæftige dig med i Folketinget?
– Vores ordførerskaber ved vi jo ikke så meget om endnu, så jeg venter jo spændt. Men jeg håber meget på noget inden for vores velfærdsområder, da det også er her jeg har stor viden. Børn, unge, social området….
Kirke området er jeg også meget hooked på. Men også meget gerne posten som kommunalordfører, da jeg har næsten 10 års erfaring på det område.

Theresa Berg Andersen. Foto Chr. Borg. SF

Folketingets sammensætning
I det ny Folketing er der kommet flere ind, som ikke har nogen politisk erfaring. Er det en styrke eller svaghed?
– Det vælger jeg at se som en styrke, hvis det også betyder, at der er kommet flere ind med erhvervserfaring. Det er godt med folk med erfaringer fra det virkelige arbejdsliv. Personligt har de erfaringer, jeg har fra mit arbejdsliv som pædagog og dagtilbudsleder, og den viden, jeg har herfra, været en drivkraft i mit kommunalpolitiske arbejde.

– Andelen af kvinder i Folketinget er med 44 % nu den største nogensinde?
– Ja, vi er på vej, og jeg synes da, at SF har gjort det OK (andelen af kvinder i SFs folketingsgruppe er på 66 %. Red). Men jeg plejer at sige, at jeg vil vælges pga. min kunnen og ikke pga. mit køn.

Mohammad Rona: Ingen partipolitisk fortid
Mohammad Rona – nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne – er noget så sjældent som en folketingspolitiker, som ikke er vokset op i et partis ungdomsorganisation, og han har heller ikke tidligere været medlem af et parti.
– Hvad fik dig til at gå ind i politik, Mohammad Rona?
– Jeg har altid haft en stor interesse for politik, men har egentligt ikke rigtigt været politisk aktiv før. Men så skete der det, at Lars Løkke for ca. to år siden startede ”Det politiske Mødested”, som ikke var et parti, men et debatforum. Det tiltalte mig, så her meldte jeg mig ind.

– Men hvorfor valgte du at melde dig ind i partiet Moderaterne, da Løkkes debatforum senere blev omdannet til et politisk parti?
– Jeg er grundlæggende liberal, men jeg har haft svært ved at stemme på et parti fra Blå Blok, fordi partiernes hovedfokus hele tiden har været på udlændingepolitikken og ikke ret meget på andre politikområder. Jeg selv har derfor nogle gange følt mig nødsaget til at stemme på et rødt parti. Og jeg tror, det har været svært for mange af os liberale minoritetsdanskere at finde ud af, hvor vi egentligt skulle sætte vores kryds.
Via ”Det politiske Mødested” kommer jeg i dialog med Lars, som syntes, at mine betragtninger om udlændingepolitikken var spændende og gode. Det var for mig ret syret, at en tidligere statsminister synes det.

Ordførerskaber og udvalgsposter i Folketinget
I har formodentligt ikke endnu fordelt ordførerskaber og udvalgsposter. Hvilke kunne du tænke dig at få?
– Det kunne være ret fedt at komme til at beskæftige mig med udlændinge- og integrationspolitik. Men også erhvervspolitik og uddannelsespolitik kunne være interessant. Jeg er også klar til et område, som jeg i øjeblikket ikke ved noget om, men som jeg er parat til at tage fat på.

– I en leder i Nordjyske under valgkampen skriver lederskribenten i forlængelse af et interview med dig om Moderaternes klimapolitik, at du ”ikke er belastet af en overvældende viden om vigtige politiske forhold”. Hvad tænkte du, da du læste det?
Jeg tog det ikke så tungt, Historien er, at jeg blev ringet op af en journalist fra avisen, som ville vide noget om vores klimapolitik. Jeg fortalte ham, at vi jo er et nyt parti, og at ikke alle områder af vores politik var færdigformuleret endnu. Og jeg tror da heller ikke, at alle andre politikere har en dyb viden om alle politikområder i det danske samfund.
Men jeg havde ikke forestillet mig, at interviewet blev en historie i avisens leder. Jeg blev så meget klogere, at jeg lærte, at hvis en journalist spørger mig om noget, som jeg virkelig ikke ved noget om, så skal jeg ”cutte” noget hurtigere.

Mohammad Rona. Privatfoto

Politisk uerfaren folketingsgruppe
– Moderaternes folketingsgruppe er den mest politisk uerfarne i Folketinget. Er det en styrke eller svaghed?
– Det har jeg sådan set ikke tænkt så meget over. Men os, der ikke har så megen erfaring, skal nok klare os. Vi har gode folk omkring os. Og vi har også rigtigt mange med, hvad man kan falde ”hverdagserfaring”. Og i øvrigt har nogle i folketingsgruppen kommunalpolitisk erfaring.
Så den manglende politiske erfaring bliver ikke et problem, tænker jeg.

Folketinget og befolkningen
– Folketinget er på flere parametre skævt sammensat: Kønsmæssigt, aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt og etnisk. Er det et problem?
– Jeg synes, at Folketingets sammensætning i princippet skal svare til befolkningens sammensætning. Og efter dette valg er der jo kommet flere kvinder ind, og det er selvfølgeligt rigtig fedt.
Mht. den etniske sammensætning af Folketinget synes jeg, andelen af minoritetsdanskere er for lille. Jeg vil tro, at der kun er 2-3 medlemmer, hvor begge forældre er ikke-vestlige. Det synes jeg er ærgerligt, men det skyldes nok også, at interessen for politik er lavere hos minoritetsdanskerne end i den øvrige befolkning, og at der er relativt få, der stiller op til folketingsvalget.
Det danske demokrati er jo sådan indrettet, at alle kan stille op til valg. Så min opfordring er: Meld jer ind i et parti og stil op, hvis du ønsker at ændre noget, for der er rigtig gode muligheder for at få indflydelse.

Valgkampen – Det var hårdt
Når de to ny folketingsmedlemmer skal beskrive valgkampen, siger begge: ”Det var hårdt”.
De har begge deltaget i mange debatter og været på gaden for at uddele flyers for at komme i snak med vælgerne.
Som spidskandidat for partiet har Theresa Berg Andersen skulle være tilstede mange steder i hele Nordjylland, og ”der er langt fra et møde i Skagen til bopælen i Vesthimmerland”. Hun har under valgkampen mødt mange borgere landsdelen og understreger, at det vil hun fortsatte med at gøre som folketingsmedlem. ”Man kan tage pigen ud af Nordjylland, men man kan ikke tage Nordjylland ud af pigen”.
Mohammad Rona havde ikke forestillet sig, at 4 ugers valgkamp ville være så hård, ”men det skyldes nok, at jeg ikke er trænet i at deltage i så mange debatter i så mange sammenhænge”.

De sociale medier i valgkampen
Begge har brugt de sociale medier meget – især Facebook -, fordi de vurderer, at man kommer meget længere ud med sine budskaber og sin politik, end man ellers ville have gjort i en geografisk stor valgkreds som den nordjyske storkreds.

Men hvordan har tonen været på de forskellige sociale medieplatforme? Har den været sober eller beskidt?
– Jeg har oplevet begge dele, siger Theresa Berg Andersen. Jeg har da også fået nogle svinere, men det er ikke noget, der fylder meget. Jeg har lavet mine egne spilleregler på de sociale medier: Jeg vil gerne diskutere med folk, men når jeg ser, det stikker af, stopper jeg diskussionen ved at sige, at det ikke er på den måde, jeg vil debattere. Og endeligt er der jo også den mulighed at blokere folk.

– Det er overraskende sjældent, jeg har oplevet en hård tone på de sociale medier, lyder det fra Mohammad Rona. Jeg er da blevet kaldt ”klaphat” og fået at vide, at jeg skulle holde min kæft. Men ikke noget vildt. Men jeg er klar over, at der er minoritetsdanskere og kvinder, som har trukket sig fra de sociale medier eller afholdt sig fra at kommentere noget som helst, fordi de ikke vil udsætte sig selv for at blive nedgjort på de sociale medier.


——-
Topfoto: Mohammad Rona (privatfoto) og Therese Berg Andersen (foto SF – Chr. Borg)

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Lene Rix Flarup
Læser
Lene Rix Flarup

Glimrende portrætartikel!