- Uddannelse

Kampen om taxameterløftet

Author profile

Hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til finanslov for 2020, kan de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne virkelig komme til at føle, at regeringen med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget giver med den ene hånd, mens den med afskaffelsen af taxameterløftet tager med den anden. Hvad det kan komme til at betyde for det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet, har Netavisnord spurgt lektor Laust Høgedahl om.

Forhandlingerne om næste års finanslov følges hos mange aktører med spænding. På institutionsområdet er det spørgsmålet om implementeringen af løftet om minimumsnormeringer. På klimaområdet skal regeringen og dens støttepartier beslutte, hvordan de når i mål med 70% CO2-reduktionsmålet. Luftfartsselskaberne kan måske se frem til nye afgifter. Rygerne kommer med stor sandsynlighed til at mærke en 50% stigning i tobaksprisen, selv om regeringen i sit finanslovsudspil har lagt op til en forøgelse på kun det halve.

På landets universiteter er der naturligvis udbredt tilfredshed med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget i 2020, men glæden vil være til at overse, såfremt regeringen får vedtaget sit forslag om at afskaffe det såkaldte taxameterløft for humaniora og samfundsvidenskab. Løftet beløber sig til 280 mio kroner, som de to fakulteter hidtil har modtaget, men som nu af regeringen foreslås trukket ud af finansloven.

Baggrunden for det lave taxameter til humaniora og samfundsvidenskaberne
Baggrunden for taxameterløftet er den omstændighed, at humaniora og samfundsvidenskaberne modtager et lavt taxameter pr. studerende sammenlignet med sundheds – og naturvidenskaberne. Hvor en statskundskabs – eller danskstuderende giver 31.900 kroner i taxameter, giver en læge – eller ingeniørstuderende mere end det dobbelte – 66.400 kroner.

Det giver naturligvis god mening, at taxametrene er forskellige al den stund, der skal noget mere bekosteligt udstyr til for at læse medicin end for at studere sociologi. Men beslutningstagerne har alligevel hidtil ment, at det lave taxameter til humaniora og samfundsvidenskaberne gik ud over kvaliteten, og de har således hævet beløbet med 5000 kroner pr. bestået eksamen siden 2010.

Konsekvenserne af at spare taxameterløftet væk for Aalborg Universitet
Såfremt det ikke lykkes at fastholde taxameterløftet i den endelige finanslov, vil det få uoverskuelige konsekvenser.

Lektor på Center for Arbejdsmarkedsforskning under det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet, Laust Høgedahl, siger:
-I kroner vil det betyde en mindrebevilling på 22 mio kroner for det samfundsvidenskabelige fakultet – svarende i runde tal til 44 årsværk. Det vil være et stort indhug i bemandingen. Og det vil naturligvis gå ud over forskningen og undervisningen.

Laust Høgedahl, lektor på Center for Arbejdsmarkedsforskning under det samfundsvidenskabelige fakultet ved Ålborg Universitet, Foto Ålborg Universitet.

– Er der ikke andre måder, hvorpå man kan spare?
– Vi har de seneste år været gennem den ene sparerunde efter den anden, og alt fra husleje til lys og varme er blevet endevendt. Og alligevel har vi også de foregående år måttet sige farvel til gode kollegaer. Derfor vil en ny sparerunde vælte dele af fakultetet, og vi må formentlig nedlægge nogle studier. Hvilke er ikke til at sige. Det kommer an på en prioritering, som skal foretages af ledelsen.

– Hvordan kommer de studerende til at mærke det manglende taxameterløft?
– Det er svært at svare på, men underviserne vil formentlig få færre timer til forberedelse. Der vil blive færre forelæsninger og konfrontationstimer, og dermed kommer de studerende til i større udstrækning at læse pensum på egen hånd. Nogle forelæsninger vil blive givet på tværs af studierne. F.eks. kan man forestille sig, at undervisningen i faget metode vil blive givet på tværs af de forskellige samfundsvidenskabelige uddannelser.

Socialdemokratiet og støttepartierne
Kampen om taxameterløftet foregår i disse dage ved finansministerens bord. Hans støttepartier RV, SF og EL har alle meldt klar ud, at de ikke kan forestille sig en finanslov, hvor løftet til de humanistiske – og samfundsvidenskabelige uddannelser ikke fortsætter. Alternativet er af den samme opfattelse. Bolden ligger nu på den socialdemokratiske banehalvdel.

———————
Topfoto ©Bertil Mortensen

Skriv en kommentar til historien

avatar