- Andet, Sundhed og livsstil

Offerrådgivning i Nordjylland – et gratis tilbud

Author profile

Har man været udsat for en voldsom hændelse, viser al erfaring, at den bearbejdes bedst, såfremt ofret kan tale om det skete. Har man ikke den mulighed i sit eget netværk, tilbyder offerrådgivningen i Nordjylland sig. 24/7 alle årets dage kan man henvende sig til frivillige i Offerrådgivningen, der sidder klar ved telefonen.
NB: Alle historier bragt i denne artikel er anonymiseret. Se endvidere Knut Arild Gulbrandsens kommentar efter artiklen.

-Offerrådgivningen i Nordjylland, det er Irene.
-Hej, jeg hedder Josefine, og jeg har været udsat for et overgreb, siger kvinden og græder.
-Hej Josefine, hvad skete der?
-Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde…..
-Begynd med, hvor du var, og hvad du lavede før overgrebet, og så snakker vi hele forløbet igennem og taler om, hvad du kan gøre fremadrettet.

Artiklens forfatter, Irene Josefsen. Frivillig i Offerrådgivning Nordjylland og kandidat i dansk. Privatfoto

Hvad kan offerrådgiveren tilbyde
Sådan kan en offerrådgivningssamtale begynde, og rådgiver og offer taler grundigt om, hvad der er sket før, under og efter overgrebet, og hvordan hun har det nu.
Rådgiverne spørger til de reaktioner, som ofre for overgreb typisk har, fx frygt, tristhed, flashback, katastrofe-tanker og søvn- og hukommelsesproblemer.
De forhører sig om, hvad offeret har af netværk, der kan støtte hende lige nu. De fleste har venner og familie, men det sker en sjælden gang, at de ikke kan finde støtte i deres familie eller hos venner. Her kan offerrådgive-ren få en lidt større rolle.

Hvis ofret er meget hårdt ramt, tilbyder offerrådgiveren et forløb, hvor de mødes ugentligt eller hver anden uge, indtil det bliver lettere at bære det skete. Omsorg, forståelse og en mulighed for at tale om, hvordan man reagerer og har det, er godt for at komme sig efter en voldsom oplevelse, som det er at blive udsat for kriminelle handlinger.

Ofre med meget lidt netværk kan også tilbydes et mentorforløb, hvor man kan støtte ofret i de ting, som man normalt ville kunne få hjælp til i sit netværk.

Offerrådgivningen rådgiver også om ofres rettigheder og hvilke andre hjælpemuligheder, der er for ofre for kriminalitet. Alle voldsomme hændelser giver voldsomme reaktioner, og hvis disse ikke aftager i styrke efter ca. 3 uger, henviser offerrådgivningen til egen læge med tanke på at få en henvisning til psykolog. De fleste voldsomme hændelser, hvor man er offer for kriminalitet eller har været involveret i en voldsom hændelse, berettiger til psykologhjælp med tilskud, og rådgiveren informerer ofre om de regler, der er for at kunne få psykologhjælp (mange borgere har også ret til psykologhjælp via fx deres sundhedsforsikringer). Hvis overgrebet er en voldtægt, henviser rådgiverne til Center for Voldtægtsofre, og er man udsat for stalking henviser vi til Dansk Stalkingcenter.

Hvis den formodede gerningsmand er fundet, og politiet beslutter at rejse tiltale, fortæller rådgiver om retten til en bistandsadvokat, hvis de ikke allerede har fået en, og rådgiver tilbyder at gå med i retten som bisidder, hvis ofret ønsker det.

Foto Offerrådgivning Nordjyllands hjemmeside

Offersamtale med Einar
– Offerrådgivningen, det er Sofie.
– Det er Einar. Jeg ringer, fordi jeg havde en bilulykke for nogle dage siden, og politiet anbefalede mig at ringe til jer. Jeg ved ikke helt, hvad I er for nogen?
– Vi taler med ofre for eller vidner til ulykker, indbrud, røveri, vold og voldtægt, og vi snakker også med de pårørende. Har du lyst til at fortælle mig, hvad der skete?
– Ja, jeg kom kørende med 110 km/t på motorvejen, og et rådyr løb over vejen lige foran mig. Jeg jokkede instinktivt bremsen i og forsøgte at undvige med det resultat, at jeg kørte ind i autoværnet, og bilen rullede en omgang rundt og landede på taget.
– Det lyder meget voldsomt. Hvad skete der så?

Sofie fik hele historien, minut for minut. Det tog over en time, selvom selve ulykken kun tog under et minut. Han ville ikke ”belaste” sin kæreste og sine venner med historien. Det er meget helende at kunne fortælle hele historien, og rådgiverne opfordrer til, at de bruger folk omkring sig og fortæller, hvad de har oplevet. Det hjælper at få forståelse og støtte fra sit netværk.

Einar var bange for at lægge sig til at sove, fordi han i et par nætter havde genoplevet ulykken i drømme.

Sofie fortalte ham, at det er normalt at have voldsomme reaktioner på en voldsom oplevelse, og at reaktionerne vil aftage med tiden. Hun siger også, at skulle han vågne og have brug for at tale om sin drøm, har Offerrådgivningen åben telefonrådgivning 24 timer i døgnet, året rundt. Det var han glad for at vide. Sofie forklarede også, at erfaringen siger, at jo mere man snakker om det, jo mere sandsynligt er det, at man drømmer mindre om det skete.

Offerrådgivningens kontor på Vor Frue Plads 6. i Aalborg Foto Offerrådgivnig Nordjyllands hjemmeside

Frivillige og veluddannede offerrådgivere
De fleste offerrådgivere i Nordjylland er frivillige, og alle har været igennem en uddannelse. De fleste har en mellemlang eller lang videregående uddannelse med sig, før de bliver ansat som offerrådgiver. Vigtigst er, at man er et robust og empatisk menneske. De har fået et grunduddannelsesforløb, som er fælles for alle offerråd-givere i hele Danmark (uddannet hos Offerrådgivningen i Danmark).
Her har de fået viden om ofres reaktioner, træning i at lytte, rådgive, henvise, krisesamtale og – psykologi, straffeprocessen og relevant jura.
Videre har offerrådgivningens mentorer også gennemført en særlig mentoruddannelse.
Rådgiverne bliver kontinuerligt videreuddannet i det sidste nye, der er sket inden for området. Rådgiverne får løbende supervision på deres rådgivning, og man støtter hinanden indbyrdes, eller man kan få sparring og støtte af den daglige leder af Offerrådgivningen i Nordjylland.
De har også faste rådgivermøder, hvor de får ny viden om fx traumer, ny lovgivning og opdateres på fx nye kriminalitetstyper. Rådgivermødet er også et supervisions- og læringsforum, hvor uddannede supervisorer sørger for, at rådgiverne har det godt, og vi lærer af hinandens erfaringer.

Offersamtale med Anne
-Det er offerrådgivningen, Peter.
-Hej, det er Anne, siger en forsigtig stemme.
-Hej Anne, hvad er der sket med dig?
-Min kæreste og jeg så en kvinde falde ned fra en bygning, da vi kom gående. Hun landede ti meter fra os, fortæller Anne grædende.
-Fortæl mig, hvad I lavede, inden det skete og hvad, der så skete.
-Vi var ude at gå tur og gik og snakkede. Pludselig ser vi et menneske komme faldende oppefra og ramme græsset nogle meter foran os. Jeg skriger, og min kæreste løber først hen til kvinden, som ligger og bevæger sig lidt. Jeg ringer 112. Vi tør ikke røre ret meget ved hende, for vi går ud fra, at der er gået noget i stykker i hende, og vi vil ikke gøre det værre, så jeg holder hende bare i hånden og forsøger at tale beroligende til hende.
Offer og rådgiver taler det hele igennem, og rådgiver hører, hvad de har gjort for sig selv siden da. De har talt meget om det, fortalt det til venner og familie, men ville bare høre, om de kunne gøre mere, og om billedet af kvinden, der faldt, ville gå væk igen.

Offerrådgiveren kan ikke love, det vil gå helt væk, men kan love, at billedet efterhånden mister sin følelsesmæssige betydning. Ofrene bliver bekræftet i, at deres reaktioner med fx rystelse, afmagt og ked-af-det-hed er helt naturlige reaktioner, og at de har gjort det helt rigtige i at tale med andre om det skete. Derudover kan det være en god idé at gå forbi stedet, hvor det skete, når de føler sig parate til det.

Foto Offerrådgivning Nordjyllands hjemmeside

Taler med alle slags mennesker 24/7 365 dage om året
Offerrådgivningen i Nordjylland taler med alle slags mennesker, der har været udsat for kriminalitet eller en voldsom ulykke. Den tilbyder hjælp til ofre, vidner og pårørende i alle aldre, par, børn, familier og enkeltpersoner. Der er telefonisk rådgivning hele døgnet alle 365 dage om året, eller man kan også møde op til en ”face to face”- samtale i vores rådgivningscenter i Aalborg mellem 18-07. ”Face to face”- samtaler kan man også få i dagtimerne og tæt på, hvor man bor efter aftale med ens rådgiver.

Har du for eksempel været udsat for overfald, psykisk og/eller fysisk vold, voldtægt, indbrud, røveri, cyberkriminalitet, trafikulykke eller andre voldsomme ulykker, kan det være godt at tale med nogen om, hvad du har oplevet. Måske kan det være svært at overskue ens situation oven på en voldsom oplevelse. Vi kan hjælpe dig med at forstå dine reaktioner, dine rettigheder vedrørende erstatning og hvad der sker fremover i en eventuel efterforskning og strafferetslig proces.

Du kan kontakte Offerrådgivningen i Nordjylland på 72 19 36 60, eller møde op på Vor Frue Plads 6 i Aalborg mellem kl. 18-07. Find flere oplysninger om Offerrådgivningen på vores hjemmeside: https://offerraadgivning.dk/

Mangler frivillige
Offerrådgivningen i Nordjylland har pt. 23 aktive offerrådgivere. Da offerrådgivningen i Nordjylland glædeligvis oplever, at flere har fået øje på vores tilbud og benytter sig af det, vil vi opruste vores rådgivning og mangler derfor flere frivillige, der kan passe vores telefonrådgivning i dagtimerne.

Hvis du er interesseret i at blive offerrådgiver, kontakt Knut Arild Gulbrandsen på nord@offerraadgivning.dk eller send en sms på +45 21 72 32 92.

2
Skriv en kommentar til historien

avatar
Knut Arild Gulbrandsen
Læser
Knut Arild Gulbrandsen

En meget god beskrivelse af vores rådgivning :-). Vi skal gøre opmærksom på at artiklen blev skrevet før C-19 satte ind i DK og derfor kan Offerrådgivningen i Nordjylland kun tilbyde telefonisk rådgivning for nuværende. Vi modtager ansøgninger til rådgiverarbejdet, men ansættelsesprocessen bliver også forsinket pga C-19. Pas på jer selv derude. Formand for Offerrådgivningen i Nordjylland

Karl Peder Bevensee
Læser
Karl Peder Bevensee

Fin artikel med beskrivelse af en kvalificeret offerrådgivning i Nordjylland