- Natur og miljø

Mere asfalt, ingen nye skinner. En kommentar til infrastrukturplanen for Nordjylland

Author profile

Selv om regeringen i skrift og tale fremhæver vigtigheden af en grøn udvikling, er der ikke meget desangående at glæde sig over for nordjyderne i regeringens udspil til en ny plan for afviklingen af trafikken i landsdelen. Infrastrukturplanen tilfører en del mere asfalt til privatbilisterne og godstransporten, men ikke nogen forbedring af den kollektive trafik. Det forekommer ret tydeligt, at regeringen går efter et asfaltforlig med Venstre – og efterlader støttepartierne på perronen.

Regeringens infrastrukturplan for Nordjylland

Kort fra regeringsudspillet

Danmark fremad – målsætning
Med sit udspil til en kommende infrastruktur, Danmark fremad – infrastrukturplan 2035, fremhæver regeringen bl.a., at ”Danmark skal være et land, hvor flere har bussen, cyklen, toget, letbanen eller metroen som førstevalg Vi skal bo i et land, hvor flere fylder luft i cykeldækkene, hvor færre plages af støj fra vejene, og hvor flere er trygge i trafikken”.
Som et af synspunkterne på den kollektive trafik ønsker regeringen sig ”en gennemgribende grøn omstilling af den danske jernbane i 2030, så alle hovedstrækningerne på jernbanenettet vil være elektrificeret, og de gamle dieseltog vil være udskiftet med nye elektriske tog”. Dog ønsker regeringen batteritog på resten af det statslige jernbanenet.

Mere asfalt – ringe kollektiv trafik
Som det ses af figuren ovenfor, betyder det konkret for Nordjylland, at der bygges en tredje vejforbindelse over Egholm, at der etableres yderligere en 2+1 vejstrækning mellem Ålbæk og Skagen samt en udbygning af vejnettet mellem Sallingsund og Hanstholm. Dertil kommer, at regeringen vil undersøge en kapacitetsudvidelse af vejnettet langs med den gamle Hærvej. Vendsyssel bliver togmæssigt kørt ud på et sidespor, al den stund det eksisterende jernbanenet ikke foreslås udvidet, og at togene bliver batteridrevne og ikke elektrificerede.

Sammenholdt med regeringens målsætning omtalt ovenfor er det svært at se en sammenhæng mellem mål og midler. Nordjylland forsynes med mere asfalt og en forringet kollektiv trafik! Privatbilismen og godstransporten på hjul tilgodeses!

Togfonden – elektrificering til Hirtshals og Frederikshavn
Forligspartierne bag Togfonden fra 2014 (S, SF, RV, EL, DF) gav hinanden håndslag på, at der skulle afsættes betydelige beløb til en bedre og billigere kollektiv trafik, herunder en elektrificering af jernbanenettet, jf. figuren nedenfor. Ifølge togfondsforliget skulle jernbanenettet således elektrificeres helt frem til Hjørring og Frederikshavn. Der blev sågar sat årstal på.

Aftale om elektrificeringen af jernbanenettet mellem togfondsforligspartierne 2014:

Kort fra regeringsudspillet

Togskifte i Ålborg
Som nævnt skal elektrificeringen i Nordjylland nu erstattes af batteridrevne tog, hvilket efterlader vendelboer, der skal søndenfjords, med et togskifte i Ålborg og fremmer dermed næppe den kollektive trafik. Hvad værre er, så gavner en fordyrende omladning i Ålborg ikke virksomhedernes incitament til at benytte jernbanenettet som godstransport til og fra Frederikshavn og Hirtshals.

EU’s krav til elektrificering
Hvordan regeringens baneudspil for Nordjylland i øvrigt hænger sammen med EU’s krav om, at der inden 2030 skal ske en elektrificering og udrulning af et nyt signalprogram fra Frederikshavn og Hirtshals i nord til Sicilien i syd står hen i det uvisse.

Venstres kontraudspil: En hærvejsmotorvej
Når regeringen i sin infrastrukturplan for Nordjylland lægger så meget asfalt og ingen nye skinner ud, så hænger det formentlig sammen med, at regeringen prioriterer et forlig med Venstre højere end et forlig med støttepartierne.
Venstre har fremlagt sit eget kontraudspil til regeringens infrastrukturplan, og her står bl.a. – ud over Egholmforbindelsen – den jyske parallelmotorvej, Hærvejsmotorvejen, helt centralt. Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen udtaler til Altinget:
– Vi er ikke ultimative, men jeg har meget svært ved at se os i en aftale, hvor der ikke er en Hærvejsmotorvej.

Kristian Pihl Lorentzen (V), Foto Steen Brogaard

Som det ses af regeringens udspil, er der lagt op til en imødekommenhed over for Venstres krav om en Hærmotorvej, der skal undersøges.
Samtidig vil Venstre droppe de jernbaneprojekter i Østjylland, der er en del af Togfonden og skal realisere den såkaldte timemodel.

Sponsoreret af lastbiltransportbranchen
Det hører med til historien, at Kristian Pihl Lorentzen tidligere er blevet sponsoreret af transportbranchen. Han har modtaget penge fra ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, som arbejder for at fremme mulighederne for lastbiltransporten i Danmark. Om han stadig modtager valgbidrag herfra er usikkert. Netavisnord har uden held forsøgt at få en kommentar fra ham.

Elektrificering, 2 spor i Vendsyssel samt roadpricing sikrer grøn mobilitet
Det er svært at betragte det socialdemokratiske infrastrukturudspil for Nordjylland som visionært, endsige grønt. Meget tyder på, at privatbilismen som følge af udspillet vil få forbedrede vilkår, og enhver med interesse for trafikudvikling ved, at hvis man tilgodeser den private person – og godstransport, vil den vokse yderligere til gene for natur og miljø.

Et langt mere visionært og grønt udspil for Nordjylland, som kunne tiltale støttepartierne, ville elektrificere jernbanen i Vendsyssel og anlægge et yderligere spor samt sætte en målsætning om, at inden 2030 skal 40% af godstransporten til og fra Frederikshavn og Hirtshals over på skinner. Det ville betyde færre lastbiler på vejene og dermed bedre plads til den uomgængelige personbiltransport.

Hvis man derudover indfører et intelligent roadpricing-system, der kan regulere trafikken væk fra de spidsbelastningstidspunkter, vi i dag kender fra Limfjordstunnellen, ville en 3. forbindelse over fjorden blive overflødig – og Egholm friholdt for et monster af en motorvej. Og så ville der være bedre overensstemmelse mellem mål og midler i regeringens infrastrukturplan. Og den ville have lettere ved at nå 70%’s CO2 – reduktionen.
———————-
Topfoto: Wikimedia Commons

4
Skriv en kommentar til historien

avatar
Vera Nørgaard
Læser
Vera Nørgaard

Vi er blevet lovet elektriske tog til Frederikshavn, og det skal fastholdes. Hvor er det dog småligt at skære linjen over ved Aalborg.

Poul Christensen
Læser
Poul Christensen

Tak for det fine overblik, der atter bekræfter, at regeringens vilje mht en 70%s reduktionen, ligger på et meget lille sted. I ambitionen om et forlig med Venstre og lastbilerne, bliver det også svært at undgå realiseringen af en Egholm-forbindelse. Håber støttepartierne sætter regeringen stolen for døren under trafikforhandlingerne. Mette Frederiksen har gjort det godt mht coronaen. Nu må hun også vise (meget mere) grøn handlekraft.

Mike White
Læser
Mike White

BIL-EJERSKAB OG BIL-BRUG ER EN HELLIG KO: Desværre er rigtig mange socialdemokratiske kernevælgere og stort set alle borgerlige vælgere glødende bil-fortalere, der på ingen måde for alvor vil ofre sig for miljø, klima, folkesundhed, trængselsproblemer m.m. ved at tage et meget bevidst og disciplineret valg m.h.t. at benytte cykel, fødder og kollektiv transport som alternativ, hvor det rimeligvis kunne lade sig gøre i stedet for den daglige vane-rutine med at benytte bilen til hvadsomhelst nårsomhelst på hvilkensomhelst nok så kort distance. At eje bil og naturligvis at bruge bil til enhver nok så lille transport-opgave i hverdagen uden tanke for… Læs mere »

Anders Pedersen
Læser
Anders Pedersen

En bredside helt efter mit hoved, Mike!