- Kultur og fritid

Børne- og ungdomsteater for fuld skrue.

Author profile

Af Jørgen Bing, skuespiller ved Vendsyssel Teater
Børne – og ungdomsteaterfestival i Hjørring og Frederikshavn 1.-7. april. 153 forskellige forestillinger fra mandag-torsdag vises gratis på forskellige institutioner, skoler, børnehaver, forsamlingshuse, pladser, kirker, biblioteker m.m. i de to kommuner. Mere end 600 medvirkende.

Aprilfestivalen i Hjørring (og Frederikshavn)
Uge 14 (d. 1-7. april) kommer til at stå i børne- og ungdomsteatrets tegn, når mere end 100 producerende teatre gæster Hjørring og Frederikshavn kommune i forbindelse med den store årlige Aprilfestival, der afholdes på skift forskellige steder i landet.

Det kommer til at foregå på den måde, at 153 forskellige forestillinger fra mandag-torsdag vises gratis på forskellige institutioner, skoler, børnehaver, forsamlingshuse, pladser, kirker, biblioteker m.m. i de to kommuner. Ofte er det ”lukkede” forestillinger – d.v.s. målrettet de børn og unge, der er knyttet til det pågældende sted, men hver dag vises der også ”offentlige” forestillinger, hvor alle har adgang, hvis de i forvejen har sikret sig en billet (som både kan skaffes online samt ved personlig henvendelse i billetsekretariatet på Vendsyssel Teater).

Fra fredag d. 5/4 t.o.m. søndag d. 7/4 samles alle forestillingerne i Hjørring, primært på uddannelsesinstitutionerne på Skolevangen (som i weekenden er omdøbt til Teatervangen). Det bliver et festfyrværkeri af teatertilbud – og typisk vil der hvert kvarter starte 4-7 forestillinger forskellige steder i området. Også her er der gratis adgang, hvis man har skaffet sig en billet – eller hvis man møder op til forestillinger, der ikke er udsolgt.

Programmet og praktiske oplysninger findes her: https://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

Stort rykind.
Udover de mere end 600 medvirkende skuespillere, teknikere og andet godtfolk, forventer man et stort antal opkøbere og planlæggere fra hele landet – samt naturligvis en masse teaterinteresserede familier.

Dansk børne- og ungdomsteater er i mange år blevet anset for at være verdens førende – og virker som inspirator for mange udenlandske trupper. Derfor kan der også forventes et stort rykind af udenlandske teaterindkøbere og –interesserede.

Aprilfestivalen byder traditionen tro også på udenlandske gæstespil. I år er det to franske teatre, der deltager, nemlig Veló med ”Frøen på bunden af brønden tror at himlen er rund” for de lidt større børn (der bliver danske tekster), samt Collectif Aïe Aïe Aïe med ”Mit dådyr og min kanin” – en meget ordfattig forestilling for de mindre børn.

Der bydes også på nogle festlige åbningsarrangementer, bl.a. i Lundergårdshallen d. 31. marts kl. 14 og et festivalshow på Vendsyssel Teater d. 4/4 17 og 19.

Dansk børneteaters status.
Det er mange årtiers bevidst arbejde med at udvikle formsprog og tematisk indhold, der har bragt dansk børne- og ungdomsteater i den absolutte verdenselite. Og fra politisk side har satsningen på denne del af teaterkunsten (bl.a. gennem givtige billettilskudsordninger), været med til at skabe de gode resultater. Det er derfor bekymrende, at kulturminister Mette Bocks scenekunstudspil fjerner en stor del af det billettilskud til børne- og ungdomsteater, som netop har sikret denne type teater så stor en udbredelse. Og med det stadigt snævrere økonomiske råderum som skoler, børnehaver og andre institutioner er blevet underlagt de senere år, kan prisstigninger på op til 47% være fatale for en fortsættelse af de gode resultater.

Kulturminister Mette Bock (LA). Foto (c)Bertil Mortesen

Det betyder, at børn fra hjem, der ikke er særligt kulturelt orienterede, nu får begrænset deres møde med kvalitativt værdifulde kultur- og kunstoplevelser. En analyse fra Mandag Morgen har ellers påpeget, at netop sådanne oplevelser er med til at styrke børns indlæringsevne. Andre undersøgelser har også vist, hvor stor betydning de har for udvikling af empati, social forståelse, kreativitet og fantasi.

Teater nedbryder mure.
Jeg har selv oplevet, hvorledes teatret kan nedbryde skel og vanetænkning. For en halv snes år siden havde vi på Vendsyssel Teater et nært samarbejde med en række russiske teatre – primært fra Skt. Petersborg. Bl.a. besøgte vi en række skoler og institutioner med børneforestillingen ”Den uartige barnevogn”, som jeg selv havde skrevet og instrueret. Det var en stort set ordløs forestilling, der handlede om en kærlig moder og hendes lidt uforudsigelige og impulsive pode nede i barnevognen. Forestillingen var fyldt med absurd komik, bizarre situationer og forskellig slapstick i bedste Gøg og Gokke-tradition.

I Rusland er børneteatertraditionen meget knyttet op på folkeeventyr og opbyggelige myter og fortællinger – ofte i meget imponerende scenografisk indpakning. Et par russiske teaterfolk havde på forhånd set vores forestilling og udtrykt stor skepsis m.h.t., hvor vidt russiske børn overhovedet kunne forstå og kapere vores forestilling. Men deres tvivl blev gjort til skamme. Børnene elskede den universelle humor, manglen på løftede pegefingre og de urmenneskelige relationer, der udspandt sig mellem mor og barn. Så på den måde blev forestillingen også en øjenåbner for vores russiske kolleger m.h.t., hvilket formsprog man kan benytte sig af – ligesom vi på den anden side kunne lade os inspirere af mange andre kvaliteter i russisk teaterkunst.

Også på den hjemlige teaterfront har børneteatret ofte vist nye eksperimenterende veje, som nogle år efter har rodfæstet sig i det ”voksne” teater. Så derfor udgør børne- og ungdomsteatret et meget vigtigt og værdifuldt eksperimentarium for den samlede teaterkunst. Vi skal derfor værne om det – og sikre fortsatte udviklingsmuligheder.
Men benyt lejligheden i uge 14 til at få et førstehåndsindtryk af denne fantastiske og vildt fabulerende gren af dansk teater.

Skriv en kommentar til historien

avatar