- Politik

1. maj uden partipolitiske talere i Nordjylland

Author profile

1. maj har traditionelt været fejret ved, at såvel fagpolitiske som partipolitiske talere fra venstrefløjen og Socialdemokratiet er kommet til orde.
SVM – regeringens hårdhændede afskaffelse af Store Bededag som helligdag samt afskaffelsen af seniorpensionen og seniorjob har bragt fagbevægelsen og Socialdemokratiet på kollisionskurs. Og det har medført ændringer i 1. majarrangementerne i Nordjylland.

Det rene snit – ingen partipolitiske talere
I Ålborg marcherer arbejderklassen som sædvanligt gennem byen og ender i Kildeparken. Men i år kan tilhørerne udelukkende lytte til fagpolitiske talere. Anna Kirsten Olesen, forkvinde for FH Nordjylland, siger:
– Store Bededagsindgrebet bevirker, at vi i år holder en ren lønmodtagerfest, der som hovedparole får: Sammenhold. Vi har for øjeblikket et anstrengt forhold til Socialdemokratiet, og derfor ønsker vi ikke talere derfra.

Anna Kirsten Olesen. Formand for FH i Nordjylland. Privatfoto

– Hvad med de øvrige arbejderpartier? Hvorfor kommer de ikke til orde?
– Vi har i år valgt et rent snit, altså udelukkende faglige talere og ingen talere fra de politiske partier. Det gælder for hele Nordjylland.

– Alle er velkomne – bare ikke på talerstolen
Christina Eilers, formand for FH i Brønderslev, følger op:
– Den politiske situation er af en sådan beskaffenhed, at vi også i Brønderslev vælger det politiske niveau fra i år. 1. maj handler om arbejderkamp og lønmodtagerrettigheder og om at hylde fagbevægelsen og den danske model. Jeg er vred over, at regeringen med sin utidige indblanding i den danske model via Store Bededagsindgrebet har sat den danske model ud af drift og taget en fridag fra os, og som lønmodtager føler jeg mig ærligt talt trampet på! Særligt er jeg dog skuffet over, at Socialdemokratiet, som jo historisk udspringer af arbejderbevægelsen, er med i dette angreb. Vi har derfor valgt at feste for os selv, men alle – også socialdemokrater – skal være velkomne, bare ikke på talerstolen.

Christina Eilers. Formand FH i Brønderslev. Privatfoto

– Frem for kun at udelukke nogle, udelukker vi alle
– Det forstår jeg, men hvorfor får de øvrige arbejderpartier ikke taleret? Hvorfor straffer I kollektivt, når det kun er et enkelt parti, der har gjort sig ud til bens?
– Jeg synes, at vi står i et dilemma, som vi har forsøgt at løse på en pragmatisk måde. Historisk set har fagbevægelsen festet og kæmpet sammen med venstrefløjen 1. maj. Dels fordi vi grundlæggende har været enige om mange ting, men også fordi mange har et ben i begge lejre. Så i stedet for at holde 2 fester, så har vi festet sammen. I år har vi så valgt at holde festen selv, fordi vi ikke ønsker at lægge telt til en partipolitisk kamp. Jeg synes ikke, vi straffer nogen. Frem for kun at udelukke nogle udelukker vi alle og lader kun faglige folk, der støtter vores værdigrundlag, komme til orde. Vi undgår dermed også, at nogle partipolitiske talere kommer i karambolage med deres parti. Men alle venstrefløjssympatisører er naturligvis også velkomne.

Christina Eilers fremhæver, at den mudrede situation i år kan have ændret sig til næste år. ”Så må vi se, om vi igen kan føle os på linje med Socialdemokratiet”, slutter hun.

– Ikke imponeret af de partipolitiske talere sidste år og de politiske beslutninger i år
Om 1. maj i Frederikshavn, der sædvanen tro afholdes på Knivholt, siger Finn Jenne, formand for 3F
– Vi i 3F Frederikshavn var ikke imponerede over de politiske talere sidste år og heller ikke over de politiske beslutninger på det seneste.
Og i år er det lykkedes at få 4 stærke, faglige talere fra de store forbundsledelser samt en forbundsungdomstaler.
Det glæder vi os til.

Finn Jenne. Formand for 3F Frederikshavn. Privatfoto

– Uretfærdig kollektiv afstraffelse!
Søren Visti Jensen, formand for SF Frederikshavn, siger om udelukkelsen fra 1. maj:
– Det ville formentlig være pædagogisk helt uacceptabelt at straffe børn og unge kollektivt, når det nu ikke var alle, men kun en, der lavede ballade! God lærdom, synes jeg – den kunne fagbevægelsen sagtens tage til sig og lære noget af, når man mange steder under et i FH´s traditionelle arrangementer forbyder alle partipolitiske 1. maj talere – bare fordi et enkelt “barn” ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt!

Søren Visti Jensen, Formand for SF Frederikshavn. Privatfoto

——-
Hovedfoto: Fagbladet 3F

2
Skriv en kommentar til historien

avatar
Erik Bisgaard
Læser
Erik Bisgaard

Kort kommentar. Jeg er helt på linie med Søren Visti Jensen.

Det virker en kende søgt, at man udelukker andre politiske partier, som følge af Socialdemokratiets adfærd. Argumentet om, at man ikke vil tage del i en ‘partipolitisk kamp’ lugter måske lidt af noget andet.
Netop ved at udelukke andre partier tager man netop del i en sådan kamp. Man tilsidesætter andre, på baggrund af en adfærd fra et enkelt parti, og på den måde retter man borger for smed.

Er hele øvelsen i stedet en skjult støtte til S?

Henrik Arildskov
Læser
Henrik Arildskov

Fuldstændig enig. Kollektiv afstraffelse hører fortiden til.