- Kultur og fritid

Cold Hawaii skaffer læger til Thisted Sygehus

Author profile

Cold Hawaii er fortællingen om, hvordan idrætsudøvere benytter de naturlige kræfter ved Vesterhavet, uden at der skal opbygges specielle faciliteter, og uden at det fører til slid på naturen. Klitmøller i Thisted Kommune et blevet en magnet for surfere i alle aldre fra ind – og udland. Og som en sidegevinst trækker Cold Hawaii højtuddannet arbejdskraft til kommunen.

Outdoor-idræt er i vækst i Danmark, og hen ved halvdelen af den voksne befolkning dyrker nu idræt i naturen.

Tendensen til selvorganisering og en større individualisering bevirker, at flere foretrækker at udnytte naturressourcerne til fysisk udfoldelse – uden nødvendigvis at være medlem af en klub. Ifølge en spritny undersøgelse fra Dansk Idrætsforbund, Outdoor-idræt i Danmark, En analyse af idrætsmulighederne i den danske natur (marts 2019), har ikke mindre end 40 idrætsgrene aktiviteter til vands, til lands og i luften. De mest populære er løb, mountainbike og kajak.

Grundet den lange kyststrækning, hvor ingen har længere end 50 km til vandet, er Danmark et land, hvor de naturgivne betingelser for vandsport er optimale. Vandsport er da også meget populært.18 ud af 42 aktiviteter inden for outdoor-idræt er tilknyttet vandsport, der har oplevet en vækst i antallet af udøvere fra 2011 til 2016 på næsten 30 % (Outdoor-idræt i Danmark, side 30). Der er således flere voksne danskere, der dyrker vandsport end fodbold.

Vandsport kan opdeles i forskellige grupper alt afhængig af deres behov for faciliteter. En gruppe, der har stort behov for faciliteter er f.eks. konkurrenceroning, kajakpolo og sejlads.

En gruppe, der ikke kræver synderlige faciliteter og derfor kan dyrkes flere steder, når blot vind, vejr og strømforhold er gunstige, indebærer bl.a. surfing.

Foto: Friends of Cold Hawaii

Friends of Cold Hawaii
Ved Klitmøller i Thisted Kommune hører Cold Hawaii hjemme. Friends of Cold Hawaii er ikke nogen idrætsklub i gængs forstand, men en erhvervsforening, der har som formål at afholde tilbagevendende årlige internationale begivenheder i Thy med surfing som omdrejningspunkt. Derudover arbejder foreningen for at videreudvikle kendskabet til Cold Hawaii og styrke Cold Hawaii’s betydning for Thisted Kommune og Nordjylland. I september afholdes europamesterskaberne i windsurfing og i forbindelse hermed en række andre sports – og kulturarrangementer.

Foreningen finansierer sine aktiviteter ved hjælp af sponsorater, tilskud fra Thisted Kommune og individuelle medlemskaber. Der er en ansat på 20 timers ugebasis. Resten er baseret på frivillig arbejdskraft.

Formand er Rasmus Fejerskov, 43 år, oprindeligt uddannet tømrer, men nu en alsidig forretningsmand, der bl.a. driver West Wind, der tilbyder vandsportsaktiviteter for hele familien, surfcamps og kurser i surfing samt hotel – og restaurationsvirksomhed i Klitmøller.

Rasmus Fejerskov, formand for Friends of Cold Hawaii. Privatfoto

Cold Hawaii tiltrækker unge læger
Om Cold Hawaii’s betydning for området siger Rasmus Fejerskov:
– Cold Hawaii har ændret lokalområdet og trukket mange turister fra Danmark og det meste af Nordeuropa til. Vi ser gæster i alle aldre – og ikke mindst mænd i den modne alder fra 40-50 – dyrke vandsport i området. Og hvad der er allerbedst: Vi ser en stigende grad af bosætning som følge af Cold Hawaii. Og det er folk med høj uddannelse, der slår sig ned i Thisted Kommune. På trods af kommunens yderlige beliggenhed har sygehuset ingen problemer med at tiltrække unge læger. Det, tror vi, har noget at gøre med Cold Hawaii.

Havmøller uforenelig med surfing
En af betingelserne for at fremme outdoor-idræt er, at faciliteterne skal være i orden. Cold Hawaii’s behov for faciliteter er ikke store. De naturlige kræfter byder sig omkostningsfrit til og skal ikke vedligeholdes. For et par år siden var der dog ved at opstå en krise, idet en række planlagte havmøller ud for Hanstholm, hvis de kom op, ville forringe vindforholdene for surferne. Rasmus Fejerskov siger:
– Det ville have været ret katastrofalt for surferaktiviteterne i Klitmøller, såfremt møllerne var blevet rejst. De ville have forstyrret vindforholdene, så surferne skulle langt længere sydpå for at få neutraliseret møllepåvirkningen af vindforholdene. Vi kom dog hurtigt i en god dialog med Hanstholm Havn og de øvrige aktører og fik løst problemet, før det opstod. I dag står møllerne på land og påvirker ikke vindforholdene for surferne.

Professional windsurfer Adam Lewis ved Klitmøller. Foto: Friends of Cold Hawaii

Trafikkaos i højsæsonen
M.h.t faciliteter har Rasmus Fejerskov et par ønsker:
– I højsæsonen kan der opstå trafikkaos omkring Klitmøller. Parkeringskapaciteten er for lille i forhold til det ryk-ind, vi oplever i sommerperioden. Så nogle flere p-pladser står højt på vores ønskeliste. Ligesom vi godt kunne bruge flere toiletter. Men jeg er ret fortrøstningsfuld. Vi har et godt forhold til Thisted Kommune, som helt anerkender vores betydning for området.

Jens Otto Madsen, byrådsmedlem (EL), bekræfter det gode forhold mellem kommunen og Cold Hawaii:
– Cold Hawaii er en stor gevinst for kommunen på linje med Nationalparken. Brandet bevirker fremgang for kommunen, øget omsætning og bosætning udefra. Tilstrømningen af surfere medfører ikke noget nævneværdigt slid på naturen, men behovet for øget trafikregulering, p-pladser og toiletter i højsæsonen er der. Det er en udfordring, og det må byrådet se at få løst.

På trods af en ret stram kystbeskyttelseslov, der sætter snævre grænser for indgreb langs med kysterne, har man i Klitmøller fundet en outdoor-idrætsaktivitet, som forener hensynet til at benytte og beskytte naturen.

Skriv en kommentar til historien

avatar