- Politik

Orkestreret Venstre-angreb på regionerne

Author profile

I netavisnord’s artikel om sundhedsreformen bragt d. 1. marts fremgår det, hvordan landspolitikere – især sundhedsministeren – har brugt regionerne som prügelknabe og rutinemæssigt givet dem skylden, når der er opstået et problem indenfor hospitalsvæsenet. Men Venstre-toppen arbejder tilsyneladende også på et mere omfattende, orkestreret angreb på regionerne.

Et eksempel: I januar stillede Venstres sundhedspolitiske ordfører Jane Heitmann 19 spørgsmål om regionernes udgifter til regionspolitikernes iPads, taxakørsel, løn og kontorindretning til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll—Bille (LA). Angiveligt for at få ”et faktuelt grundlag at debattere ud fra”. Der skal dog ikke megen fantasi til at forestille sig, at hensigten har været at miskreditere regionerne. Sådan er det også blevet opfattet af flere regionsrådspolitikere – også fra Venstre -, bla. Venstres medlem af Regionsrådet i Nordjylland, Lone Sondrup, som til TV2 sagde: ”Jeg synes, at intentionen er at mistænkeliggøre og miskreditere os som regionsrådspolitikere med det arbejde, vi laver, og det synes jeg faktisk ikke om”.

Sundhedsordfører Jane Heitmann har da tilsyneladende heller ikke interesseret sig for, hvad det vil koste staten at servicere de regeringsudpegede medlemmer af de forskellige organer, der ifølge forslaget til sundhedsreform skal oprettes.
Hun stillede spørgsmålene anonymt, men Jyllandsposten fandt efterfølgende ud af, hvem spørgsmålsstilleren var. Hun har nu trukket sine spørgsmål.

Et andet eksempel på et tilsyneladende orkestreret Venstre-angreb på regionerne står det nordjyske folketingsmedlem, skatteminister Karsten Lauritzen for. Han har i et læserbrev i Nordjyske været ude i et angreb på regionsrådsformand Ulla Astman (S) for ikke at have planlagt tilstrækkeligt med pladser på fødegangen på det kommende nordjyske supersygehus. ”Det er regulær ansvarsfralæggelse som regionsrådsformand og et godt eksempel på, hvorfor vi som regering ønsker regionerne nedlagt…”, som han skriver i læserbrevet.
Man kan undre sig over, at en skatteminister begynder at blande sig i sundhedsområdet. Han må egentligt have rigeligt at gøre med at få et skandaleramt SKAT på benene igen. Det har han foreløbigt haft 4 år som skatteminister til, uden at man kan påstå, at hans indsats kan kaldes en succeshistorie.

Men det er ikke tilfældigt, at han netop peger på de fødende. For forslaget til sundhedsreform består af mange ord og hensigtserklæringer, men kun få konkrete løfter. Et af disse sparsomme løfter er netop retten til to dages ophold på sygehuset for førstegangsfødende.

Et tredje eksempel på Venstres angreb på regionerne ligger i forlængelse af en DR-dokumentar om de dårlige danskkundskaber, som nogle af de udenlandske læger, der er ansat på de danske hospitaler, har.
Det har fået sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at fremsætte et lovforslag, som præciserer, at det er regionernes ansvar at sikre, at de udenlandske læger har de nødvendige danskkundskaber. Men det kan sundhedsministeren hurtigt selv gøre noget ved, da ministerens egen styrelse – Styrelsen for patientsikkerhed – bare kan stille nogle skrappere sprogkrav, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) til Ritzau.

Presset af Socialdemokratiets forslag om ændrede pensionsregler

Venstres angreb på regionerne skyldes måske, at forslaget til sundhedsreformen foreløbigt ikke har fyldt så meget i den offentlige debat, som regeringen kunne have ønsket. Det skyldes ikke mindst, at Socialdemokratiet kort efter offentliggørelsen af regeringsforslaget lancerede et forslag om ændrede pensionsregler, som er blevet livligt debatteret i offentligheden.

Alternativet og regeringen forhandler

For Alternativet er forslaget til sundhedsreformen tilsyneladende ikke så uspiseligt, som det er for den øvrige opposition. Partiet sidder i øjeblikket og forhandler med regeringen om forslaget. Det vækker stor undren hos mange, som ikke kan få et af partiets mærkesager – større inddragelse af borgerne i den politiske proces – til at harmonere med et forslag om at nedlægge et demokratisk valgt politisk organ som regionsrådene.

SIDSTE: Alternativet har forladt forhandlingerne. Der for usikker økonomi og for lidt demokrati i sundhedsreformen, lyder det fra Uffe Elbæk.

4
Skriv en kommentar til historien

avatar
Ricardo
Læser
Ricardo

Når nu Rebild Netavis måtte lukke, så er det dejligt at den er blevet afløst af NetavisNord. Tak for det.

Jørgen Petersen
Læser
Jørgen Petersen

Der er vel kun disharmoni i Alternativets politik, hvis de gik med til at lukke regionsrådene uden at sætte noget i stedet. Regionsrådene er vel ikke det højest opnåelige demokratiske organ man kan forestille sig. Så helt i Alternativets ånd at undersøge om det kan udvikles eller forbedres.

erik lægdsgaard
Læser
erik lægdsgaard

Dejligt med den “NYE” netavis. Håber der kommer mere objektive analyser med i stoffet.

Karl Peder Bevensee
Læser
Karl Peder Bevensee

Netavisnord.dk og chefredaktøren har ramt fuldstændig præcist.
Ingen tvivl – der kan klart anes styring fra partitoppen.
Uanset om man er enig eller uenig vedrørende regionerne ser det klart ud til, at der har været igangsat et veltilrettelagt Venstre-angreb på regionerne.