- Natur og miljø

Livø – en central ø i valgkampen

Author profile

Livø har fået en central plads i valgkampen – i hvert fald i Nordjylland. Med regeringens udmelding om, at statens 6 økologiske landbrug skal nedlægges og udlægges til ”ren” natur har man skudt gang i en diskussion, der udfordrer de sædvanlige rød-blå modsætninger. Skillelinjerne går både på ideologiske forhold og på forskellige holdninger til grøn politik. Reaktionerne har været kraftige – og viser blandt andet forskellige holdninger til forholdet mellem økologi og natur.
Netavisnord har været på Livø – for at forsøge at forstå argumenterne.

Ingen er i tvivl om, at Livø Avlsgård er et mønsterbrug
Livø Avlsgård er et landbrug, som har været drevet økologisk siden 1991. Avlsgården sorterer under Naturstyrelsen og den daglige drift varetages af Bente og Karsten Kjærgaard. Gården har status som forsøgs- og besøgslandbrug, her har man over årene udviklet økologisk produktion af traditionelle danske kornsorter som spelt, emmer, svedjerug mm., ligesom der laves naturpleje med en større besætning Aberdeen Angus kvæg, der græsser dele af både landbrugsarealet og de lysåbne naturarealer. Kornet sælges gennem Irma og til forarbejdning på det økologiske bageri Aurion i Hjørring og produkterne er en væsentlig del af driften af cafe- og købmandsbutikken og kroen på Livø, på tredje år forpagtet af Ulla og Jesper Lynge Bergholdt.

Avlsgården besøges jævnligt af landmænd fra hele landet og tjener klart som inspiration. Sammenhængen mellem Livøs smukke natur, landbruget og Livø Feriecenter med overnatningsmuligheder, købmandsbutik, cafe og kro er unik.

Livø. Foto (c) Henning Quist Hansen

Livøs vision
Visionen for nutidens Livø fremlagde Naturstyrelsen i 2012 i oplægget ”Grøn Livø – naturens stillekupe”: ”Naturstyrelsen (vil) nu gøre øen til Limfjordens bedste besøgssted og refugium. Konceptets kerne er en kvalitetsoplevelse med overnatning, forplejning og naturoplevelser i et unikt natur- og kulturhistorisk miljø.

Og ikke mindst skal Livø blive den første ø i Danmark, der bliver selvforsynende med vedvarende energi. Livø er et sted, hvor oplevelsen af originalitet og autenticitet er til stede overalt, og øen har allerede en mangeårig tradition for oplevelser med ferie og aktiviteter, der har fællesskabet i centrum…Gennemføres projektet bliver øen også et foregangseksempel på, hvordan afkoblede småsamfund kan blive selvforsynende med energi og skabe et økonomisk grundlag for fortsat bosætning. Et sted, hvor man finder bæredygtige løsninger som vindmøller, solceller og et biogasanlæg. En femstjernet naturoplevelse…”
Det økologiske landbrug nævnes specifikt som en bærende del af Livøs vision.

Naturpakken
Den 12. september 2018 gik der imidlertid chokbølger gennem idyllen. Da meddelte regeringen nemlig, at Livø var et af de udpegede områder, som skal udlægges til ren natur i forlængelse af regeringens og Dansk Folkepartis aftale fra 2016 – Naturpakken. Konsekvensen af den beslutning er, at Livø Avlsgård skal nedlægges – for at skabe øget biodiversitet og mere ”ren” natur på øen.

Planen for nedlæggelsen af landbruget på Livø er altså en del af Naturpakken. Regeringens argumentation for at lave aftalen er dobbelt. Dels forbedrer aftalen naturregnskabet, dels toner Liberal Alliance klart flag med en rent ideologisk begrundelse – staten skal ikke eje landbrug.

I pressemeddelelsen ved fremlæggelsen af Naturpakken hedder det: ”Den danske natur skal være mere robust og rustet mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet…Den danske natur er en ressource, vi skal værne om, og en ressource, vi skal huske at benytte…Indsatsen skal lægges, hvor det er mest relevant. Derfor prioriteres indsatserne der, hvor der i forvejen er naturværdier at bygge videre på. Ved for eksempel målrettet at udpege større, sammenhængende skovområder til urørt skov og skov med biodiversitetsformål, kan der skabes grundlag for en robust biodiversitet i de danske skove”

Netavisnord har i en tidligere artikel – ”Venstre kaster grøn fremkaldervæske ud over en sort klima- energi og miljøpolitik”, 17/5 2019 – påvist Venstres og regeringens manglende miljøpolitiske initiativer. Motorvejsprojekter, lempelse af CO2-reduktionsplan og ændring af strandbeskyttelseslovgivningen er nogle af de forhold, der gør regeringens miljøpolitik mere sort end grøn. Om noget er det initiativer, der har sat naturen på prøve og mindsket biodiversiteten.

Det er i det lys, Naturpakken skal ses. Her får man i hvert fald på papiret igangsat initiativer til styrkelse af naturen og biodiversiteten. Og regeringen bruger nedlæggelsen af landbruget offensivt i valgkampen.

Livø. Foto (c)Henning Quist Hansen

Naturpakken i valgkampen
Ved naturmødet i Hirtshals sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre – ifølge Nordjyske – at naturens store problem er mangel på plads, og derfor vil Naturstyrelsen holde op med at dyrke landbrug på Livø og andre øer, hvor Naturstyrelsen har landbrugsarealer. ”En kornmark er ikke natur, sagde han til klapsalver fra de fremmødte”. Klapsalverne fra naturfolkene i Hirtshals antyder, at det er ved at lykkes for miljø- og fødevareministeren at skyde en kile ind mellem naturfolk og økologer. Regeringens politik er altså at skabe øget biodiversitet ved at nedlægge økologiske landbrug og omdanne arealerne til uberørt natur.

Ministeren fortsatte, stadig ifølge artiklen i Nordjyske, med at sige, at Danmarks Naturfredningsforening og organisationen Landbrug og Fødevarer ønsker 100.000 ha. landbrugsjord taget ud af drift af hensyn til naturen. Det får det unægtelig til at lyde som om naturfredningsforeningen ønsker at se landbruget på Livø nedlagt.

Det er imidlertid ikke tilfældet. Danmarks Naturfredningsforening udsendte den femte maj i år en pressemeddelelse med den krystalklare titel ”Regeringen bør fastholde det økologiske landbrug på Livø.” Heri hedder det, at ”det visionære projekt på Livø er så værdifuldt for naturen og klimaet, at det bør fortsætte.” Thorkild Kjeldsen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings samråd i Nordjylland, udtaler her: ”Klimaprojektet på Livø er meget vigtigt. Det handler om at gå foran og demonstrere, hvordan man kan leve og bo på en ø i klima-neutral balance helt uden tilførsel af energi udefra. Det kan resten af Danmark lære rigtigt meget af.”

Forsvar for Livø Avlsgård
Mange foreninger tager afstand fra lukningen. På hjemmesiden effektivtlandbrug.landbrugnet.dk hedder det: ”Det statsejede økologiske landbrug på Livø er et banebrydende eksperimentarium for at udvikle fremtidens landbrug og fremtidens fødevarer i samspil med naturen. .. regeringens beslutning om at udlægge Livø til natur er et helt forkert valg.” Videre hedder det: ”Regeringen er ved at lukke et meget vellykket eksperiment. Siden 1991 har man i det statsejede landbrug på Livø eksperimenteret med at udvikle et økologisk landbrug i tæt samspil med naturen. Dyrene på øen laver skånsom naturpleje ved at afgræsse den 2/3 af øen, som ikke er under plov. Og Livø-landbrugets arbejde med at teste gamle kornsorter…har ført til højværdiafgrøder, der via mølleriet Aurion er blevet meget populære melprodukter i bl.a. Irma”.

Livø. Foto (c)Henning Quist Hansen

Formanden for Økologisk landsforening, Per Kølster, udtaler på samme hjemmeside, at ”Danmark har i den grad behov for mere natur. Men Danmark, landbruget og naturen har også behov for modeller, hvor landbrug udvikles mere i pagt med naturen. Det er netop, hvad det økologiske landbrug har været eksperimentarium for i flere årtier. Det er perspektivløst, at netop fremtidens naturvenlige landbrug skal være det første, staten nedlægger for at skabe mere ren natur.”

Ejeren af Mini-line – færgen der sejler mellem Rønbjerg og Livø – er enig. Han kan fortælle om mange landmænd fra hele landet, der kommer til Livø, fordi landbruget har et rigtig godt ry. ”Bente og Karsten laver ting, der er så specielle og væsentlige, at landmænd simpelt hen må undersøge det nærmere”. Færgemanden fortæller også, at besøgstallet er stort – og tvivler på, hvorvidt det vil kunne holde, hvis landbruget nedlægges. ”Landbruget forsyner kroen og købmanden med økologiske, lokale varer – uden det vil Livø miste meget af sin charme.”

Forpagteren af Livø Feriecenter, Jesper Lynge Bergholdt, leverer et forsvar for avlsgården på sin facebook-side: ”Vi lever side om side med dådyr, tudser, padder, marker med striber af ældgamle kornsorter ligger side om side med nøddekrat, kroget, ældgammel egeskov, vandhuller, hede – ja faktisk er der alle danske naturformer på Livø bortset fra klit og klipper. Lærken slår sine triller overmarkerne, som vi næsten kun kender det fra Morten Korch filmene. Og vi kunne blive ved.

Er det ikke DET, vi alle drømmer om…

Det er den vision, vi lever i med hårdt arbejde for det daglige brød, og en glæde ved det vi fremelsker med vore hænder og hoveder. .. Det er nærværet, fællesskabet, naturen, landbruget, maden, samhørigheden, der får så mange til at vende tilbage gang på gang på gang – og vi er rigtigt mange, der tror på DEN vision som en del af en lysere fremtid, det levende eksempel vi kan bidrage med på Livø.”

Forpagter af Livø Feriecenter, Jesper Lynge Bergholdt

Politiske holdninger
Det er ikke mindst Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, der har markeret sig som fortaler for Naturpakken – og lukningen af Livø Avlsgård. Nordjyske Stiftstidende citerede ham i artiklen ”Regeringen: Staten skal ikke eje landbrug på Livø” 2. maj 2019 for at sige: ”Det er ikke statens opgave at drive landbrug. Derfor skal landbrugsarealerne omdannes til fri og vild natur, og jeg ser ingen grund til at ændre den aftale…Jeg forstår (også) godt, at Naturstyrelsen er ked af at måtte lukke et landbrug, men det er altså ikke statens – og dermed Naturstyrelsens – opgave at drive landbrug – heller ikke på Livø.”

De lokale politikere er imidlertid ikke enige med regeringen og Liberal Alliance. 10. maj var en gruppe af lokale politikere på besøg på Livø, anført af Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen fra Venstre. Borgmesteren er stor modstander af hans partis beslutning om lukningen af avlsgården, og de tilstedeværende politikere udtrykte alle stor forståelse for Livøs værdier og avlsgårdens betydning. Det skal dog siges, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ikke var til stede…

Til Landbrugsavisen udtaler Per Bach Laursen: “Set fra vores side er det utroligt ærgerligt, hvis vi mister avlsgården på Livø som økologisk forbillede og demonstrationslandbrug. Jeg ved, det har stor tiltrækningskraft for mange mennesker.” (Venstre-borgmester ærgerlig over Livø-planer”, landbrugsavisen.dk – 27/4 2019).

Måske virker nedlæggelse af det økologiske landbrug på Livø – og de øvrige økologiske landbrug, der er nedlæggelsestruede – i forhold til regeringens grønne regnskab. Men i virkelighedens verden er der intet, der tyder på, at det vil skabe bedre natur og øget biodiversitet – tværtimod.

Carsten Bach er sikker i sin sag – der bliver ikke ændret ved beslutningen. Måske er situationen en anden efter folketingsvalget…

Livø Avlsgård. Foto fra avlsgårdens hjemmeside: www.livoeavlsgaard.dk
Faktaboks – Livø

Livø ejes af Naturstyrelsen.

Livø er en ø på cirka 300 hektar. Cirka 100 hektar er urørt skov, 100 hektar er lysåben natur. Ca. 100 hektar er marker tilhørende Livø Avlsgård, hvor der blandt andet eksperimenteres med økologisk dyrkning af gamle danske kornsorter som emmer, spelt og purpur hvede. Livø Avlsgård har været drevet som økologisk landbrug siden 1991. Avlsgården drives af Bente og Karsten Kjærgaard.

Livø Feriecenter er forpagtet af Ulla og Jesper Bergholdt, som er i gang med den tredje sæson ud af fem, de har kontrakt på.

2012 lavede Naturstyrelsen en vision for Livø – Grøn Livø – naturens stillekupe

I folketingsåret 2015/16 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti: Naturpakken. Målet var at der skulle skabes ”ny urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer”

I en pressemeddelelse 12/9 2018 blev aftalen konkretiseret. Her hedder det blandt andet, at statens arealer på Livø skal udlægges til natur og biodiversitetsformål og at det medfører ophør af det økologiske landbrug. Herudover nedlægges yderligere 5 økologiske landbrug.

16/4 2019 lagde Lisbeth Bech Poulsen (SF) et opslag på Facebook – ”Regeringen vil droppe økologisk landbrug – for at pynte på naturregnskabet”. Opslaget gav omkring 350 kommentarer.

10/5 2019 var en gruppe politikere inviteret af borgmester Per Bach Laursen (Venstre) på besøg på Livø – Venstre-borgmesteren er erklæret modstander af beslutningen om at nedlægge landbruget.

I Folketinget er der stillet en række spørgsmål til Miljø- og fødevareministeren om nedlæggelse af det økologiske landbrug – fra Marianne Jelved (Radikale), Trine Torp (SF) og Peder Hvelplund (Enhedslisten). Spørgsmålene er ubesvarede på grund af udskrivelsen af folketingsvalget.

3
Skriv en kommentar til historien

avatar
Erik Bisgaard
Læser
Erik Bisgaard

Med udgangspkt i, at de borgerlige partier generelt vil minimere offentlige institutioner, kan det ikke undre, at man vil nedlægge Livø Avlsgård. Med argumenter, som tilsyneladende er miljørigtige, forsøges gennemført et tilbageskridt for økologisk forskning, og forsøgsprojekter som wr velegnede for en samfundsmæssig forståelse for land rugsdrift. Ikke alene,af den grund bør alle statens initiativer på Livø fastholdes, men også fordi det har en samfundsmæssic værdi at vi beskæftiger os med noget som har andet end økonomisk værdi…vi bør fastholde og udbygge samfundsaktiviteter, som er forbedrende for det levede liv, for det samfundsskabte, og for det som er vores alles.… Læs mere »

Erik Bisgaard
Læser
Erik Bisgaard

Jeg beklager trykfejlene… kommentaren er skrevet på mobil – med mandefingre.

Per Jørgensen
Læser
Per Jørgensen

Det er tosset at nedlægge økologiske landbrug for at lave dem til natur. I stedet bør man opkøbe de marginale jord som i øjeblikket dyrkes konventionelt og lad dem blive til natur igen.