- Politik

Partihop – en tendens i tiden

Author profile

At blive løsgænger eller skifte parti var tidligere et særsyn. I dag sker det jævnligt både på landsplan og lokalt. I denne artikel belyser vi fænomenet og hæfter det op på interviews med nordjyske partihoppere.

Lars Løkke, Inger Støjberg, Rasmus Nordqvist, Jens Rohde, Ida Auken, Mattias Tesfaye m.fl. har det til fælles, at de har forladt deres partier – de to sidstnævnte sågar to gange!
På kommunalt plan har mere end 100 byrådsmedlemmer skiftet parti siden valget i 2017, hvoraf ca. en fjerdedel oprindeligt blev stemt ind for DF.

Interne konflikter og politisk uenighed
Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det ofte konflikter internt i partiet eller i den førte politik, der ligger til grund for mandatflugten. (Ritzau 6.9.20)
– Men man kan også finde forklaringen landspolitisk. Når for eksempel Dansk Folkeparti i de landsdækkende meningsmålinger står til at miste to tredjedele af dets mandater i Folketinget, så smutter lokalpolitikerne andre steder hen, siger Roger Buch.

Roger Buch. Pressefoto, Danmarks Medie- og journalisthøjskole

Svækket partiloyalitet og øget individualisering
Set i et historisk perspektiv er løsgængeri og partihop et relativt nyt fænomen. Går vi en generation eller to tilbage, var partiloyaliteten inden for samtlige partier af en størrelsesorden, der næsten umuliggjorde et partiskifte. Erhard Jacobsen og VS var spektakulære undtagelser, der bekræftede reglen.

Men i dag er det om ikke hverdagskost så langt hyppigere. Hvis vi løfter os op over Roger Buchs konkrete forklaringer citeret ovenfor, som uden tvivl har noget på sig, så kan partihop mere overordnet sættes i relation til den tiltagende individualisering i det senmoderne samfund. Hvor det tidligere i overvejende grad blev betragtet som illoyalitet, løftebrud og moralsk forkasteligt at skifte parti midt i valgperioden, så kunne noget tyde på, at nogle vælgere i dag foretrækker politikere, som er drevet af personlige holdninger, og som ikke ubetinget underlægger sig partidisciplinen.
Hvis vi spejler denne ændring i synet på partihoppere i vælgeradfærden, så er der tale om et iøjnefaldende sammenfald, al den stund andelen af marginalvælgere er støt stigende i takt med, at antallet af kernevælgere falder.

Af tabellen ovenfor fremgår det, at i perioden 2018-2021 er 15 byrådsmedlemmer i Nordjylland hoppet fra et parti til et andet eller blevet løsgængere. DF har måttet afgive 6 af de 15 svarende til 40% af samtlige partihoppere.

Partihop fra Det konservative Folkeparti til Socialdemokratiet
Peter E. Nielsen, selvstændig erhvervsdrivende i Ålbæk, valgt til byrådet i Frederikshavn for de konservative siden 2006, skiftede for nylig sit gamle parti ud med Socialdemokratiet. I og for sig ikke nogen logisk beslutning i forhold til forklaringen om, at de landsdækkende meningsmålinger har indflydelse på omfanget af partihopperiet. De konservative står på landsplan til en fordobling af stemmetallet og er i flere undersøgelser større end Venstre, og selv om man ikke 1:1 kan overføre de nationale valgdata til lokalvalgene, så viser al erfaring dog, at der er en afsmittende effekt.

Peter E. Nielsen. Byrådsmedlem (S). Foto Frederikshavn Kommune

Konflikt med bestyrelsen om den politiske linje
– Peter E. Nielsen, dit gamle parti står efter alt at dømme til en fremgang og måske en fordobling ved kommunalvalget til november. Alligevel vælger du her, kort tid før KV21 løber af stabelen, at skifte til Socialdemokratiet?
– Ja, det kan godt se mystisk ud, men der er gode forklaringer på, hvorfor det måtte ende med en skilsmisse mellem mig og De konservative.
For det første var der en klar politisk uoverensstemmelse mellem mig og bestyrelsen. Jeg har i alle årene søgt indflydelse og dermed været ret kompromissøgende i forhold til de toneangivende socialdemokrater. Jeg har i budgetforhandlingerne stillet nogle krav, som jeg langt hen har fået indfriet på trods af, at jeg kun sidder på eet mandat, og socialdemokraterne har absolut flertal, og derfor ville det være politisk umodent efterfølgende at stemme imod budgettet. Men det var præcist det, den konservative bestyrelse krævede af mig.
Der er kommet en ny generation af bestyrelsesmedlemmer til, og de ønsker en mere profileret, konservativ politik, som skulle bevirke, at man lettere kan se forskel på Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti. De mener, at min kompromissøgende, socialkonservative politik udvisker, hvad konservatismen står for. De står for en mere konfrontatorisk strategi.
Det bevirkede for det andet, at bestyrelsen holdt møder om partiets kurs bag om ryggen på mig, og at jeg ved opstillingen til KV21 slet ikke kom i betragtning blandt de valgbare pladser. I bedste fald kunne jeg ende i bunden af listen.

Vælgernes reaktion
– Hvordan tror du, at de vælgere, der har stemt på dig i den tro, at de stemte på en konservativ, reagerer på, at du nu er skiftet til Socialdemokratiet?
– Jeg ved ikke, om de føler sig snigløbet og vil straffe mig ved valget. Jeg får primært stemmer i Ålbæk, og der lykkedes det mig i 2017 at få 645 stemmer, faktisk flere end borgmesteren i dette afstemningsområde. Så jeg håber, jeg bliver bedømt på mine holdninger, og hvad jeg har gjort for Ålbæk og omegn, og at vælgerne kan se, at min politiske integritet er intakt, og at det var en urimelig behandling, jeg fik af den konservative bestyrelse.

Ideologi spiller ikke en rolle
– Hvordan er du blevet modtaget i dit nye parti?
– Godt. Over al forventning. Jeg var indstillet på at holde lav profil og gå ydmygt til værks. Men fra dag 1 er jeg blevet behandlet på lige for med de andre i gruppen. Og folk lytter, når jeg beder om ordet.

– Umiddelbart skulle man tro, at Venstre var et mere nærliggende alternativ for en konservativ end Socialdemokratiet. Hvorfor søgte du ikke optagelse i Venstre?
– Jeg blev ikke spurgt. Der var kontakt fra flere andre partier, da min udmeldelse blev kendt, men ikke fra Venstre.

– Hvordan hænger det politisk/ideologisk sammen i dit hoved, at du nu er gået fra at være konservativ til at være socialist?
– Sådan ser jeg det ikke. Ideologi spiller ikke den store rolle i mit politiske virke. Jeg er sat i verden for at skabe resultater til forbedring af vilkårene for kommunens borgere. Jeg har arbejdet sammen med socialdemokraterne i mange år, og der er helt klart en berøringsflade på det sociale område. Der er ikke langt fra socialkonservatismen til den udgave af socialismen, der praktiseres i Frederikshavn, slutter Peter E. Nielsen.

Partihop fra DF til Nye Borgerlige
Kim Edberg, 47 år, tidligere jord – og betonarbejder, senere uddannet scient. adm., nu kontorchef i en entreprenørvirksomhed, blev valgt til byrådet i Rebild Kommune i 2017 for DF. Han var i en årrække formand for Teknik – og miljøudvalget, men besluttede ved årsskiftet at udtræde af byrådet og skifte til Nye Borgerlige, hvor han nu er folketingskandidat. Hans sæde i byrådet gik i første omgang til en DF’er, som siden hen også skiftede til NB.

Kim Edberg. Folketingskandidat for Nye Borgerlige. Foto DF

DF er blevet for røde
– Kim Edberg, hvad fik dig til at forlade DF og indtræde i NB?
– Det var et svært skifte, men det har været undervejs i nogen tid. Jeg synes, DF er blevet for røde, og det bliver sværere og sværere for mig at kende forskel på Socialdemokratiet og DF. Kristian Thulesen Dahl har lagt sig for tæt op af Mette Frederiksen, og DF er blevet for meget et systemparti.

– Skulle DF være gået i regering ved kanonvalget i 2015?
– Ja, det synes jeg, men partiet blev bange for sin egen skygge. Jeg sad ikke med ved forhandlingsbordet, men set udefra missede partiet en mulighed for at få maksimal indflydelse. I stedet startede DF en tilnærmelse til S, og det var en taktisk brøler, som kostede dyrt ved valget i 2019.

Kritisabel skattepolitik
– Er der noget i DF’s politik, du er utilfreds med?
– Jeg synes, partiets skattepolitik er kritisabel. Partiet har svigtet tidligere synspunkter om, at skatten skal ned. Og så mangler jeg mere overordnet den energi og det drive, der var tidligere i partiets argumentation og kampagner, og som jeg nu finder hos Pernille Vermund og NB.

Forlader ikke en synkende skude
– Onde tunger vil sige, at du forlader en synkende skude, al den stund DF nærmer sig spærregrænsen, og NB tordner frem og nu ligger på 8-9% i meningsmålingerne.
– Den tanke kan jeg godt se, vælgerne kan få. Men jeg synes, jeg optrådte fair ved at forlade byrådet og overgive mandatet til min suppleant. Og jeg tror, at DF nok skal komme tilbage på sporet og blive stort igen. Det går jo op og ned i politik, og jeg mener, at der er plads til både et halvstort DF og et større NB. Og DF skal bare væk fra sin midterrolle i dansk politik, hvor partiets økonomiske politik nærmest ligger til venstre for SF. De burde genopfinde sig selv som et ægte blåt og systemkritisk parti.

Ondt af Tulle
– DF’s problemer hænger vel også sammen med, at socialdemokraterne har overtaget DF’s udlændingepolitik?
– Ja, helt sikkert. Jeg har ondt af Tulle og de øvrige dygtige DF’ere, som virkelig har lykkedes med at ændre udlændingepolitikken herhjemme, men hvor det nu er socialdemokraterne, der skummer fløden rent vælgermæssigt.

Borgerne og virksomhederne skal have mere selvbestemmelse
– Hvordan er du blevet modtaget i NB?
– Fornemt. Virkelig godt. Jeg er overbevist om, at jeg er havnet det rigtige sted. Der er mere energi i Pernille Vermund og NB. Og så er der altså skattepolitikken, hvor jeg mener, at NB har den rigtige politik om, at borgerne og virksomhederne skal have mere selvbestemmelse over egen indtjening.

– Hvor det kan svære svært at se forskel på DF’s og NB’s udlændingepolitik, så synes der at være en markant forskel i synet på velfærden. Hvis virksomhedsskatten skal være 0, og borgerne skal have skattelettelser, så ingen skal betale mere end 40 % i skat, så skal der vel skæres i velfærden?
– Det er jeg uenig i. Vores syn på de ældre og dyrevelfærd er lige så omsorgsfuld som DF’s, men vi ønsker blot en anden finansiering. Ved at fjerne f.eks. virksomhedsskatten sætter vi gang i hjulene og gør kagen større, så der både bliver råd til skattelettelser og velfærd, slutter Kim Edberg.
———————-
Topfotos: Steen Brogaard, Folketinget

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Man kan næsten tro, at Kim Edberg har glemt sin fortid, som betonarbejder, hvor han hørte til en hel anden kategori i samfundet og støtter nu de rigeste i landet, ved at melde sig i NB!! En sådan udspekuleret person ville jeg ikke spilde min stemme på, da det er tydeligt, at han udelukkende kun har “egen vinding” på programmet og er ikke et ægte menneske!! MEN HAN PASSER GODT IND I NYE BORGERLIGE, DER UDELUKKENDE VIL RANE NOGET HJEM TIL DE RIGESTE I LANDET!!