- Politik

Aabos Plads i Aalborg– rekreativt område eller parkering?

Author profile

Med mindre der sker et mirakel – på linje med den omstødte beslutning om fælles skoleledelse på landsbyskolerne – vedtager Aalborg Byråd på mødet 31. august at sløjfe det rekreative område på Aabos plads og omdanne pladsen til p-plads med plads til 118 biler. Beslutningen er en del af kommunens budgetforlig. Beslutningen vækker vrede hos brugere af pladsen, som har reageret med over 50 indsigelser mod lokalplanen.

Historien om Sauers Plads
På Sauers Plads er der biler. Mange biler. Pladsen domineres af et p-hus, som det meste af dagen er rimeligt fuldt. Uden for p-huset er der fladeparkering langs Frederiksgade og umiddelbart syd for pladsen, og går man fra Aabo Plads til venstre mod Jyllandsgade, støder man ind i to parkeringspladser. Derudover indrammes pladsen af højt byggeri, dels i Kayerødsgade, dels nybyggeri på sydsiden af pladsen mod Jyllandsgade.

I 1960´erne var Sauers Plads et grønt område – en oase i et område, hvor den virkede som rekreativt område, navnlig for beboerne i det tæt befolkede ø-gadekvarter samt området omkring Kayerødsgade og Danmarksgade.
På en plantegning for området kan man se et stort rektangulært areal, der adskiller sig markant fra det øvrige område. I bund og grund en græsplæne, der udover dagligt brug med masser af legende børn og solbadende beboere også fandt anvendelse som cirkusplads for de mange turnerende cirkus – såsom Benneweis, Moreno og Schumann.
Selvfølgelig kunne den grønne plads ikke blive liggende. Lidt efter lidt blev arealet inddraget til andre formål. Brandstation, kirke, boliger, børnehave – og ikke mindst p-pladser, både som fladeparkering og i form af et p-hus
De seneste år har det været svært at finde grønne planter på området. Der har dog stadig været åndehuller.

Aabos Plads som åndehul
Et sådant åndehul er Aabos Plads. Aabos Plads udgør en forsvindende lille del af de gamle Sauerske Grunde. Klemt inde mellem p-huset og Toldstrupsgade, Thomas Boss Gade med Brandstationen, Frederiksgade, etagebyggeri fra Jyllandsgade og Bethesda Kirke.

Aabos Plads er opkaldt efter oberst Anders Johannes Jørgensen, som under dæknavnet Aabo var byleder for modstandsbevægelsen i Aalborg frem til befrielsen i 1945. A.J. Jørgensen døde i 1989.
På Aabos Plads er der indrettet en skaterpark, en legeplads, en tennisbane og en petanque-bane – og der er jordvolde, træer, borde og bænke og græs, hvor man kan nyde solen. Derudover er der en mindesten for Aabo.

Foto (c)Henning Quist Hansen

Budgetforlig – beslutning om p-pladser
Med budgetforhandlingerne og indgåelse af budgetforliget den 23/10 2019 fik byrådet ram på Sauers sidste åndehul. Nu skal petanquebane, legeplads, tennisbane og skaterpark nedlægges, en del af træerne skal fældes, i stedet skal der etableres p-pladser. 118 p-pladser. Ikke engang mindestenen for Aabo er der længere plads til på Aabos Plads.

Den nye lokalplan for området – lokalplan 1-1-141 – udtrykker formålet for området meget klart:
”Lokalplanen skal sikre mulighed for at udstykke parkeringsanlægget på Sauers Plads med henblik på salg, samt for at fjerne de rekreative anvendelser fra Aabos Plads og i stedet indrette området til parkeringsplads”.
Man kan overraskes over, at kommunen selv skønner, at der ikke er behov for en miljøvurdering i forbindelse med etableringen af p-pladserne. I lokalplanen argumenterer man:
”For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening…Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet.”
Kørsel til og fra 118 nye p-pladser får altså ikke væsentlig indvirkning på miljøet…

Behov for flere p-pladser?
Spørgsmålet er, hvorvidt der overhovedet er behov for de nye p-pladser. I kommunens lokalplansforslag hedder det:
”Ganske vist er der i forvejen mange p-pladser i midtbyen, men det er stadig en opfattelse blandt aalborgensere, at der er mangel på p-pladser i Aalborg”.
Kommunen argumenterer altså ud fra en formodning om aalborgensernes følelser, ikke ud fra en aktuel analyse af det faktiske behov.

På Facebook – og ikke mindst fb-siden ”Aalborg diskuterer politik” – har der raset en debat omkring, hvorvidt der er behov for flere p-pladser. To grupper står skarpt overfor hinanden.

Netavisnord skal ikke tage stilling til den ikke alt for nuancerede diskussion – men kan i hvert fald bidrage med, at der har været ledige pladser de gange, vi har besøgt området. På Aalborg Citys app kan man ved selvsyn kontrollere, hvor mange ledige p-pladser, der er i Aalborgs midtby.

Tv2 Nord kunne den 13. januar 2020 referere til en undersøgelse fra Aalborg Kommune, der fortalte, at der blandt de 13 største og mest brugte parkeringspladser i Aalborg midtby er en gennemsnitlig belægningsprocent på 47.
Flemming Tingbak, direktør for Aalborg City Forening, udtalte i den forbindelse:
– Der er masser af ledige parkeringspladser, og det er vi bare nødt til kontinuerligt at fortælle…Jeg vedkender mig, at de ikke alle ligger der, hvor de plejede at ligge, og at man nogle gange skal gå 100 eller 200 meter længere, end man plejede, men der er masser af p-pladser – det er simpelthen faktuelt.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen supplerede i artiklen:
– (der er) en hel del ledige pladser rundt omkring, det er mere med at få folk til at finde frem til dem.

Reaktioner på beslutningen
En beboer fra den nærliggende Kayerødsgade benytter denne tirsdag til at slikke sol på den beskedne plæne. Her er god plads – ikke andre har fået den samme ide. Men som hun siger:
– Når Aabos Plads bliver slettet, er der ikke andre steder, jeg tør at gå hen, hvis jeg vil opholde mig udendørs. Karolinelund og havnen er jo overfyldte, og i de her corona-tider skal jeg ikke nyde noget af at opholde mig der. Der er simpelt hen ikke rekreative steder nok. Tænk hvis man opgjorde de rekreative pladser i tal, som man gør med p-pladser. Så ville man lynhurtigt kunne se, at der slet ikke er pladser nok – og så ville man måske gøre noget ved det…

Rasmus Richardt Nielsen er en af pladsens faste brugere. Han er 24 år, skater – efter eget udsagn på begynderstadiet – og bor i Prinsensgade. Om nedlæggelsen af skaterparken – og Aabos Plads som sådan – siger han:
– Jeg har det ret skidt med det. Aabos Plads er mit absolutte yndlingsspot. Jeg kommer her flere gange om uden. Dels ligger det centralt, så det er nemt at komme til, dels er her god plads, dels tilbyder det rigtigt mange muligheder, både for begyndere og mere avancerede. Der er rigtigt mange niveauer, en three-block for de mere avancerede og en rigtig god flatbank for begyndere. Og så er der en ret stor gruppe, som er begyndt at komme fast, så vi er begyndt at kende hinanden rigtig godt. Jeg har mødt en af mine allerbedste venner her.

Skater Rasmus Richardt Nielsen. Foto (c)Henning Quist Hansen

– Det fede ved Aabos plads er, at der kommer så mange forskellige mennesker. Skaterbanen bliver brugt af både børn fra tredje-fjerde klasse, som kommer med deres løbehjul og er tonsegode. Og så er der folk oppe i 30´erne, som også bruger banen.
– Der er også mulighed for at møde mange forskellige mennesker, ikke bare skatere, men også pensionister, børn, petanquespillere. Arrangementet Picnic mod nedbrydning var en stor succes, det er fedt, man kan mærke et sammenhold, det er virkelig en oase midt i storbyen, det gør byen pænere. En p-plads gør bare byen grimmere.

Foto (c) Henning Quist Hansen

Mette Kristensen er fast bruger af p-huset på Sauers Plads. Hun arbejder i Aalborg, bor et stykke udenfor byen – og tager bilen ind hver dag. Hun ankommer 7.30 om morgenen, hvor der altid er plads – og hun har fri 13.15, før det store mylder begynder ved 15-tiden. Hun siger:
– Der er andre pladser tættere på min arbejdsplads, men det er lettest at benytte Sauers Plads.

– Oplever du, at der er behov for flere pladser?
– Jeg oplever ikke et udtalt behov, men det er måske også fordi at jeg kommer og tager af sted igen på heldige tidspunkter. Der er godt fyldt, men jeg har aldrig haft problemer med at finde en plads. Men jeg ville da ikke have noget imod lidt flere pladser…Det er en god plads, fordi den er kommunal – det er ikke urimeligt dyrt, og betalingssystemet fungerer fint -. man betaler bare fast 400 kroner om måneden, så man er fri for at betale, hver gang man kommer.

Men du kunne bruge andre pladser?
– Ja, der er mange pladser, der ligger nærmere mit arbejde, Kennedy, for eksempel.

Kommer du på Aabos Plads?
-Ja – og jeg synes, det er synd, hvis pladsen skal laves om – der er altid liv og mange mennesker, når jeg kommer forbi, der virker rart.

Kunne du ikke lige så godt tage bussen på arbejde?
– Jo – men jeg gider ikke. Jeg har to børn, når klokken er 13.15 vil jeg hjem til dem – hurtigt!

Jeppe Bach Johansen og Mette Kristensen. Foto (c)Henning Quist Hansen

På en bænk ved et bord ved legepladsen sidder Jeppe Bach Johansen – godt i gang med at arbejde med computer og mobiltelefon.
– Hvad synes du om stedet her?
– Jeg har egentlig ikke noget særligt forhold til stedet. Jeg er her, fordi jeg har afleveret bilen til service i nærheden, og så fandt jeg det her fine lille sted, hvor jeg kunne sidde og vente.

– Den 30. august beslutter byrådet at sløjfe det grønne område og legepladsen. Kan du gætte, hvad der skal ske i stedet?
– Jeg skulle lige til at sige parkering, men der er jo et p-hus allerede, så det er nok noget med nogle lejligheder.

– Dit første gæt var det bedste…
– Generelt kan jeg godt lide, at der er små oaser i byen, men jeg har da oplevet, da vi brugte Sundhedshuset derovre, da vi var gravide, at det kunne være svært at finde en p-plads. Men det er da synd, her er jo hyggeligt, og det ser ud til at stedet bliver brugt. Da jeg kom, var der en flok ældre mennesker, der spillede petanque herovre, og der har også været gang i skater-parken næsten uafbrudt – det er et hyggeligt sted. Jeg er bestemt tilhænger af, at der er grønne oaser – men jeg synes nu også, der er en del i Aalborg.

Rekreativt område eller parkering?
Beslutningen om p-pladser på Aabos plads og den deraf følgende nedlæggelse af de rekreative områder er en udløber af budgetforliget fra oktober 2019

Det er den anden ”sag” fra budgetforliget, der har fremkaldt en del folkelig modstand og aktivitet.
Tidligere var det beslutningen om fælles skoleledelse mellem de mindre landsbyskoler, der blev taget af bordet efter et flot folkeligt pres

Også på Aabos Plads har der været masser af aktiviteter for at bevare pladsen.
Der er indleveret over 50 indsigelser til lokalplanen, skrevet læserbreve og oprettet en facebook-side, ”Bevar Aabos plads”. Desuden har der været afholdt en meget succesfuld picnic mod nedbrydning, hvor brugere af de forskellige aktiviteter var samlet om formålet: Bevar Aabos Plads.

Grøn oase. Foto (c)Henning Quist Hansen

I Aalborg Kommunes kommuneplan betones det, at ”Der skal fortsat være fokus på bylivet – byens rum, gader og pladser, og det liv, der åbnes mulighed for. Målet er at skabe en by, der er både smuk, aktiv og behagelig at færdes og opholde sig i. En by, der er attraktiv for alle aldre….Historien, helheden og de naturlige sammenhænge prioriteres højt.”

Kommuneplanen nævner her direkte Sauers Plads/Aabos Plads som en plads, der lever op til kommuneplanens ønsker – en af de pladser, som har ”stor betydning som grønne opholds- og gennemgangsarealer”.

Der anlægges for tiden flere grønne oaser i Aalborgs midtby. Tillykke med det. På Aabos Plads findes en oase, som er etableret, som har mange faste brugere – og som i høj grad lever op til kommuneplanens ønske om historie, helhed og naturlig sammenhæng. Er 118 p-pladser virkeligt mere værd end det liv, der leves på en af byens få smukke, historiske grønne pladser?

———————-

Topfoto: Oversigtskort fra Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 1-1-141  (bearbejdet)

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Jørgen Stoch Jensen
Læser
Jørgen Stoch Jensen

Superfin artikel med stærke pointer som hvorfor det ikke er nødvendig med en miljøvurdering af 118 biler til kører til og fra de tænkte p-pladser. Som den mandagstræner jeg er 😂, kunne man savne nogle argumenter om, at hvis man istedet for at anlægge flere p-pladser, kunne nedlægge p-pladser, og derved gøre det endnu mere vanskeligt at finde en p-plads. At folk tilvalgte den kollektive trafik eller ligefrem købte elcykler, hvis det blev for ‘bøvlet’ med bilen. Begrænsning af antallet af parkeringspladser er en meget effektiv måde at reducere bilbenyttelsen på. De ansatte tvinges til at benytte andre transportmidler, hvis… Læs mere »