- Natur og miljø

Den grønne studenterbevægelse. Pas på klimaet – så følger vi skemaet!

Author profile

I mange år har den ældre generation sukket over ungdommen. Unge interesserer sig ikke for politik, de er mere interesserede i sig selv og fester. Den holdning er ved at blive voldsomt overhalet af ungdommen, som ikke bare er engageret i miljø- og klimapolitik, men som også i den grad forholder sig aktivt til problematikken og kræver handling nu. Den globale klimastrejke den 15. marts var en væsentlig manifestation, stærkt præget af Den grønne Studenterbevægelse – DGSB. Hvad er DGSB? Hvordan vil de opnå en bedre klimapolitik? Hvad kan vi forvente i fremtiden?
Netavisnord har talt med Sille Korsbakke fra Den grønne Studenterbevægelse.

– Hvad er Den Grønne Studenterbevægelse?
– Vi er en bevægelse, som er startet i København for cirka et år siden – den 24. maj 2018. Vi tager klimaet alvorligt, vi kræver at der sker noget nu – for situationen er meget værre end de fleste tror. Vi er en åben gruppe, alle kan være med

Der er en del afdelinger rundt om i Danmark, men fra starten har især København og Aarhus været mange og stærke. Efterhånden kommer der flere byer med. I Aalborg er vi lige nu omkring 20 aktive, som alle arbejder for et bedre klima, en bedre klimapolitik. Ind til videre er de forskellige afdelinger uafhængige af hinanden, ingen bestemmer over andre.

Vi er nok mest kendt for klimastrejken og demonstrationen den 15. marts. Men vi laver mange andre ting, diskuterer, arbejder sammen med andre grupper, der vil det samme som os, som for eksempel Aktionsgruppen mod Egholmsforbindelsen og Bedsteforældrenes Klimaaktion. Derudover laver vi pressearbejde, vi har medvirket på en podcast, lavet af Nordjyske.

Sille Korsbakke, Den Grønne Studenterbevægelse. Foto (c)Henning Hansen

– Hvad er jeres formål?
– Formået er først og fremmest at kloden skal overleve!

Klimaet bærer nag – er det ik´ en politisk sag?
– Er det et individuelt problem eller et mere politisk problem?
– Det er både individuelt og politisk. Vi har ikke løsningerne, det er der tilsyneladende ingen, der har. Hvis man opfatter det som et individuelt problem, sidder man selv med det, og så er det svært at se en positiv udvikling. Det er fedt at være fælles om det, det giver en mere energi, det bliver lettere at se muligheder.

Vores arbejde er nok mest rettet mod politikerne. De, der burde have taget ansvar for længe siden, har ikke gjort det. Vores opgave er at gøre opmærksom på, hvor stort problemet er, at der skal ske noget nu – vi skal lægge pres på politikerne for at få dem til at handle – men vi skal også vise resten af befolkningen, at det kan nytte noget at handle!
Et vigtigt mål er at få gjort valget til et klimavalg – klimapolitikken skal øverst på dagsordenen!

Foto (c)Henning Hansen

Politikere – gi´ os en fremtid!
– Har I kontakt til politiske partier?
– Først og fremmest er vi en upolitisk bevægelse. Vi skal ikke forholde os til de politiske partier.

Vi har samarbejdet med et par partier om praktiske ting, f.eks. i forbindelse med klimastrejken, hvor Alternativet stillede en bil til rådighed. Men vi holder ikke med nogen frem for andre, vi siger ikke rød blok eller blå blok. Vi kræver klimaforbedringer – og håber at alle partier er enige!

Foto (c)Henning Hansen

– Hvordan er man med?
– Som sagt er vi en bevægelse, hvor alle kan være med. Vi har ingen medlemmer, men aktive. Vi holder tirsdagsmøder hver anden tirsdag, normalt klokken 19 i Studenterhuset. Møderne bliver slået op på vores facebook-side. Hvis man kommer en halv time før, kan man få en kort introduktion til arbejdet.

På tirsdagsmøderne udveksler vi ideer og diskuterer, hvad vi skal gøre. Der er altid god stemning, og normalt er der ingen afstemninger, vi fornemmer hvordan stemningen er.

– Hvordan er det at være aktiv?
– Det er dybt inspirerende at være med, at mærke at man kan kæmpe sammen om så vigtigt et emne. Både internt i Den grønne studenterbevægelse og i et samarbejde med andre grupper – som arbejder sammen frem for at kæmpe mod hinanden.

– Ved klimaaktionen på Gammeltorv så det ud til, at I er flest unge kvinder fra Aalborg Katedralskole…?
– Vi er nok flest unge kvinder – og færrest ældre mænd. Men som sagt er alle velkomne. De aktive lige nu er nok fra 15 til 29 år, der er mange fra Katedralen og også en del fra Universitetet, hvor alle fakulteter er repræsenterede. Men som sagt er alle velkomne, og vi har fået tilbagemeldinger på, at vi er gode til at tage os af nye aktive. Vi er bestemt ikke en lukket gruppe, vi vil gerne være flere.

– Hvor mange kan I rumme?
– Vi er omkring 20 nu – kommer der 100, finder vi også ud af det…

Foto (c)Henning Hansen

Mere handling – mindre snak!
– Hvordan synes I selv, at klimastrejken og demonstrationen gik?
– Det hele blev arrangeret på 7-8 dage. Vi var en helt ny bevægelse og ingen havde rigtigt erfaring med, hvordan man laver sådan noget. Vi synes, det gik fedt, det var en enorm oplevelse og det gav en hel masse energi, at der kom så mange.

Stemningen er stadig fin, vi holder gejsten oppe, der kommer stadig nye folk til tirsdagsmøderne, og det giver rigtig meget at arbejde sammen med andre grupper

– Mange af de slogans, I benyttede ved klimastrejken, gik igen globalt. I aviser, på TV, på internettet kunne man se nogle af de samme slogans på engelsk, portugisisk, fransk. Var der et globalt samarbejde?
– Ikke rigtigt, men vi har selvfølgelig fået ideer fra ikke mindst facebook. Klimastrejken blev jo arrangeret i forbindelse med Fridays for Future, altså en hel masse internationale strejker rundt om i verden.

Make the climate great again!
– Hvordan er I blevet modtaget?
– Vi synes, vi er blevet rigtig godt modtaget. Pressen har skrevet pænt, der er god stemning blandt de studerende og lærerne har også omtalt os fint. Vi bruger de sociale medier, hvor der er rigtigt mange, der følger os. På min skole, Aalborg katedralskole, er der stor opbakning, de allerfleste er meget positive.

– Jeg har læst i den svenske avis ”Sydsvenskan”, at rektorer fra gymnasier i Malmö og Lund – i Greta Thunbergs hjemland! – har truet med at inddrage det der i Sverige hedder studiebidrag, hvis man får fravær på grund af klimastrejker. Har I oplevet noget lignende?
– Nej, vi har kun mødt forståelse – men vi har også kun haft en enkelt klimastrejkedag.

Foto (c)Henning Hansen

Mindre asfalt og sort retorik – mere vind og grøn politik!
– Kan man ikke være bange for, at vi er på vej mod en slags nypuritanisme? At man skal kritiseres for at spise kød, tage på flyrejser og så videre?
– Vi kritiserer ikke nogen, vi kunne heller ikke drømme om at forbyde folk at tage på flyrejser eller spise kød. Vi siger positivt: Kom og vær med til at forbedre klimaet. Vi er ikke bedre end andre, vi er ikke hellige.

– Hvad kan vi forvente af Den grønne studenterbevægelse i fremtiden?
– I hvert fald at bevægelsen fortsætter, at vi bevarer energien. De enkelte aktiviteter bliver aftalt fra møde til møde, så det er svært at sige noget konkret.
Men vi skal blandt sørge for at medierne stadig dækker klimapolitikken så meget som muligt.

Derudover skal vi deltage i Bæredygtighedsfestivalen, vi kommer nok også til at arbejde sammen med Egholm-forbindelsen om at undgå en motorvej over Egholm.

Desuden skal vi deltage i Klimamarchen, arrangeret af Folkets Klimamarch. Klimamarchen skal fungere som et aktiv i kampen for et klimafokus til valget, derfor afholdes den næstsidste lørdag inden valget. Vi skal blandt andet stå for et Speakers Corner.

Og endelig er der en ny international klimastrejke den 24/5, hvor vi selvfølgelig deltager.

Foto (c)Henning Hansen

– Det er snart den 1. maj. Skal I deltage der?
– Det har vi diskuteret, det kunne da være en god mulighed for at komme ud med vores budskab – og for at møde nogle grupper, som vi ikke har haft kontakt med endnu. Men vi deltager ikke, fordi vi ikke har ressourcer nok til det – dels vi er jo alle sammen studerende, og det ligger midt i eksamensperioden, og det må ikke gå ud over vores studier. Og dels er vi også i gang med at planlægge klimastrejke
There is no planet B!

Foto (c)Henning Hansen
Faktaboks Den grønne Studenterbevægelse

Den grønne studenterbevægelse blev startet maj 2018 i København.

På hjemmesiden, www.dgsb.dk, kan man blandt andet se bevægelsens formålsprogram.

Der er skudt afdelinger op flere steder i Danmark

I Aalborg er der aktuelt cirka 20 aktive. De aktive mødes hver anden tirsdag klokken 19.00 på Studenterhuset – nye aktive er velkomne og kan få en kort introduktion en halv time før mødet.

Næste møde er tirsdag d 30/4 klokken 19-21.

Læs om Aalborg-afdelingen, herunder mødeindkaldelser, på www.facebook.com/AalborgDGSB

 

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Christian Gade BJerrum
Læser
Christian Gade BJerrum

Jeg har stor respekt for Den Grønne Studenterbevægelses arbejde og det er skønt, at bevægelsen får meget taletid og opmærksomhed i medierne m.m. Det ærger mig til gengæld, at Den Grønne Studenterbevægelse Aalborg ikke i højere grad anerkender det samarbejde, som man har haft med Alternativet i forbindelse med Klimastrejken d. 15. marts. Det hører sig til historien, at det var mig, der skaffede de nødvendige bevillinger og tilladelser fra Aalborg Kommune, så man kunne gennemføre strejken på Gammeltorv. Det er også vigtigt at fremhæve, at den bil som blev stillet til rådighed faktisk var en bil med trailer, der… Læs mere »