- Natur og miljø

Aalborgs grønne hjerter

Author profile

Det Grønne Valgforbund og en række aktive organisationer er garanter for, at klima- og miljødebatten for alvor er på dagsordenen i Nordjylland. Et af de nyeste skud er Aalborgs Grønne Hjerter, som har markeret sig med et par større arrangementer. Netavis Nord giver et signalement af organisationen og dens opgaver og ser frem mod Natur-Festival på Egholm 17. september.

Klimaforandringer
“Vedtagelserne er gode – de er bare ikke gode nok.”
Det var meteorolog Jesper Teglgaards kommentar til de internationale aftaler på klimaområdet. Og de kom efter en times foredrag, hvor Teglgaard med tale, billeder og statistik klart viste, i hvor høj grad det haster med endnu mere vidtrækkende aftaler og indgreb på klimaområdet.
Stedet var Folkekirkens Hus på Gammeltorv i Aalborg. Og arrangøren var den relativt nystartede organisation Aalborgs Grønne Hjerter. Et arrangement med en times veldokumenteret påvisning af den klimatiske udvikling fra Teglgaard efterfulgt af en paneldiskussion med deltagelse af politikere og aktivister fra klima- og miljøbevægelsen.

Jesper Theilgaard. Pressefoto

Aalborgs grønne Hjerter
Men hvem er Aalborgs Grønne Hjerter? Og hvad vil de?
Det fremgår af Aalborgs Grønne Hjerters facebookside, at foreningen er et handlefællesskab, en sammenslutning af forskellige foreninger “for alle med hjertet på rette grønne sted, som synes at Aalborg Kommune skal fastholdes på sine grønne ambitioner og vise vej i en endnu skarpere klimapolitisk retning, når vi skal leve op til FN´s verdensmål.

Netavisnord har talt med et af de grønne hjerter, Jens Kruhøffer:
-Ideen med Aalborgs Grønne Hjerter er at i fællesskab sætte ting på dagsordenen, som vi ikke kan gøre som enkeltpersoner eller som enkeltorganisationer. Vi skal vise, at vi er sammen om klimakampen, at klimakampen nytter. Vi skal skabe et mangfoldighedsudtryk gennem fælles aktiviteter. Klimakampen er ikke kun for unge københavnere eller greenpeace-aktivister. Alle har mulighed for at deltage.

– I Aalborgs Grønne Hjerter deltager Danmarks Naturfredningsforening, Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, Klimabevægelsen, Cyklistforbundet, Bedsteforældrenes KlimaAktion og Den Grønne Ungdomsbevægelse.

– Vi skal rumme mere end hver enkelt forening. Vi skal kunne gøre mere sammen end hvad hver enkelt forening kan gøre. Og vi skal være med til at sørge for, at naturfolk og klimafolk ikke modarbejder hinanden. Der har været eksempler på konfrontationer, naturfolk kritiserer f.eks. vindmøller eller foreslår økologiske landbrug nedlagt for at sikre den rene natur.
Så en del af vores opgave er at bygge bro mellem forskellige tilgange – at vise at vi er fælles om kampen for øget biodiversitet og bedre klima og miljø.

– Derudover skal vi vise, at tiden er løbet fra de store infrastrukturprojekter. Det er vist kun politikerne, der kan se en slags mening med at gennemføre dem. De store motorvejsprojekter er jo skadelige hele vejen rundt, de er en trussel mod klimaet, mod biodiversiteten – det er som kejserens nye klæder – “er der ikke en, der kan sige, at det er en dum ide.” De 3-7 minutter, man vinder som bilist, er jo pebernødder i forhold til de skader, det påfører.
Vejledende afstemninger har jo også flere gange vist, at der er flertal mod de store vejprojekter. Det gælder Egholmsforbindelsen, men også Amager Fælled, Kattegat-forbindelsen, Femern og flere andre.Det er jo et demokratisk problem!

Jesper Theilgaards oplæg viste, situationen faktisk er værre, end vi troede. Men det viste også, at alt hvad vi gør nytter. At hver eneste decimal nytter.
Derfor må vi spørge:
– Hvad kræver vi af os selv?
-Hvad kræver vi at politikerne gør?
– Hvad kræver vi at virksomhederne gør?
Der udover skal vi arbejde på at opstille alternativer til politikernes projekter, og vi skal sørge for, at der sker en tidlig og reel inddragelse af borgerne i beslutningsprocessen.

– Kan man sige, at I er en paraplyorganisation for de grønne bevægelser i Aalborg?
– Nej, vi er ikke en paraplyorganisation. Vi er dannet i fællesskab for at sætte forskellige typer af aktiviteter i gang. Aktiviteter, som har bredde og mangfoldighed og som vi på grund af samarbejdet kan give noget manpower, nogle ideer og noget energi. Men foreningerne arbejder derudover helt som sig selv.
Men det viser, at behovet for at gå sammen på tværs af foreningerne er voldsomt stort. Hver for sig kæmper foreningerne en kamp, hvor man er oppe mod lokalpolitikere og folketingspolitikere, som er svære at rokke. At vi arbejder mere sammen gør, at vi har større åbenhed og tillid til hinanden og at vi bliver mere positive overfor nye ideer, at det bliver nemmere at finde gode og spændende vinkler.

– Hvem bestemmer, hvad I laver?
– Vi holder fællesmøder, hvor der deltager folk fra de forskellige organisationer og vi har en fælles platform – en Facebook-gruppe, hvor der både er en intern og en åben del.

Debatmødet
Der var ganske fuldt af tilhørere til debatmødet – og spørge- og diskussionslysten var stor. De omkring 100 deltagere dækkede en bred del af befolkningen. De fleste allerede aktive i diverse bevægelser – såvel Den Grønne Studenterbevægelse som Bedsteforældrenes KlimaAktion. Og med en ganske fin aldersfordeling.
Men som en deltager fra Den Grønne Studenterbevægelse bemærkede: ”De, der manglede, var vore forældre – de midaldrende. Der var masser af unge og der var masser af pensionister eller pensionistaspiranter. Men mellemgenerationen glimrede med sit fravær.”

Foto (c)Henning Quist Hansen

Jesper Theilgaard har turneret med sit foredrag om klimaændringer de seneste 5 år – men det er stadig aktuelt, og han inddrager nyt relevant materiale – her således den seneste rapport fra FN´s klimapanel, som var blevet offentliggjort få dage før mødet.
Her kunne Teglgaard vise en klar og aktuel graf over udviklingen i jordens temperatur. Og sammenholdt med billeder af de seneste års tørkekatastrofer, brande og oversvømmelser gav det et meget klart og ganske rystende billede.
Teglgaards faglige vurdering var klar: Der sker større og hurtigere forandringer end nogensinde, der er tale om en irreversibel proces – vi kommer ikke tilbage til “det gamle klima” i vores levetid.

Trods talrige forsøg fra salen på at få Teglgaard til at komme med politiske udtalelser afholdt meteologen sig fra det – udover den indledende bemærkning og et par opfordringer til handling nu. Teglgaards hensigt er at fremstille situationen fra et fagligt udgangspunkt – så må andre foretage sig det nødvendige. Hovedsynspunktet er, at handling er nødvendig nu – men også, at det nytter at handle.
Generelt var der tilslutning til et indslag fra salen – “vi har klappet hesten længe nok – så længe, at den er død. Og der er ikke noget ved at klappe en død hest.

Paneldebatten havde deltagelse af Rosanna Børsting fra Den Grønne Studenterbevægelse, Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening, Jens Kruhøffer fra Aalborgs Grønne Hjerter og de tre byrådspolitikere Daniel Borup (Venstre), Tobias Bøgeskov Eriksen (Socialdemokratiet) og Lasse Navarro Olsen (Enhedslisten) og var styret af Jørgen Pyndt. Debatten søgte at afdække, hvad politikere, organisationer og borgere i fællesskab kan gøre for at fremme den grønne omstilling. Alle viste stor forståelse for nødvendigheden af handling – men debatten viste også en del forskelle med hensyn til, hvilke midler der bør anvendes.

Panelet. Foto Henning Quist Hansen

Fremtiden
Det næste større arrangement, som Aalborgs grønne Hjerter er medarrangør af, er en endags Natur-Festival på Egholm lørdag den 17. september. Datoen er sammenfaldende med at Klimakaravanen fra Esbjerg til København når København.

Jens Kruhøffer:
– Programmet ligger endnu ikke helt fast. Modstanden mod den tredje limfjordsforbindelse over Egholm er selvfølgelig det centrale. Men i det hele taget bliver det en dag for klimaet og miljøet. Der bliver ikke så mange taler, men en helt række aktiviteter, som alle kan deltage i, f.eks. orienteringsløb, naturvejledning og quiz, der bliver opstillet nogle telte med aktiviteter, der bliver boder, sang og dans og en masse aktiviteter for børnefamilier. Der skulle gerne opstå en markedsstemning. Og der bliver også mulighed for overnatning og fælles morgenkaffe søndag morgen.
Omfanget af aktiviteter bestemmes i nogen grad af, hvor mange der vil være med til at arrangere festivalen. Vi mangler frivillige – alle er velkomne. Man må meget gerne kontakte mig på facebook – eller en af de organisationer, der arrangerer festivalen.

– Er der ikke en vis risiko for, at der er nogle, der gerne vil deltage i klima- og miljøarbejde der er trætte af at høre om Egholmsmotorvejen?
– Det er jo ikke tilfældigt, at den tredje limfjordsforbindelse over Egholm er blevet det væsentligste nedslags- og katastrofeområde. Det gælder jo ikke kun Egholm, men hele det kæmpe område, hvor der skal bygges motorvej. Et kæmpe område vil blive påvirket af både anlægsarbejdet og den færdige motorvej. Vi risikerer at få en kæmpe klima- og naturskadelig infrastruktur som oven i købet yderligt fremmer bilkørslen frem for at fremme den kollektive trafik og cykeltrafikken og bevare et værdifuldt område som en grøn facilitet, et unikt, bynært, grønt område.


——-
Topfoto: Fra Grønne Hjerters FB-side

Skriv en kommentar til historien

avatar