- Politik

Danmarksdemokraterne – en døgnflue?

Author profile

Den politiske historie blot i dette årtusinde kender adskillige eksempler på kometer, der i en periode nyder markant vælgeropbakning, men som efterfølgende af forskellige årsager ikke kan stå distancen og falder sammen. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er den seneste højdespringer på det politiske barometer. Politikken er nu ved at være udviklet på centrale områder, og det interessante spørgsmål er nu, om Danmarksdemokraterne er kommet for at blive – eller blot er en døgnflue. Vi interviewer MF Lise Bech, tidligere DF, men nu opstillet for Danmarksdemokraterne i Nordjylland.

Opbakningen til Danmarksdemokraterne (DD)i meningsmålingerne er markant. 9-10 % svarende til 17-18 mandater.

Støjberg og Danmarksdemokraterne skriver sig dermed ind i rækken af politiske kometer, der er blomstret op og har nået uanede højder, men hvor risikoen for derefter at falde sammen har været normen snarere end undtagelsen.

Khader og Ny Alliance
Naser Khader fik vind i sejlene med sit projekt Ny Alliance i midten af nullerne og opnåede stor popularitet i meningsmålingerne, men da det kom til stykket, stod partiet ikke distancen. Khader forlod partiet og overlod det til Samuelsen og finansmanden Sejr at etablere Liberal Alliance, som nu kæmper for sin overlevelse.

Naser Khader. Foto ©Bertil Mortensen

Søvndal og SF
Villy Søvndal fik i sidste halvdel af nullerne nærmest rockstar-status, da han overtog formandsposten i SF. I flere meningsmålinger lå partiet højere end socialdemokraterne, og det væltede ind med folkevalgte og medlemmer. Hele korthuset faldt imidlertid sammen, da partiet gik i regering og lod sig tryne af især De Radikale, og ved valget i 2015 var partiet tæt på spærregrænsen.

Villy Søvndal. Foto Kolding Kommune

Messerschmidt og DF
Morten Messerschmidt fik ved valget til Europaparlamentet i 2014 i omegnen af en halv million stemmer – det højeste antal en dansk EP – politiker nogensinde har fået. Selv Poul Nyrup og Poul Schlüter nåede ikke Messerschmidts personlige stemmetal. I dag kæmper han desperat for, at DF kommer over de 2% ved det kommende FT-valg.

Morten Messerschmidt. Foto ©Bertil Mortensen

Elbæk og Alternativet
Uffe Elbæk og Alternativet blev i 2015 af vælgere på venstrefløjen betragtet som et frisk pust og scorede 9 mandater. I dag er partiet splittet i atomer, og hverken det oprindelige parti eller udbryderne fra Frie Grønne ser ud til at komme blot i nærheden af at blive indvalgt i FT.

Uffe Elbæk. Foto ©Bertil Mortensen

Svingvælgere
Hvis man vil forstå disse partiers op – og nedture, så er begrebet svingvælgere centralt. Man skal forestille sig, at der er adskillige 100.000 vælgere, der svømmer rundt i vælgerhavet som fisk, og som ikke interesserer sig voldsomt for politik, og som derfor let bider på krogen hos mediebårne, nye stjerner på den politiske himmel. De går ikke så højt op i højre-venstreskalaen, men er til gengæld meget lidt trofaste. Spørgsmålet er nu, om Inger Støjberg og DD er kommet for at blive eller vil lide samme skæbne som Khader, Søvndal, Messerschmidt og Elbæk?

Lise Bech – partihop fra DF til DD
MF Lise Bech er tidligere DF’er, men har valgt at foretage et partihop til Danmarksdemokraterne. Hun bor i Støvring og opstiller i Nordjyllands Storkreds. Netavisnord har sat hende stævne for at blive klogere på forskellen på DF’s og DD’s politik, og på hvorfor hun tror, at DD ikke ender som eksemplerne nævnt ovenfor: Som en døgnflue.
– Lise Bech, hvordan adskiller DD sig fra DF?
– Det har jeg ikke lyst til at bore alt for meget i, men kort fortalt så er DD mere skarp på sammenhængskraften. Vi vil passe på produktionsdanmark og sikre arbejdspladser i hele landet.

Lise Bech. Foto ©Bertil Mortensen

Produktionsdanmark og Christiansborg
– Produktionsdanmark fylder en del i jeres partiprogram. Man får det indtryk, at der er vældige modsætningen mellem mennesker, der bor i de større byer, og dem, der bor på landet. Alle undersøgelser viser imidlertid, at forskellene over tid er blevet væsentligt indsnævret, så at der ikke er den store forskel på livsstilen i Thyborøn og de større byer. Middelklassen går ens klædt, lytter til den samme musik, deres børn får den samme uddannelse, de ser de samme film, rejser de samme steder hen, spiser det samme etc.?
– Når vi påpeger forskelle mellem by og land, så skal det forstås som en forskel på, hvad der foregår i og omkring Christiansborg, og så hvad der foregår i resten af Danmark. På Christiansborg lever politikere og embedsmænd i en boble, i et ekkokammer – adskilt fra, hvordan man lever andre steder. Alt for mange politikere færdes i og omkring hovedstaden og har for lidt fornemmelse for, hvad der rører sig ude i landet.

– Så mennesker bosat i Århus, Odense og Ålborg adskiller sig også fra, hvad der foregår i hovedstaden?
– Ja. Deres livsstil er ikke en del af salonkulturen i København. Og de har også problemer, som man ikke kender i metropolen. F.eks. er lægemanglen, som vi kender i Nordjylland, et ukendt problem i København. Systemet i København mangler forståelsen for den lægemangel, som vi kender i Nordjylland. Jeg håber dog, at med etableringen af en lægeuddannelsen i Ålborg i 2010 og øget optag af lægestuderende flere gange siden, så vil lægemanglen være løst på sigt.

Forskellen på DD’s og DF’s udlændingepolitik?
– Når man foretager et partihop, må det vel bl.a. være, fordi man er uenig i sit partis politik. Udlændingepolitikken er et vigtigt sagområde for både DD og DF. Er der nogen forskel på DF ’s og DD’s udlændingepolitik?
– Nej, ikke nævneværdigt. Hovedforskellen er, at DF vil ud af konventionerne, hvor vi i DD ønsker at opdatere dem og gå til kanten i vores udlændingepolitik. F.eks. kan det ikke passe, at vi skal huse kriminelle udlændinge og betale i dyre domme for deres ophold på udrejsecentrene. De skal sendes ud af landet.

– Men det vil stride mod konventionerne, såfremt de vil blive forfulgt, tortureret og henrettet i det land, de sendes tilbage til, og som Danmark ikke har en udleveringsaftale med?
– Den fortolkning vil vi udfordre og gøre det til de kriminelles eget problem. Så kan de og andre lære at lade være med at begå kriminalitet!

– Kritikere af Inger Støjberg og DD’s flygtningepolitik vil hævde, at hun selv har været med til at skabe problemet med de mange flygtninge fra Mellemøsten. Inger Støjberg er medansvarlig for de borgerkrige i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien, der har skabt de voldsomme flygtningestrømme, i og med hun har stemt for, at Danmark skulle gå i krig i de lande.
– Når Danmark har deltaget i disse krige, så har det været for at hjælpe befolkningerne i disse lande.

– Krigen i f.eks. Irak havde ikke noget med olie at gøre?
– Nej, den var et forsøg på at hjælpe den irakiske befolkning af med en diktator. De flygtninge, der kom ud af den krig, burde være blevet i nærområdet, hvor de hører hjemme. Så kunne vi have hjulpet dem der.

– De lande huser mange flygtninge i forvejen.
– Ja, men vi havde brugt pengene bedre, hvis vi havde hjulpet dem i f.eks. Libanon og Jordan end i Danmark.

Livslang kulturstøtte er ikke rimelig
– DD er modstandere af livslange ydelser til kunstnere. Er DD en ny udgave af rindalismen fra 60’erne?
– Nej, kultur og kunst er vigtigt. Jeg har selv kæmpet for at få Regan Vest op at stå. Men jeg kan ikke forstå, at kunstnere, som kan klare sig selv, skal have livslange, skattebetalte ydelser. Det er fair nok i en opstart, men der skal være skarpere kriterier for, hvornår de ophører. F.eks. efter 5 år.

– Gælder det også livslang ministerpension?
– Nej, det kan ikke sammenlignes. Et ministerembede er hårdt arbejde og risikabelt, idet man hurtigt kan ryge ud igen. Til gengæld er det unødvendigt, at ens børn også får del i pensionen til en minister.

Klimapolitikken må ikke koste arbejdspladser
– Er DD klimapolitisk enig i 70% reduktionen af CO2 inden 2030?
– Ja, men det må ikke gå ud over arbejdspladser. Erhvervspolitik og klimapolitik må ikke blive hinandens modsætninger.

– Gælder det også landbruget?
– Ja. I DD er vi voldsomt uenige i kritikken af landbruget. Vi skal ikke politisk blande os i landbrugsproduktionen. Det må være markedet og forbrugeren, der afgør, om den animalske produktion skal skæres ned. Hvis vi politisk bestemmer at skære kødproduktionen ned, flytter den blot andre steder her, hvor de udøver et mere klimaskadeligt landbrug.

– Klimaøkonomerne mener ikke, at lækagen er så stor, fordi andre lande også bliver nødt til at skære i deres kødproduktion, hvis de skal leve op til FN’s klimamål.
– Det tvivler jeg på, de har ret i. Andre lande kunne lære meget af dansk landbrug. Der ligger faktisk et eksportpotentiale gemt her.

Ja tak til den 3. Limfjordsforbindelse
– DD går ind for den 3. Limfjordsforbindelse. Hvordan harmonerer det med klimamålsætningen?
– Det afgørende er ikke broerne og motorvejene, men hvad der kører på dem. Her vinder de fossilfrie køretøjer gradvist indpas. Og det er vigtigt for DD, at infrastrukturen i Nordjylland er i orden. Det er betingelsen for, at erhvervslivet kan udvikle sig. Derfor går vi ind for havneudvidelser, flere motorveje og den 3. Limfjordsforbindelse, som vi har hårdt brug for.
——-
Topfoto: Inger Støjberg og Lise Bech, FT-kandidater for Danmarksdemokraterne i Nordjyllands Storkreds. Foto Steen Brogaard

3
Skriv en kommentar til historien

avatar
Jørgem Bing
Læser
Jørgem Bing

Hold da op! Lise Bech får da virkelig demonstreret, at DDs politiske konsistens er lige så sprød, som et stykke bølgepap, der har ligget ude i regnvejr 😵

Annie hunderup
Læser
Annie hunderup

Er helt enig. En virkelig døgnflue!!

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Danmarksdemokraterne er helt sikkert en døgnflue som alle de mange andre partier, der har prøvet “SUCCEN” et par måneder og så falder det stille sammen som en ballon, hvor luften fuser ud. Folk ved ikke engang hvilken politik Støjberg har?? Tænk sig at stemme på et parti uden at vide hvad de stemmer på?? En stemme på det parti, er spildt på forhånd, ligesom det er på DF, som er helt færdigt!! Hvis folk vil have et Danmark der fungerer OK, så stem på Socialdemokraterne, der har vist de kan slå distance, også i strid modvind. Og modvind får vi… Læs mere »