- Natur og miljø

– Jeg tror på de små skridts forandringer

Author profile

Klima – og energiminister, Lars Chr. Lilleholt, har udpeget et Ungeklimaråd. Et af medlemmerne er den 18årige frederikshavner Nikolaj Bang Høfler, som ser en stor og vigtig opgave foran sig. Sammen med de øvrige medlemmer af Ungeklimarådet skal han 2 gange om året mødes med ministeren og give ham input til, hvordan man får bevidstgjort unge mennesker om, at klimaet er truet.

Klima – og energiminister, Lars Chr. Lilleholt, bød forleden velkommen til 10 unge mennesker, der til sammen udgør det nye, nationale Ungeklimaråd.
Ministeren har dermed sat navne på, hvem der skal udgøre Ungeklimarådet. Rådets benjamin er den 18årige gymnasieelev, Nikolaj Bang Høfler fra Frederikshavn.

Nikolaj Bang Høfler. Foto Ulrik Jantzen

Ministeren har valgt at give Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Ungdoms Fællesråd en plads hver i rådet. Derudover er otte medlemmer udpeget fra den offentlige ansøgningsrunde. Medlemmerne, der er mellem 18 og 29 år, bliver som udgangspunkt udpeget for en etårig periode.

Den overvældende interesse for Ungeklimarådet har bekræftet mig i, at det er vigtigt, at vi får inddraget de unge i arbejdet med at finde fremtidens klimaløsninger. Det store ansøgerfelt har samtidig givet mig mulighed for at sammensætte et yderst kvalificeret Ungeklimaråd, som jeg forventer mig meget af, siger Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse

– Det har været vigtigt for mig, at der er mange forskellige perspektiver repræsenteret i rådet. Det, tror jeg, giver den bedste debat og i sidste ende de bedste løsninger. Jeg vil gøre mit for, at Ungeklimarådet får de bedste rammer for at komme med deres input til mig – vi skal passe på med ikke at hæmme iderigdommen ved at sætte vores vanlige rammer ned over arbejdet, tilføjer ministeren.

Medlemmerne, der både tæller gymnasieelever, universitetsstuderende og faglærte, kommer fra hele landet og har forskellige indgangsvinkler til den fælles udfordring.

Nikolaj Bang Høfler blandt de udvalgte
Nikolaj Bang Høfler blev udvalgt blandt små 400 ansøgere, og tanken er, at det nationale Ungeklimaråd skal mødes en gang om måneden, hvor det skal formulere input til ministeren, som det mødes med 2 gange om året.
– Jeg er virkelig glad for det brev fra ministeren, det er klart. Det betyder noget for mig at repræsentere Frederikshavn i en klimasammenhæng. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og jeg tror, at den grønne omstilling er en af de største og vigtigste kampe, min generation kommer til at tage, siger Nikolaj Bang Høfler, der også er medlem af det lokale Ungeklimaråd i Frederikshavn.

Nikolaj flankeret af to andre medlemmer af det lokale Ungeklimaråd Frederikshavn, Emily og Benjamin. Privatfoto

Nikolaj går i 2. g på Frederikshavn Gymnasium og Hf –kursus og har valgt samfundsfag som et af sine studieretningsfag. Han er ikke uvant med at engagere sig uden for skolen. Han er spejderleder, sidder i bestyrelsen på den lokale ungdomsskole og har også sæde i Frederikshavn Ungebyråd. I den forstand dementerer han påstanden om, at den unge generation er selvoptaget og navlebeskuende.

Tager klimaproblemet meget alvorligt
– Hvor alvorligt er efter din opfattelse klimaproblemet?
– Hvis man tager FN’s klimapanels rapporter for gode varer – og det mener jeg, man bør gøre – så står vi over for et omfattende problem, som kræver handling. Jeg mener ikke, man skal udbasunere et dommedagsscenarie. Det kan let få folk til at være opgivende og tænke, at vi alligevel ikke kan gøre noget. Man skal påpege, at klimaforandringerne er alvorlige, og at de rammer alle, og at vi alle har en forpligtigelse til at handle.

– Hvad er efter din opfattelse årsagerne til, at verden i dag kæmper med virkningerne af klimaforandringerne, f.eks. orkaner, oversvømmelser, tørke, smeltende poler osv.?
– Jeg synes, det er en dårlig ide, hvis vi begynder at udpege syndebukke. Vi er alle skyldige. Gamle som unge, fordi vi har været for langsomme til at indse, at der er noget galt. Først ret sent er det gået op for folk, at de fossile brændsler er en uhensigtsmæssig energikilde, hvis vi også indtænker deres virkning på klima og miljø. Men vi har jo alle benyttet olie, kul og naturgas til f.eks. opvarmning og el. Vi har jo alle benyttet olie og benzin, når vi har transporteret os.

Både strukturelle og individuelle løsninger
– Hvad skal vi så gøre for at løse klimaproblemerne?
– Jeg synes, det er vigtigt, at svaret ikke kun er strukturelt, samfundsmæssigt. Det er ikke kun noget, som politikerne på Christiansborg skal løse for os. Vi bør også som enkeltindivider handle. Hvis vi f.eks. betragter transportsektoren, så har det enkelte menneske i dag mulighed for at transportere sig ved hjælp af samkørsel eller ved at benytte den kollektive transport. En anden kilde til klimaforandringerne er vores kødforbrug. Jeg synes, det ville være flot, hvis man kunne få forbrugerne til at tænke over, hvad de indtager. Ikke at alle skal være vegetarer, men måske kan man begrænse kødforbruget og dermed landbrugets påvirkning af klimaet.

– Hvordan bevidstgør man unge mennesker om, at de skal handle mere bæredygtigt?
– Jeg tror meget på de små skridts forandringer. Jeg er modstander af at slå folk oven i hovedet med, at de ikke tænker i bæredygtige og grønne baner hele tiden. Vi skal ikke gå til ekstremerne for at få unge (og for den sags skyld ældre) mennesker til at ændre adfærd. Det kommer der ikke noget godt ud af. Tværtimod måske. Jeg kan godt frygte, at hvis man bliver alt for hellig i sin klima- og miljøargumentation, så mister man kontakten til befolkningen i almindelighed og de unge i særdeleshed. Befolkningen skal kunne følge med. Vi skal ikke løbe så hurtigt, at vi ikke selv kan følge med.

Jeg er modstander af skræmmekampagner. Jeg tror, man ændrer unges bevidsthed ved at gå positivt til værks – gerne krydret med en god portion humor.

Oversvømmelse ved Limfjorden. Foto Wikimedia Common

Skoleelevernes klimastrejke påvirker de unge
– Tror du, at skoleelevernes klimastrejke for nylig har påvirket de unge mennesker?
– Ja, så afgjort. Vi var mange unge på Rådhuspladsen i Frederikshavn, og det gav en rar fornemmelse af, at man ikke er alene om sit synspunkt på klimaet, men at der er mange, der tænker det samme. At man skal cykle mere og droppe bøffen lidt oftere. I min klasse, hvor vi af naturlige grunde i øjeblikket beskæftiger os med de forestående valg til Folketinget og EU-parlamentet, er klimaet klart det, som optager debatten mest. Hvis det stod til eleverne, vil den grønne politik være det emne, der bestemmer valgenes udfald.

– Gælder det også valget til EU-parlamentet?
– Ja, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg synes, de to valg hænger sammen på den måde, at forurening og klimaforandringer er grænseoverskridende. Og grænseoverskridende udfordringer skal i sagens natur også løses på overnationalt niveau – altså i EU-regi.

– Glæder du dig til at komme i gang?
– Jeg kan næsten ikke vente på at komme i gang. Arbejdet med klima og unge interesserer mig rigtig meget, og jeg føler, at jeg har lært en masse af det. Ud over en stor viden har jeg fået en selvsikkerhed på området og har deltaget i debatter, bl.a. med Connie Hedegaard og Clement Kjersgaard. Jeg er ung, men det er kun en fordel. Min aldersgruppe – og aldersgrupperne under – er vigtige at få med i klimakampen.

– Hvad med det lokale klimaarbejde?
– Lokalt i Frederikshavn er jeg med i et projekt, der handler om at bryde cirklen med hele tiden at købe nyt. Vi arrangerer et tøjmarked, hvor unge kan komme og bytte tøj og således på en enkel og overskuelig måde bidrage til at etablere et mere bæredygtigt samfund, slutter Nikolaj Bang Høfler.

Foto Finn Årup Nielsen, Wikimedia Commons

Skriv en kommentar til historien

avatar